Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2017, obsah čísla 3.Editorial

VICHERKOVÁ Veronika; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena, Mozaika jako umělecký druh. ZPP 2017/77, č. 3, str. 193–195.
Mozaika je pojem, se kterým se setkáváme překvapivě často. Vyjadřuje základní přírodní princip, dle kterého se drobné částečky spojují do vyššího smysluplného celku. Výsledný... [DETAIL]

In Medias Res

KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena; a kol., Glosář – terminologie muzívního umění. ZPP 2017/77, č. 3, str. 194–196.
Stručný výklad odborných termínů. [DETAIL]
VICHERKOVÁ Veronika; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena, Z dějin českého mozaikářství. ZPP 2017/77, č. 3, str. 197–206.
Na českém území se nachází velké množství mozaik provedených ve skle, kameni i keramice. Nejstarší mozaika je Poslední soud na katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha z let... [DETAIL]
ŘÍHOVÁ Vladislava; KŘENKOVÁ Zuzana, Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. ZPP 2017/77, č. 3, str. 207–218.
Nejstarší skleněné mozaiky na Moravě najdeme až v samém závěru 19. století. Ačkoliv o jejich vzniku máme jen málo zpráv, můžeme si být téměř jisti, že byly importovány ze... [DETAIL]
BAUEROVÁ Pavla; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena; VICHERKOVÁ Veronika, Kamenná mozaika – muzívní technika s nejdelší tradicí. ZPP 2017/77, č. 3, str. 219–229.
Článek představuje vývoj kamenné mozaiky od jejích antických kořenů k svébytné české moderní tradici strukturních kamenných mozaik. Popisuje základní materiálová a technologická... [DETAIL]
HÖFEROVÁ Jana, Historie skleněného obrazu a jeho proměna v průběhu staletí. ZPP 2017/77, č. 3, str. 230–234.
Článek popisuje vývoj techniky skleněné mozaiky od dob, kdy bylo v podlahové mozaice římských mistrů užito prvně kostek skleněné pasty v místech, kde se tón barvy v přírodním... [DETAIL]
KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena; ROHANOVÁ Dana, Materiálové rozdělení skleněných mozaik, jejich degradace a metody průzkumů. ZPP 2017/77, č. 3, str. 235–243.
Článek vychází z praktické a teoretické zkušenosti obou autorek na poli muzívní techniky a navazuje na konkrétní spolupráci při průzkumech mozaik z českého prostředí.... [DETAIL]
PAŘÍK Vojtěch; PAŘÍKOVÁ Anežka, Keramická řezaná mozaika RAKO – znovuobjevení zaniklé technologie. ZPP 2017/77, č. 3, str. 244–253.
Emil Sommerschuh, zakladatel keramické továrny RAKO, otevřel vývoj zcela novému směru v umění mozaiky. Mozaika velkých rozměrů, která byla realizována na průčelí Hlaholu, ukázala už... [DETAIL]
KŘENKOVÁ Zuzana, Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. ZPP 2017/77, č. 3, str. 254–259.
Resumé: Vývoj mozaikového skla v českém prostředí proslulém kvalitními sklářskými produkty patřil k metám domácí prvorepublikové průmyslové výroby. Podporou a propagací myšlenky... [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Opus pavimentum – historické vápenné maltové podlahy z pohledu materiálového. ZPP 2017/77, č. 3, str. 260–264.
Podlahy připravené z vápenných malt se vzdušným vápnem jsou na mnoha našich památkách dodnes dochované; současně se v mnoha případech může jednat o typ podlah, které na sebe... [DETAIL]
KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena, Mozaiky v památkové péči z pohledu restaurátora v 21. století se zaměřením na problematiku metodologie transferů muzívních děl. ZPP 2017/77, č. 3, str. 265–274.
Tento příspěvek shrnuje praktické zkušenosti a teoretické poznatky autorky týkající se metodologie transferování specifické techniky a to muzívního umění. // V první části je... [DETAIL]
KOZAREWSKI Marcin, Rekonstrukce středověké sochy Panny Marie s děťátkem z hradního kostela v Malborku a konzervace mozaiky v katedrále v Kwidzynu. ZPP 2017/77, č. 3, str. 275–285 [DETAIL]
HRADIL Daniel; HRADILOVÁ Janka; ROHANOVÁ Dana; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdaléna; POSPÍŠILOVÁ Eva, Materiálový výzkum středověkých skleněných mozaik v Malborku a Kwidzynu. ZPP 2017/77, č. 3, str. 286–293.
Po krátkém úvodu, který čtenáře seznámí s historickými souvislostmi vzniku těchto mimořádných středověkých děl, se příspěvek zaměřuje na materiálové a technologické znaky,... [DETAIL]
ČERVINKA Josef, Zhodnocení restaurování mozaikové podlahy minaretu v Lednici s přihlédnutím k transferům mozaiky na synagoze v Čáslavi a Mohyle míru v Praci. ZPP 2017/77, č. 3, str. 294–302.
Článek popisuje restaurátorský zásah na mozaikových podlahách minaretu v parku státního zámku Lednice včetně souvisejících technologických problémů. Transfer podlahové mozaiky je... [DETAIL]
ŘÍHOVÁ Vladislava; KŘENKOVÁ Zuzana, Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa. ZPP 2017/77, č. 3, str. 303–313.
Studie představuje jednu z možností, kterou se může ubírat výzkum moderní mozaiky. Na podzim roku 2015 byla veřejnosti zpřístupněna databáze Topografický výzkum exteriérových... [DETAIL]
BALLARDINI Andrea; BALLARDINI Laura, Dílo italského mozaikáře Saura Ballardiniho v Praze. ZPP 2017/77, č. 3, str. 314–320.
Účelem tohoto článku je připomenout dílo italského mozaikáře Saura Ballardiniho, který od konce padesátých do začátku osmdesátých let 20. století žil v Praze, kde působil na AVU a... [DETAIL]

