Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2019, obsah čísla 2.Materiálie, studie

. ZPP 2019/78, č. 2 [DETAIL]

Editorial

(redakce), Editorial. ZPP 2019/78, č. 2, str. 106 [DETAIL]

Materiálie, studie

Kateřina Adamcová, Oprava a restaurování fasád Národního muzea v Praze - zamyšlení nad soudobým směřováním péče o památky z kamene. ZPP 2019/78, č. 2, str. 107–115 [DETAIL]
Michaela Ramešová, Radnice v Nymburce - proměny památky a její původní vzhled. ZPP 2019/78, č. 2, str. 116–133 [DETAIL]
Ondřej Hnilica, Ivan Klíma, Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči. ZPP 2019/78, č. 2, str. 134–145 [DETAIL]