Zprávy památkové péče

Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče

Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče zasedá průměrně šestkrát ročně. Je tvořena šesti pracovníky Generálního ředitelství NPÚ a třinácti externími odborníky.

Složení redakční rady:

 • PhDr. Kateřina Bečková (předsedkyně)
 • Mgr. Lukáš Hyťha (šéfredaktor)
 • Mgr. Karel Foud
 • Mgr. Martin Gaži
 • prof. doc. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa
 • Mgr. Martin Horáček, Ph.D.
 • Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.
 • prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.
 • Mgr. Jiří Křížek
 • Ing. arch. Karel Kuča
 • Ing. arch. Věra Kučová
 • doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
 • Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.
 • PhDr. Ivan Prokop Muchka
 • PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc.
 • Mgr. Marta Sedláková
 • Ing. Jan Sommer
 • doc. PhDr. Josef Štulc
 • PhDr. Michal Tryml

Statut redakční rady

Statut redakční rady časopisu Zprávy památkové péče je ke stažení zde.