Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 2.Editorial

KUČA, Karel, Editorial. ZPP 2016/76, č. 2, str. 153 [DETAIL]

In Medias Res

KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra, Dva příspěvky k 20. výročí vyhlášení prvních vesnických památkových rezervací: Potenciál hodnotných historických vesnic k památkové ochraně i aplikaci nástrojů územně analytických podkladů. ZPP 2016/76, č. 2, str. 155–158.
Rok 2015 byl pro venkovskou architekturu rokem několika významných výročí. Uplynulo 25 let od vyhlášení prvních vesnických památkových zón a především také 20. výročí od vzniku... [DETAIL]
ŠNAJDROVÁ, Hana, Dva příspěvky k 20. výročí vyhlášení prvních vesnických památkových rezervací: K postupu ministerstva kultury při prohlašování vesnických památkových rezervací a zón. ZPP 2016/76, č. 2, str. 159–162.
Rok 2015 byl pro venkovskou architekturu rokem několika významných výročí. Uplynulo 25 let od vyhlášení prvních vesnických památkových zón a především také 20. výročí od vzniku... [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Přenesené Pavilony z celonárodních výstav z konce 19. století. ZPP 2016/76, č. 2, str. 163–173.
Na konci 19. století jednou z cest hledání tzv. národního slohu byla inspirace lidovou vesnickou architekturou. V českém kulturním prostředí se zájem o vlastní lidovou architekturu začal... [DETAIL]
MRVÍK, Vladimír Jakub, Gruntovní knihy jako pramen pro poznání charakteru a podoby lokální zástavby (nejen) na Českobrodsku. ZPP 2016/76, č. 2, str. 174–179.
Gruntovní knihy jsou cenným a v podstatě nenahraditelným pramenem především pro analýzu historického vývoje jednotlivých domů a dalších otázek historické topografie i pro analýzu... [DETAIL]
POKORNÝ, Jiří, Roubený špýcharový dům na Boskovicku a jeho památková ochrana. ZPP 2016/76, č. 2, str. 180–193.
V okolí města Boskovice na severozápadní Moravě se dochovalo do dnešních dnů několik roubených zemědělských domů špýcharového typu. Na Boskovicku je tento dům charakteristicky... [DETAIL]
FOUD, Karel, Lidová architektura v historické kulturní krajině. Příspěvek k poznání vývoje sídelního celku na příkladu KPZ Plasko. ZPP 2016/76, č. 2, str. 194–200.
Plasy leží přibližně 20 km severně od Plzně v rázovité krajině s hlubokým kaňonem řeky Střely. Před polovinou 12. století tady byl založen knížetem Vladislavem II. klášter,... [DETAIL]
TUMA, David, Kontribuční sýpka v Chudenicích. ZPP 2016/76, č. 2, str. 201–205.
Ves, později městečko a dnes městys Chudenice, se nachází v okrese Klatovy v jihozápadních Čechách. Chudenice jsou od roku 1996 součástí památkově chráněného území – Krajinné... [DETAIL]

Materiálie, studie

ADAMCOVÁ, Kateřina, Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha. ZPP 2016/76, č. 2, str. 206–213.
V loňském roce byla dokončena rekonstrukce Havlíčkových sadů v Praze, jejíž součástí bylo také restaurování a zhotovení kopie ústřední sochy tzv. Neptunovy grotty od Bohuslava... [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Spor o konfiskáty. ZPP 2016/76, č. 2, str. 214–220.
Během protektorátu se čeští památkáři postupně rozštěpili na dvě stále více znepřátelené frakce. Popudem této roztržky se stalo vystoupení vedoucího Státního památkového... [DETAIL]

Různé

KUČA, Karel, Requiem za hospodářské dvory. ZPP 2016/76, č. 2, str. 221–224 [DETAIL]
ŠPINAROVÁ, Michaela; ŠPINAR, Jindřich, Osudy nechráněných zaniklých sídel a možnosti jejich výzkumu a ochrany na příkladu Jelmu a Cetvin na Českokrumlovsku. ZPP 2016/76, č. 2, str. 224–228 [DETAIL]
URBÁNEK, Radim, Sušárna ovoce v Zálší - drobný technický klenot. ZPP 2016/76, č. 2, str. 228–230 [DETAIL]
DOSTÁL, Petr; SYROVÁ, Zuzana; EBEL, Martin; PEŠTA, Jan, Škabrada očima kolegů, přátel a žáků. ZPP 2016/76, č. 2, str. 230–232 [DETAIL]
TICHÁ, Jana, 75 let Františka Ledvinky, 40 let jeho života se zubrnickým "skanzenem" a plány do budoucna. ZPP 2016/76, č. 2, str. 232–235 [DETAIL]
ČERŇANSKÝ, Martin; PROCHÁZKA, Lubomír, Vesnice a osady na území velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury. Zpráva o výzkumu a publikaci. ZPP 2016/76, č. 2, str. 236–237 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

-oms-, Otevření knihovny prof. Miloše Stehlíka v Rajhradě. ZPP 2016/76, č. 2, str. 237–238 [DETAIL]
KRACÍK ŠTORKANOVÁ, Magdalena, Popularizace mozaiky v České republice - projekt OPUS MUSIVUM: mozaika ve výtvarném umění. ZPP 2016/76, č. 2, str. 238–239 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 2, str. 239–241 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KUČOVÁ, Věra, Evropské kulturní dědictví jako společenský kapitál. ZPP 2016/76, č. 2, str. 241–243 [DETAIL]