Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

GIRSA Václav
Nesouvislé glosy k Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci po tříhodinové prohlídce s panem architektem Petrem Hájkem (ad ZPP 3/07)


Zprávy památkové péče 2007/67, číslo: 4, str: 336–338
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-1044


Návrat zpět