Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 6.Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2016/76, č. 6, str. 569 [DETAIL]

In Medias Res

ČERNÁ; Iveta; VALDHANSOVÁ, Lucie, Vila Tugendhat – instalovaná památka moderní architektury. ZPP 2016/76, č. 6, str. 571–580.
Vila Tugendhat, jakožto jediná realizace světově proslulého německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe v Československu, se stala jeho ikonickým dílem a je považována za architektovu... [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Vilová zahrada JUDr. Hynka Bulína v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 581–590.
Příspěvek se zaměřuje na rozbor historické kompozice vilové zahrady, kterou si dal v roce 1924 v prestižní vilové Masarykově čtvrti v Brně navrhnout známý brněnský advokát a politik... [DETAIL]
VARYŠOVÁ, Eliška, Osada Baba a její památková ochrana. ZPP 2016/76, č. 6, str. 591–602.
Jádrem vilové čtvrti Baba v pražských Dejvicích je výstavní kolonie Osada Baba, soubor 40 domů vystavěných Svazem československého díla ve 30. letech 20. století. Kolonie jako stylově... [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ, Anna, Regulační plán Litomyšle Ladislava Machoně (1946–1948) aneb Kolektivní vize Nového Města. ZPP 2016/76, č. 6, str. 603–609.
Článek představuje dosavadní stav poznání regulačního plánu Litomyšle, který mezi lety 1946 a 1948 vypracoval pražský architekt a urbanista Ladislav Machoň. Plán charakterizují... [DETAIL]
SKLENÁŘ, Karel, Cukrovary na jižní Moravě z pohledu památkové péče. ZPP 2016/76, č. 6, str. 610–616.
Cílem článku je analýza architektonického dědictví cukrovarnictví z pohledu současné památkové péče. Nejde jen o zhodnocení stavebního fondu, případně dokumentaci zanikajících... [DETAIL]

Materiálie, studie

MALINA, Ondřej, Památkový underground: historická podzemní důlní díla, možnosti poznání a ochrany jejich hodnot. ZPP 2016/76, č. 6, str. 617–626.
Historické důlní podzemí je specifickou sférou hned v několika směrech, i když je jen jedním segmentem technických památek a pouze částí kulturního dědictví těžby a zpracování... [DETAIL]
BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg; PAVELKOVÁ RÝDLOVÁ, Michaela, Geometrická analýza pozdně gotických kleneb u kaple sv. Jeronýma v radnici v Olomouci. ZPP 2016/76, č. 6, str. 627–636.
Studie o klenbách kaple sv. Jeronýma na olomoucké radnici využila jednak zcela exaktní metodické přístupy, pohledové zkoumání kamenické techniky jednotlivých částí interiéru i zdiva,... [DETAIL]
KLUSÁČEK, Ladislav; DUCHÁČ, Petr; BAŽANT, Zdeněk, Dlouhodobé sledování poruch historických staveb. ZPP 2016/76, č. 6, str. 637–642.
Estetické a statické sanace a rekonstrukce stavebních objektů jsou prováděny již od dávné minulosti. Existuje řada způsobů a technologických postupů pro zajištění stability staveb.... [DETAIL]

Různé

ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar; CHATRNÝ, Jindřich, Vzpomínka na Jana Sedláka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 643–645 [DETAIL]
SVOBODOVÁ, Petra, Po stopách Löw-Beerů v Brně a okolí. ZPP 2016/76, č. 6, str. 645–648 [DETAIL]
VŠETEČKA, Petr, Obnova vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách. ZPP 2016/76, č. 6, str. 648–651 [DETAIL]
SVOBODA, Petr, Vila Stiassni: 7 let památky ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 651–653 [DETAIL]
PAVELEC, Petr, Hrady a zámky objevované a opěvované a Velká hradozámecká inventura - k pokračování projektu Po stopách šlechtických rodů. ZPP 2016/76, č. 6, str. 653–659 [DETAIL]
HAVLŮJOVÁ, Hana; HUDEC, Petr; TĚŠÍNSKÁ LOMIČKOVÁ, Radka, Doprovodné vzdělávací programy k výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované. ZPP 2016/76, č. 6, str. 659–664 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Sto let Katechismu památkové péče Maxe Dvořáka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 664–666 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 5. ročník odborného semináře na téma Památky zahradního umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 666–667 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

MACUROVÁ, Zuzana, Aristokracie ducha a vkusu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 667–668 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

LASOTOVÁ, Vladimíra, Zpráva z konference ERIH Plzeň 21.-23. 10. 2015 na téma How ro attract new audiences? (Jak přilákat nové návštěvníky). ZPP 2016/76, č. 6, str. 667 [DETAIL]