Zprávy památkové péče

Do nejbližších čísel připravujeme:

Dvojčíslo 1-2/2017 - Krajina a venkov v baroku

Rok 2017 v památkové péči má být věnován krajině. Svůj 77. ročník proto Zprávy památkové péči budou věnovat tématu barokní krajiny. Páteř tématu budou tvořit příspěvky z tematické mezinárodní konference, která se konala v říjnu 2016 v Horním Jiřetíně. Zajímavých příspěvků se zde sešlo tolik, že by na ně jedno číslo nestačilo – první svazek ZPP v roce 2017 proto bude mít podobu dvojčísla, které vyjde v půlce května.

Číslo 3/2017 - Památky musivního umění a péče o ně

Mozaika se na první pohled může jevit jako archaický druh umění a zapomenuté starobylé řemeslo. Ve skutečnosti je musivní umění živou součástí naší kultury dodnes – zahrnuje nejen slavné antické a středověké památky, ale i originální díla 20. století. Mozaika je specifický druh uměleckého řemesla a vyžaduje také specifické přístupy při snaze o památkovou ochranu. I proto se na ní bude v roce 2017 soustředit 3. číslo ZPP plánované na konec června.

Číslo 4/2017 - Studie a aktuality z památkové péče

Čtvrté číslo nebude mít jedno téma, ale bude věnované různě zaměřeným příspěvkům. Vyjde na konci prázdnin.

Číslo 5/2017 - Industriální krajina Čech, Moravy a Slezska

Řekne-li se historická a kulturní krajina, většinou si pod tím vybavíme krajinu barokní. Baroko ale není jediná kulturní vrstva, která v naší krajině zanechala souvislé stopy. Mezi zásadní krajinotvorná díla u nás patří také památky industriální architektury, jak se pokusí ukázat předposlední číslo ZPP v roce 2017, které je plánováno na konec října.

Číslo 6/2017 - Kapitoly z dějin a teorie památkové péče

Každý vědecký obor potřebuje znát své dějiny a každý potřebuje živou teorii. Památková péče není výjimkou – ani zde nechybějí osobnosti, které se snaží v souvislostech uvažovat o tradici a aktuálních otázkách oboru. Publikovanou podobu ale tyto úvahy dostanou jen málokdy, proto některým z nich bude dán prostor v posledním čísle 77. ročníku Zpráv památkové péče. Číslo nemá ambici nabízet ucelené odpovědi – spíš se pokusí ukázat, jaké naléhavé otázky se dnes v rámci památkové péče dají otevírat.