Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2017, obsah čísla Příloha.Materiálie, studie

BIEDERMAN, Jan; ČORNEJ, Petr; MILITKÁ, Lenka; ŠÁMAL, Zdeněk, Archeologický výzkum bojiště u Lipan 1434 a jeho přínos k poznání významné dějinné události. První etapa výzkumu. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 1–10.
Hlavním cílem projektu zaměřeného na průzkum bojiště bitvy u Lipan je upřesnění lokalizace prostoru této slavné bitvy českých dějin, ale i zajištění aktivní archeologické... [DETAIL]
HAMRLOVÁ, Anna, Repositoria jezuitské lékárny v Telči: nástin uměleckohistorického kontextu. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 11–18.
Historie jezuitské lékárny v Telči sahá do 17. století, první zmínky jsou spjaty s rokem 1657 krátce po založení jezuitské koleje ve městě. Lékárna byla součástí koleje až do... [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Jubilejní park ve Znojmě – příprava obnovy ke 100. výročí vzniku republiky. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 19–27.
Jubilejní park ve Znojmě je příkladem veřejného prostoru velkoryse založeného u příležitosti desátého výročí trvání Československa v roce 1928. Cílem města je otevřít obnovený... [DETAIL]
GRONSKÝ, Roman, Olomoučtí puškaři v 16.-18. století a sbírkové fondy NPÚ. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 28–36.
Příspěvek se zabývá dějinami puškařství 16.–18. století v Olomouci, konkrétně puškaři z rodiny Reimerů. Stručný historický přehled je doplněn katalogem vybraných exemplářů... [DETAIL]
ŠTUMBAUER, Tomáš, Shrnutí poznatků komplexního výzkumu genealogického vývodu Leopolda hraběte z Klenové a Janovic z mobiliárního fondu zámku Kozel. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 37–46.
V roce 2016 získal certifikaci Ministerstva kultury Památkový postup pro systematické jednotící zpracování způsobu komplexních výzkumů a pokročilé evidence k artefaktům genealogické a... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Markraběnka Gabriela Pallavicini a její vliv na podobu zámku Jemnice. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 47–54.
Markraběnka Gabriela Pallavicini, rozená Fürstenberg, byla velmi pravděpodobně iniciátorkou úpravy interiéru zámku v Jemnici v tehdy moderním stylu druhého rokoka. Článek se pokusil... [DETAIL]
MACUROVÁ, Zuzana; MÍCHALOVÁ, Zdeňka, Hrabě Gabriel Gudenus a jeho fotografický odkaz. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 55–62.
Hrabě Gabriel Gudenus (1853–1915) byl členem dolnorakouského šlechtického rodu, který vlastnil ve druhé polovině 19. století statky na Vysočině, kde byl jejich... [DETAIL]
PEŠLOVÁ, Lucie; SYSLOVÁ, Veronika, Rodina Leopolda II. Berchtolda na cestách. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 63–73.
Cestování bylo nejen životním stylem rodiny Leopolda Berchtolda (1863–1942), ale obecně patřilo k životu vyšších společenských vrstev. Leopold Berchtold stejně jako jeho žena... [DETAIL]
JIRÁK, Matouš; JUNEK, Milan, Julius Scheurer a Opočno. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 74–81.
Tento příspěvek se zaměřuje na výsledky výzkumu činnosti Julia Ernsta Scheurera na zámku Opočno, zejména na jím vytvořenou unikátní ilustrovanou kartotéku zbrojnice.... [DETAIL]
JIRÁK, Matouš, Mezi teorií a praxí: František Horčička a Opočno. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 82–90.
Příspěvek se zabývá činností malíře, restaurátora a správce obrazových sbírek Colloredo-Mansfeldů, Františka Horčičky (1776–1856), který byl autorem prvního... [DETAIL]
HŮLKOVÁ, Anežka; JIRÁK, Matouš, Osobnost sběratele a bibliofila Josefa Colloredo-Mannsfelda. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 91–100.
Příspěvek je zacílen na sběratelské a bibliofilské aktivity Josefa Colloredo-Mannsfelda (1866–1957). První část příspěvku je věnována mimoevropským loveckým a... [DETAIL]
HRBATÝ, Stanislav, „Kastenbrust“ ze zbrojnice státního zámku Frýdlant. ZPP 2017/77, č. Příloha, str. 101–105 [DETAIL]