Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2017, obsah čísla 1-2.Editorial

ŠVÁCHA, Rostislav; BACHTÍK, Jakub, Editorial. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

DOBALOVÁ, Sylva, Duchcov: barokní zahrada, barokní krajina?. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 3–9.
Článek se podrobně zabývá podobou málo známé, zaniklé, ale pozoruhodné zámecké barokní zahrady v Duchcově. Po úvodním stručném shrnutí historie města a zámku se příspěvek... [DETAIL]
DRÁPALOVÁ, Kristýna, Rekonstrukce krajiny. Mostecká pánev koncem 18. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 10–17.
Příspěvek začíná definicí barokní kulturní krajiny, jak ji zformuloval Mojmír Horyna, tedy jako krajinu záměrně komponovanou dominantami umisťovanými na exponovaných místech a... [DETAIL]
RYCHNOVÁ, Lucie, Šlikovská barokní krajina. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 18–25.
Předmětem příspěvku je krajina panství Františka Josefa Šlika (1656–1740) ve východních Čechách (Kopidlno, Staré Hrady, Veliš, Vokšice). Pozornost bude upřena... [DETAIL]
BALÁŽOVÁ, Barbara, Handštajn pro Josefa II. – na stůl zmenšená industriální krajina středoslovenských báňských měst. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 26–35.
V rámci koncepce raně novověké kunstkammer, ve které nejsou objekty umísťované podle typu, ale v síti významů, a ve které nejen malby, sochy, umělecké řemeslo, antické i exotické... [DETAIL]
ADAMCOVÁ, Kateřina, Sochy v barokní krajině: panství Jezeří-Nové Sedlo. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 36–46.
Příspěvek se věnuje souboru sochařských děl, která vznikla za posledního člena jezerské rodové větva Lobkowiczů Oldřicha Felixe na počátku 18. století. Podrobně je zde představeno... [DETAIL]
OLŠOVSKÝ, Jaromír, Barokní sochy na slezském venkově. Mezi místní tvorbou a importy. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 47–56.
Příspěvek charakterizuje podíl sochařských děl na charakteru venkovské krajiny ve Slezsku, konkrétně v západní části Rakouského Slezska v době baroka. I když zde nechyběla... [DETAIL]
GAŽI, Martin, Balvan neboli zbožnost. Barokní poutní místo Svatý Kámen u Rychnova nad Malší ve středoevropských souvislostech. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 57–66.
Studie analyzuje proměny poutního areálu Panny Marie Sněžné u Svatého kamene (Maria Schnee beim Heiligen Stein), vystavěného nedaleko jihočeského příhraničního městečka... [DETAIL]
FIORE, Camilla S., Barokní krajina v Římě a jeho okolí v 17. století. Přírodní a architektonické místo: případ Mentorella. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 67–73.
Příspěvek charakterizuje podíl sochařských děl na charakteru venkovské krajiny ve Slezsku, konkrétně v západní části Rakouského Slezska v době baroka. I když zde nechyběla... [DETAIL]
MACEK, Petr, Barokní architektura Podkrušnohoří. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 74–86.
Článek je přehledovým, chronologicky uspořádaným shrnutím nejvýraznějších architektonických počinů vzniklých v 17. a 18. století v oblasti Podkrušnohoří. Kromě všeobecně... [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Typy venkovských kostelů v 17. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 87–98.
Stať se věnuje rozdílům mezi městskou a venkovskou sakrální architekturou v Čechách a na Moravě v době mezi koncem Třicetileté války a devadesátými lety 17. století. Vychází... [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Čechy, země oválů, aneb pět zastavení na cestě oválu barokními Čechami. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 99–114.
Příspěvek se v několika kapitolách zabývá tématem oválného půdorysu v sakrální architektuře 17. a 18. století v Čechách, jeho východisky a způsoby užití. V úvodu se věnuje... [DETAIL]
MÁDL, Martin, Všichni svatí z Heřmánkovic: lidové, nebo evropské umění?. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 115–122.
Venkovský kostel Všech svatých v Heřmánkovických patří do skupiny kostelů vybudovaných na začátku 18. století na klášterním panství benediktinského kláštera v Broumově. Zatímco... [DETAIL]
VOJTĚCHOVSKÝ, Jan; VAŘEJKOVÁ, Barbora; SVOBODA, David, Malířská technika mezi centrem a venkovem. K výzdobě kostela Všech svatých v Heřmánkovicích z pohledu restaurátorů. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 123–131.
Cílem této studie bylo porovnání techniky dosud zcela neznámého regionálního malíře Johanna Hausdorfa a věhlasného barokního freskaře Cosmy Damiana Asama, jenž mohl být přímým či... [DETAIL]
MICHALČÁKOVÁ, Jana, Středověká cisterciácká krajina coby hranice. Příklad Moravy a Papežského státu na počátku XIII. století. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 132–136.
Příspěvek slouží jako jistý epilog k tématu věnovanému krajině v baroku, protože otevírá velké související téma – kulturní krajinu ve středověku. Článek nemá podobu... [DETAIL]
GOJDA, Martin, Výzkum historické krajiny a ochrana archeologického dědictví prostřednictvím metod dálkového průzkumu. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 137–144.
Současný pokročilý stav rozvoje dálkového archeologického průzkumu v mnoha evropských zemích dokládají dvě důležité skutečnosti: jednak význam, který tomuto oboru přisuzují sami... [DETAIL]

Různé

KOUŘILOVÁ, Danuše; MATĚJ, Miloš; ZEZULA, Michal, Ohlédnutí za architektem Leopoldem Plavcem. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 145–146 [DETAIL]
HONYS, Vít, Kaple sv. Víta v Sinutci jako příklad rustikalizované centralizující tendence řešení interiéru. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 146–148 [DETAIL]
VLNAS, Vít, Příspěvek k malířskému dílu Josefa Berglera. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 148–151 [DETAIL]
JANČO, Milan, Virtuální návrat manželů Trčkových na zámek Žleby. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 151–153 [DETAIL]
TICHÁ, Jana, Krajina historická a kulturní, komponovaná, barokní, industriální..., ale také nedostatečně chráněná. Prezentační téma NPÚ roku 2017. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 153–155 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti. Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 155–164 [DETAIL]
RYCHNOVÁ, Lucie, Barokní krajina jako dílo. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 164–165 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Santini ve Slapech aneb jak udělat odbornou knihu pro laického čtenáře. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 168–169 [DETAIL]
VÍCHA, František, Řemeslná obnova historických staveb a předmětů kulturního dědictví. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 170–171 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra; BALSKÝ, Jiří, Společný workshop Agentury ochrany přírody a krajiny a Národního památkového ústavu. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 172–173 [DETAIL]
MACHAČKO, Luboš, Restaurování a ochrana uměleckých děl 2016 - originál, kopie, faksimile. ZPP 2017/77, č. 1-2, str. 173 [DETAIL]