Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2019, obsah čísla 1.Editorial

Lenka Křesadlová, Editorial. ZPP 2019/79, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

Lenka Křeesadlová, Zahradníci v Lednicko-valtickém areálu a jejich vliv na podobu zahradních úprav na přelomu 18. a 19. století. ZPP 2019/79, č. 1, str. 3–13 [DETAIL]
Jaromír Tlustý, Zahradník Josef Rubliš, téměř neznámá osobnost podílející se na ochraně památek zahradního umění aneb cesta ze šlechtické do státní zahrady. ZPP 2019/79, č. 1, str. 14–20 [DETAIL]
Jiří Janál, Dynamické vodní prvky v kompozici Podzámecké zahrady v Kroměříži a jejich archeologický výzkum. ZPP 2019/79, č. 1, str. 21–27 [DETAIL]
Roman Zámečník; Zdeněk Novák, Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem - kompoziční rozbor. ZPP 2019/79, č. 1, str. 28–40 [DETAIL]
Dalibor Janiš; Jan Štětina, Výsledky průzkumů některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži. ZPP 2019/79, č. 1, str. 41–49 [DETAIL]
Stanislava Ottomanská, Dětská hřiště, dětské koutky a prostory pro děti první poloviny 20. století v projektech zahradního architekta Josefa Vaňka. ZPP 2019/79, č. 1, str. 50–60 [DETAIL]
Šárka Steinová, Z péče o pražské městské sady na konci 19. a počátkem 20. století. ZPP 2019/79, č. 1, str. 61–67 [DETAIL]
Dagmar Fetterová; Lenka Křesadlová, Zahradní lemovky – zajímavý detail zahradních úprav 19. století. ZPP 2019/79, č. 1, str. 68–74 [DETAIL]

Různé

Karel Kibic, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a proměny zámku v Lužanech. ZPP 2019/79, č. 1, str. 75–81 [DETAIL]
Petr Vácha, Velikonoční řehtačky a klapačky. ZPP 2019/79, č. 1, str. 82–84 [DETAIL]
Michaela Letá; Kristina Valentová, Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. ZPP 2019/79, č. 1, str. 84–88 [DETAIL]
Lenka Křesadlová, Projekt NAKI Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky skončil. ZPP 2019/79, č. 1, str. 89 [DETAIL]
Roman Zámečník, Výzkumný projekt Zahradně-architektonickátvorba v období totalitních režimů v letech 1939-1989 na území České republiky. ZPP 2019/79, č. 1, str. 89–90 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

Jiří Rezek, Tajemství Libosadu. ZPP 2019/79, č. 1, str. 91 [DETAIL]
Karel Kuča, Staré cesty v krajině středních Čech. ZPP 2019/79, č. 1, str. 91–92 [DETAIL]
Karel Kuča, Hledání kontextu. ZPP 2019/79, č. 1, str. 92–93 [DETAIL]
Karel Kuča, Alexandr Skalický st.: Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918. ZPP 2019/79, č. 1, str. 93 [DETAIL]
Petr Hudec, Památková edukace v historických zahradách a parcích: Příklady dobré praxe. ZPP 2019/79, č. 1, str. 93–94 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

Eva Dvořáková, Studijní cesta po technických a průmyslových památkách v Norsku. ZPP 2019/79, č. 1, str. 94 [DETAIL]
Martin Tomášek; Stanislava Kučová; Lenka Militká, 50. mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice 17.-21. 9. 2018. ZPP 2019/79, č. 1, str. 95–97 [DETAIL]
Stanislava Kučová; Jan Pařez; Martin Tomášek, 9. výjezdní zasedání archeologů NPÚ. ZPP 2019/79, č. 1, str. 97–99 [DETAIL]