Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 3.Editorial

BACHTÍK, Jakub, Editorial. ZPP 2016/76, č. 3, str. 249 [DETAIL]

In Medias Res

SPURNÝ, Matěj, Herci díla zkázy. Demolice starého Mostu a role památkové péče. ZPP 2016/76, č. 3, str. 251–264.
Jedinečný příběh likvidace starého a budování nového Mostu má celou řadu vrstev, jež z něj zároveň činí příběh charakteristický; pro státní socialismus i pro proměny... [DETAIL]
ZAJONCOVÁ, Jana, Most, moderní sídliště severočeských havířů I: Válečné a poválečné zakládání nového města. ZPP 2016/76, č. 3, str. 265–276.
Článek se snaží nastínit složitost celého procesu hledání podoby nového Mostu v období mezi lety 1940–1989. Věnuje se urbanistickému vývoji města od konce druhé světové války,... [DETAIL]
KUČA, Karel, A to je ta krásná země... Destrukce osídlení na území České republiky ve 2. polovině 20. století ve středoevropském kontextu. ZPP 2016/76, č. 3, str. 276–288.
Likvidace historické části královského města Mostu kvůli povrchové těžbě hnědého uhlí v letech 1967–1984 je nejznámějším projevem rozsáhlých destrukcí sídelní struktury,... [DETAIL]
ZAJONCOVÁ, Jana, Most, moderní sídliště severočeských havířů II: Budování a dostavba nového Mostu. ZPP 2016/76, č. 3, str. 289–298.
V 70. letech se Most stal přímým demonstrativním příkladem střetu dvou protikladných urbanistických koncepcí, které výrazně ovlivnily podobu jádrových oblastí nového města. Šlo o... [DETAIL]
HONYS, Vít, Osudy varhan severočeské těžební oblasti. ZPP 2016/76, č. 3, str. 299–306.
Rozvoj povrchové těžby hnědého uhlí v severočeských okresech Chomutov, Most, Ústí nad Labem a Teplice ve 2. polovině 20. století poznamenal v souvislosti s likvidaci řady kostelů i fond... [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub; DRÁPALOVÁ, Kristina, Protireformační krajina barokního Pokrušnohoří. ZPP 2016/76, č. 3, str. 307–316.
Příspěvek se zabývá barokní historií Podkrušnohoří, konkrétně oblastí zhruba vymezenou duchovským panstvím a oseckými državami na přelomu 17. a 18. století. Základním... [DETAIL]
PACINA, Jan; NOVÁK, Kamil, Rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou hnědého uhlí. ZPP 2016/76, č. 3, str. 317–325.
Článek popisuje možnosti rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou hnědého uhlí v Ústeckém kraji s využitím mapových archiválií a archivních leteckých snímků. Z těchto... [DETAIL]
KUČA, Karel, Odtajněná reliktní kulturní krajina vojenských újezdů. ZPP 2016/76, č. 3, str. 326–336.
S účinností od 1. 1. 2016 byl zrušen velký vojenský újezd Brdy a zahrnut do současně vyhlášené chráněné krajinné oblasti téhož jména. Také ostatní vojenské újezdy více či... [DETAIL]

Různé

BAŠTÝŘOVÁ, Hana; CHMEL, Radovan, Nové movité národní kulturní památky. ZPP 2016/76, č. 3, str. 337–339 [DETAIL]
LUNGA, Radek, Staré zdíkovecké zvony. ZPP 2016/76, č. 3, str. 339–341 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Europa Nostra 2016. ZPP 2016/76, č. 3, str. 342–344 [DETAIL]
PLOTĚNÁ, Eliška, Knihovna Metodického centra moderní architektury v Brně. ZPP 2016/76, č. 3, str. 344 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

MATĚJ, Miloš; GUSTAFSSON, Ulf Ingemar, Ohlédnutí za workshopem k Dolní oblasti Vítkovice. ZPP 2016/76, č. 3, str. 344–346 [DETAIL]