Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 5.Editorial

KŘESADLOVÁ, Lenka, Editorial. ZPP 2016/76, č. 5, str. 457 [DETAIL]

In Medias Res

ZEMAN, Lubomír, Zámecká zahrada v Ostrově jako osmý div světa. Ochrana historických prvků vodních systémů. ZPP 2016/76, č. 5, str. 459–467.
Zámecká zahrada v Ostrově (Schlackenwerth) prodělala v průběhu svého více než tří a půl stoletého trvání celkem čtyři vývojové etapy – od manýristické či raně... [DETAIL]
TUMA, David, Bažantnice a obora u loveckého zámku Kozel u Šťáhlav. ZPP 2016/76, č. 5, str. 468–475.
Článek představuje loveckou krajinu Štáhlavska formovanou rodem Černínů z Chudenic od 18. století, kteří využili starší lovecké revíry rodu Kokořovců z Kokořova. Krajina byla... [DETAIL]
HAVRLANT, Petr, Soubor pamětních a směrových kamenů v parku státního zámku v Hradci nad Moravicí a jeho ideová zahraniční předloha. ZPP 2016/76, č. 5, str. 476–482.
Příspěvek se zabývá historií ojedinělého souboru pamětních kamenů umístěných v letech 1843–1910 do areálu zámeckého parku zámku v Hradci nad Moravicí. Článek blíže osvětluje... [DETAIL]
ZEMAN, Lubomír, Lázeňské parky. Komponovaná léčebná krajina na příkladu tří západočeských lázeňských měst z 19. a počátku 20. století. ZPP 2016/76, č. 5, str. 483–496.
K nejrozsáhlejším přírodně krajinářským úpravám krajiny patří území kolem lázeňských měst. Tato krajina se vyznačuje vysokou kvalitou a velkou rozmanitostí hlavních funkcí... [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Interpretace historického vývoje objektu zahradního umění: Městský park Žižkovy sady v Hradci Králové. ZPP 2016/76, č. 5, str. 497–510.
Historický městský park Žižkovy sady v Hradci Králové byl založen mezi léty 1904–1906 podle projektu zahradního architekta Františka Thomayera, přední osobnosti českého zahradního... [DETAIL]
KREJČIŘÍK, Přemysl; KREJČIŘÍKOVÁ, Kamila, Obnova hospitalní zahrady v Kuksu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 511–515.
Obnova hospitalní zahrady a zeleně v areálu Hospitalu Kuks byla součástí rozsáhlého projektu Integrovaného operačního programu s názvem Kuks – Granátové jablko. Zahrada, která je... [DETAIL]
TLUSTÝ, Jaromír, Historický vývoj, architekti a vrchní zahradníci libochovické zámecké zahrady v 19. století. ZPP 2016/76, č. 5, str. 516–520.
Historii zámecké zahrady Státního zámku v Libochovicích lze sledovat od roku 1685 až do současnosti. Nevýznamněji do podoby a rozsahu zahrady zasáhlo 19. století. Prvním vrchním... [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Teplomilné rostliny a stavby pro jejich pěstování v Květné zahradě v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 5, str. 521–529.
Na příkladu Květné zahrady lze představit typické rysy fenoménu rostliny v nádobách versus autenticita kompozice památek zahradního umění, a to jak po stránce používaného sortimentu... [DETAIL]
JANÁL, Jiří, Archeologické výzkumy památek zahradního umění versus dobové ikonografické prameny. Několik zkušeností z Květné zahrady v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 5, str. 530–534.
Mezinárodní charta o historických zahradách požaduje, aby obnova historických zahrad byla provedena na základě vědecky podloženého návrhu. Ve svém důsledku to znamená, že je nutné... [DETAIL]
OTTOMANSKÁ, Stanislava; SPĚVÁKOVÁ, Eva; VAIDA, Pavel, Možnosti využití archivních zdrojů Národního zemědělského muzea v Praze (osobní fond Josef Kumpán) pro účely aplikovaného výzkumu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 535–541.
Zahradní architekt Josef Kumpán patří mezi výrazné osobnosti svého oboru na našem území v období první poloviny 20. století. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti využití... [DETAIL]
HUDEC, Petr, Pro ten čas, který jsi své růži věnoval… Příklady systematického vzdělávání žáků základní školy v památkách zahradního umění. ZPP 2016/76, č. 5, str. 542–545.
Jak prokázaly výstupy projektu „Památka nás baví“, realizace edukačních programů v historickém prostředí umožňuje efektivněji naplňovat vzdělávací potřeby návštěvníků... [DETAIL]
GOJDA, Martin, Zdroje fotoleteckých a družicových dat pro evidenci nemovitých památek a péči o historickou krajinu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 546–552.
Stále více badatelů zaměřených na evidenci, dokumentaci, výzkum a ochranu nemovitých komponent pravěkého a historického dědictví a na studium kulturní krajiny oceňuje potenciál dat... [DETAIL]

Různé

VRLA, Radim, Jubileum PhDr. Jindřicha Nolla. ZPP 2016/76, č. 5, str. 553–554 [DETAIL]
NECHVÁTAL, Bořivoj; ŠLESINGEROVÁ, Lada, Zemřel JUDr. Milan Princ (1926-2016). ZPP 2016/76, č. 5, str. 554–556 [DETAIL]
KULHAVÁ, Barbora, Aktuální poznatky k vybraným oblastem preventivní konzervace ve vztahu k mobiliárním fondům. ZPP 2016/76, č. 5, str. 556–558 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Desáté pracovní jednání zahradníků a specialistů Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 559–560 [DETAIL]
FETTEROVÁ, Dagmar, Co je nového v Lomnici u Tišnova. ZPP 2016/76, č. 5, str. 560–561 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

GAŽI, Martin, Hamilton znovuobjevený. ZPP 2016/76, č. 5, str. 561–562 [DETAIL]