Různé

STORCH Malu; MAIRETH Elisabeth, Mozaiky z Neuhauserovy dílny a Tyrolské sklomalířské a moziakářské dílny v 19. a 20. století. ZPP 2017/77, č. 3, str. 321–323 [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ Milena; KUČEROVÁ Irena; ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ Zuzana , HOLUBOVÁ Barbora, Mozaika Posledního soudu na Pražském hradě: 17 let po restaurování třetího panelu díla a 7 let po realizaci nové koncepce údržby. ZPP 2017/77, č. 3, str. 323–327 [DETAIL]
HOLZAPFELOVÁ Vladislava; KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ Magdalena, Mauzoleum rodiny Dittrich v Krásné lípě a jeho muzívní výzdoba. ZPP 2017/77, č. 3, str. 327–328 [DETAIL]
VAŘEJKOVÁ Barbora; VOJTĚCHOVSKÝ Jan; SVOBODA David; ŠKRABALOVÁ Adéla; ŘÍHOVÁ Vladislava, Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové. ZPP 2017/77, č. 3, str. 329–332 [DETAIL]
KRSEK Martin, ˮÚstí – město mozaikˮ aneb Ztráta respektu k exkluzivním mozaikovým dílům. ZPP 2017/77, č. 3, str. 332–334 [DETAIL]
HAVLÍČKOVÁ Dagmar, Unikátní mozaiky akademické malířky Elišky Rožátové v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. ZPP 2017/77, č. 3, str. 334–335 [DETAIL]
KUČEROVÁ Irena; ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ Zuzana; KŘENKOVÁ Zuzana; ŘÍHOVÁ Vladislava, Certifikovaná metoda monitoringu a technologie údržby exteriérových mozaik a mapa skleněných exteriérových mozaik. ZPP 2017/77, č. 3, str. 335–337 [DETAIL]
TICHÁ Jana, Dům U Voříkovských a jeho otevřené dveře. ZPP 2017/77, č. 3, str. 338–339 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

PAŘEZ Jan, 7. výjezdní zasedání archeologů NPÚ. ZPP 2017/77, č. 3, str. 339–341 [DETAIL]
KRUSOVÁ Alena; HAMOUZOVÁ Helena, Obnova Památek 2017. Střechy historických budov. ZPP 2017/77, č. 3, str. 342–344 [DETAIL]