Zprávy památkové péče


Aktuálně

Uzávěrka pro příspěvky do recenzovaných rubrik, jež mají být publikovány do konce roku 2023, je 16. 5. 2023. U příspěvků zaslaných po tomto datu, nelze garantovat jejich vydání ještě v roce 2021.

Texty do nerecenzovaných rubrik lze zasílat v průběhu celého roku, zařazeny budou vždy do aktuálně připravovaného čísla nebo do čísla následujícího.

Uzávěrky jednotlivých čísel:

  • do 16. 5. 2023 pro číslo 3/2023
  • do 19. 9. 2023 pro číslo 4/2023
  • do 30. 11. 2023 pro číslo 1/2024
  • do 31. 1. 2023 pro číslo 2/2024