Zprávy památkové péče

Obsah aktuálního čísla 3-4/2020

Číslo vyšlo 30. 3. 2021.

Hlavní téma čísla: RENESANČNÍ A MANÝRISTICKÉ ŠTUKATÉRSTVí V ČECHÁCH A NA MORAVĚ.


Editorial

prof. PhDr. Petr Fidler, Editorial. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 257.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

do rukou se vám dostává v tomto čísle ZPP řada podnětných studií věnovaných štukatérskému umění raného novověku, ke kterému jako k „art minor“ naše uměnověda přistupuje spíše s macešským odstupem. Příspěvky představují žeň z první fáze projektu MK ČR, programu NAKI II „Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě“, který má zmapovat památkový fundus štukatur 16. století a prvních decenií století 17. Jsou pojaty interdisciplinárně a zahrnují vedle uměnovědných analýz i výsledky technologických restaurátorských průzkumů i metodologické podněty či návrhy na restaurování.
Ondřej Jakubec a Pavel Weisser se věnují obecně fenoménu renesančního štuku, jeho postavení v hierarchii raně novověkých uměleckých disciplín a reflektují i aktuální chápání pojmu renesance. Studie se neobejde bez přehledu dosavadního bádání a...
[DETAIL]

In Medias Res

Petr Kuneš, Renata Tišlová, Fenomén renesančního štuku a jeho reflexe v současnosti. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 259–260.
Úvodní příspěvek si klade za cíl čtenáře blíže seznámit s aktuálně probíhajícím výzkumným projektem Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě, v rámci kterého většina dále prezentovaných statí čísla vznikla. [DETAIL]
Ondřej Jakubec, Pavel Waisser, Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě: možnosti a metody výzkumu, dosavadní stav poznání. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 262–270 [DETAIL]
Jana Zapletalová, Štukatér Antonio Melana a migrace umělců z Arogna. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 271–281 [DETAIL]
Jana Waisserová, Milena Poeta, Poznatky k historii štukatérství ze sktript Francesca Carradoriho. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 282–291 [DETAIL]
Pavel Waisser, Ještě jednou k výzdobě tzv. Soudnice zámku v Bechyni. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 292–303 [DETAIL]
Veronika Řezníčková, Štukové dekorativní systémy ve vzájemné symbióze. Recepce italských vzorů na Moravě. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 304–312 [DETAIL]
Zdeněk Kovařík, Zdeňka Míchalová, Renata Tišlová, Renesanční vytlačovaný štuk na příkladu památek z oblasti česko-moravsko-rakouského pomezí. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 313–329 [DETAIL]
Veronika K. Wanková, Renata Tišlová, Peter Majoroš, Vojtěch Krajíček, Technologické poznatky ke štukové výzdobě Císařského pokoje v Bučovicích. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 330–341 [DETAIL]
Petr Hečková, Zdeněk Kovařík, Petr Kuneš, K památkovým aspektům a revizi poznání jindřichohradeckého Rondelu. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 342–353 [DETAIL]
Zdeňka Míchalová, Lucie Bartůňková, Renata Tišlová, Renesanční štukové sochy Adama a Evy na zámku v Telč. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 354–365 [DETAIL]
Lucie Bartůňková, Pavla Jandová, Zuzana Křenková, Vladislava Říhová, Zpráva z průzkumu devastovaných štukatur zahradního pavilonu zámku v Gořanově. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 366–377 [DETAIL]

Materiálie, studie

Róbert Antal, Vlastníctvo a ochrana hnuteľných archeologických nálezov. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 378–384 [DETAIL]

Různé

Vilém Faltýnek, Památkářská sanitka jezdí bez majáčku. Rozhovor s Mgr. Danielou Zacharovou, PhD., z Odboru preventivní údržby památek Památkového úřadu Slovenské republiky. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 385–389 [DETAIL]
Martin Pavlíček, Malováno dlátem. Sousoší sv. Jana Nepomuckého v Oseku a fenomén multiplikací maleb a grafik v barokním sochařství. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 390–392 [DETAIL]
Marek Ehrlich; Božena Pacáková-Hošťálková, Vzpomínka na Ing. Marii Pavlátovou. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 393 [DETAIL]
Stanislava Kučová, Eva Lukášová, Josef Štulc, Za profesorem Janem Bouzkem. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 394 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

Jan Malíř, Konference „Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská a její rod: mezi Čechami a Evropou“. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 396 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

Jakub Bachtík, Skromné základy. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 398–400 [DETAIL]
Milan Kudyn, Rejstřík, obsah ročníku 2020. ZPP 2020/80, č. 3-4, str. 409 [DETAIL]