Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2017, obsah čísla 6.Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2017/77, č. 6, str. 617 [DETAIL]

In Medias Res

JESENSKÝ, Vít, Jak vzniklo toto tematické číslo. ZPP 2017/77, č. 6, str. 619–620 [DETAIL]
JESENSKÝ, Vít, Co je teorie památkové péče. ZPP 2017/77, č. 6, str. 621–632.
Teoretická studie se pokouší koncipovat systematiku teorie památkové péče, osnovu jejího utváření a uspořádání (jejího předmětu, metod tvorby, funkcí i... [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, Historické prostředí a současná architektura. Verze 2017. ZPP 2017/77, č. 6, str. 633–641.
Příspěvek rozebírá pojmy „historické prostředí“ a „současná architektura“ v rozpravě o optimální podobě nové výstavby akcentující památkářská kritéria. Motivaci k... [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Hodnoty památek jako nástroj k analýze interakcí mezi teorií památkové péče a realizační praxí. ZPP 2017/77, č. 6, str. 642–648.
Jednotlivé hodnotové kategorie, jako svého druhu obecný myšlenkový konstrukt, mohou bez ohledu na to, jaká míra je jim v dané době a místě přisuzována, sloužit k vzájemnému... [DETAIL]
ZEMAN, Lubomír, K problematice památkové podstaty. Její vnímání, poznávání a hájení z hlediska praxe památkové péče. ZPP 2017/77, č. 6, str. 649–655.
V rámci rozvíjení teorie a metodologie památkové péče se poměrně často diskutují otázky teorie památkové hodnoty a hodnocení památek, které jsou z hlediska přímého dopadu... [DETAIL]
GAŽI, Martin, Břetislav Štorm – katolický intelektuál poválečným památkářem. ZPP 2017/77, č. 6, str. 656–666.
Studie sumarizuje myšlenkovou cestu katolicky orientovaného vzdělance, literáta, publicisty, výtvarného umělce, architekta a heraldika Břetislava Štorma (1907–1960) k „lidově... [DETAIL]
PAVELEC, Petr, K rehabilitaci křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích aneb 150 let teorie i praxe státní památkové péče na příkladu jedné nikoliv bezvýznamné památky. ZPP 2017/77, č. 6, str. 667–680.
Článek se zabývá projektem rehabilitace křížové chodby bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích v letech 2004–2015. Současně text sumarizuje a reflektuje v... [DETAIL]
NACHTMANNOVÁ, Alena, Znárodnění Nového Stránova a jeho další osudy během období komunismu. ZPP 2017/77, č. 6, str. 681–687.
Příspěvek se na příkladu jednoho památkového objektu snaží zmapovat průběh znárodňování hradů a zámků ve druhé polovině 40. let 20. století a jejich další osudy. Rodina... [DETAIL]

Materiálie, studie

WITZANY, Jiří; KROFTOVÁ, Klára; ČEJKA, Tomáš, ZIGLER, Radek, Hrad Bečov. Analýza narušení a návrh sanace jižní kamenné stěny spojovacího křídla. ZPP 2017/77, č. 6, str. 688–696.
V rámci probíhající obnovy hradu Bečov proběhla mj. konzervace a restaurování vybraných částí jižní stěny spojovacího křídla. Toto spojovací křídlo s pozdně gotickým sálem,... [DETAIL]

In Medias Res

JESENSKÝ, Vít, Mezinárodní anketa k aktuálním úkolům teorie památkové péče. ZPP 2017/77, č. 6, str. 697–704.
Prof. C. M. Dinu Bumbaru, s. 697-698. Prof. Rosa Anna Genovese, s. 698-699. Prof. Pavel Gregor, s. 699. Prof. Jukka Jokilehto, s. 699-701. M. A. Hélia Marçal, s. 701-702. Ing.... [DETAIL]

Různé

KIBIC, Karel, Ke zboření města Mostu. ZPP 2017/77, č. 6, str. 705–712 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Památkový pilíř severních Čech. Rozhovor s Pavlem Preissem o Josefu Zádovi a osudech Reinerovy fresky v Duchcově. ZPP 2017/77, č. 6, str. 713–717 [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Pavilón pro Reinerovu fresku v Duchcově. Unikátní kulturní památka. ZPP 2017/77, č. 6, str. 717–719 [DETAIL]
JUKL, Jakub, Zámek Veltrusy v letech 1948-1955 ve světle dochovaných dokumentů. ZPP 2017/77, č. 6, str. 719–721 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Seznam světového dědictví v ohrožení – nedostatečně známý nástroj péče o věrohodnost Seznamu světového dědictví. ZPP 2017/77, č. 6, str. 721–728 [DETAIL]
SEVERA, Petr, Konventní kostel Narození Panny Marie v areálu premonstrátského kláštera v Želivě. Příspěvek k obnově interiéru a restaurování vnitřního vybavení – hlavního oltáře, varhan a dalšího mobiliáře jako součásti komplexní obnovy. ZPP 2017/77, č. 6, str. 728–732 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HAUSEROVÁ, Milena, Nad závěrečnou kapitolou knihy Pavly Melkové Humanistická role architektury. ZPP 2017/77, č. 6, str. 732–737 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JESENSKÝ, Vít, Diskusní setkání k teoretickým problémům památkové péče a jejímu dalšímu směřování. ZPP 2017/77, č. 6, str. 737–738 [DETAIL]