Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2016, obsah čísla 1.Editorial

VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2016/76, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

BEZDĚK, Ladislav, Fotografické sbírky a co dál s nimi. ZPP 2016/76, č. 1, str. 3–8.
Článek podrobně analyzuje strukturu, stav, počty a eventuální tržní hodnotu historických fotoděl, spravovaných Národním památkovým ústavem ve sbírkových a mobiliárních fondech.... [DETAIL]
TAKÁCSOVÁ, Katarína, Fotografické pozůstalosti šlechty dochované ve slovenských institucích, s přihlédnutím k fondu zámku Betliar. Zkušenost s vyhledáváním historických fotografií šlechty. ZPP 2016/76, č. 1, str. 9–11.
Prací o tématu historické fotografie na Slovensku, výstupů historiků a odborných prací studentů, díky popularitě a aktuálnosti (digitalizace) fotografie přibývá. Podporu... [DETAIL]
HOZÁK, Jan, Rakousko-uherské válečné loďstvo na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka v archivu Národního technického muzea v Praze. Příspěvek k identifikaci jednotlivých snímků. ZPP 2016/76, č. 1, str. 18–27.
Soubor fotografií, jehož identifikací a co nejpřesnějším všestranným určením každého obrazu se tento článek zabývá, pořídil český fotograf Rudolf Bruner-Dvořák v letech... [DETAIL]
KREJČIŘÍK, Přemysl, Metodický postup interpretace historických fotografií zahradního detailu. ZPP 2016/76, č. 1, str. 28–32.
Fotografie je možná nejautentičtějším dokladem o historii objektu. Zachycuje nezkreslený stav. Vzpomínky pamětníků bývají zkresleny osobním prožitkem a zkušeností. Fotografie je... [DETAIL]
GREGOR. Lukáš; TOBIÁŠKOVÁ, Irena, Kolekce historických negativů na zámku Náměšť nad Oslavou. ZPP 2016/76, č. 1, str. 33–38.
Článek upozorňuje na kolekci historických negativů z konce 19. a začátku 20. století, jež byly na konci prvního desetiletí tohoto století zapsány do mobiliárního fondu zámku,... [DETAIL]
TAKÁCSOVÁ, Katarína, Každodennost šlechty v odraze Andrássyovské sbírky fotografií (Šlechta 19. a první poloviny 20. století). ZPP 2016/76, č. 1, str. 39–48.
Na základě zachované sbírky fotografií Andrássyovců, kterou můžeme považovat za ucelenou, dostáváme plastický obraz o životě aristokracie v období druhé poloviny 19. až první... [DETAIL]
MEDŘÍKOVÁ, Petra, Živé obrazy, carousely karnevaly, divadlo – fotografie šlechty v kostýmech a přestrojeních. ZPP 2016/76, č. 1, str. 49–56.
Článek se zabývá jedním z aspektů volnočasových aktivit šlechty v 19. století - kostýmními převleky a jejich dokumentací ve fotografiích z třetí třetiny 19. století.... [DETAIL]
FOLTÝNOVÁ, Marie, Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie. ZPP 2016/76, č. 1, str. 57–65.
Součástí vědeckovýzkumného úkolu NPÚ ,zabývajícího se evidencí a odborným zhodnocením dochovaných fotografických fondů na zpřístupněných objektech spravovaných Národním... [DETAIL]
SLABOVÁ, Markéta, Čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice. ZPP 2016/76, č. 1, str. 66–70.
Příspěvek se zabývá metodou čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice. Ačkoliv mobiliární sbírky státních hradů a... [DETAIL]
POLÁCH, Radek; VAŇKOVÁ, Lenka, Ó módo, jakým jazykem hovoříš? Poznámky k dataci fotografií. ZPP 2016/76, č. 1, str. 71–75.
Historické fotografie původem ze šlechtických sbírek obsahují bohaté množství záležitostí spojených s módou a odíváním. Ve velké většině zachytily unikátním způsobem... [DETAIL]
JÍCHA, Marek; ŠOFR, Jaromír, Digitální restaurování památek filmového umění. Metoda DRA. ZPP 2016/76, č. 1, str. 76–90.
Tak jako „krásná literatura“ je také „krásná kinematografie“ vzácná skupina uměleckých filmových děl, které nemohou uniknout celosvětové pozornosti pro svoji nespornou kvalitu a... [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ, Blažena, Zápas s časem. ZPP 2016/76, č. 1, str. 90–97.
Autorka se věnuje jednomu z důležitých problémů restaurování němých barevných filmů z období 1895–1930. V krátké odbočce zdůrazňuje význam tohoto problému, neboť většina... [DETAIL]
KLIMENT, Petr; ZEINEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela, Svědectví doby industriálního rozvoje – Fotografický archiv Poldi Kladno, který byl zachráněn dvakrát. ZPP 2016/76, č. 1, str. 98–106.
V roce 2005 se podařilo získat pro Archiv Národního technického nejstarší část Fotoarchivu Poldi Kladno. O jeho první záchranu se už v dobách normalizace zasloužili tehdejší... [DETAIL]
BEZDĚK, Ladislav, K otázkám tzv. efektivního rozlišení a verifikace barevnosti v procesu digitalizace. ZPP 2016/76, č. 1, str. 107–111.
Článek vysvětluje problematiku rozporu mezi tzv. optickým rozlišením skenerů, které bývá výrobci uváděno v technických specifikacích a rozlišením efektivním, tj. skutečnými... [DETAIL]
HUBIČKA, Jan, Odhad kvality fotografických materiálů a metody jejich digitalizace. ZPP 2016/76, č. 1, str. 112–122.
Digitalizace historických negativů je pracný proces náročný pro originál. V dnešní době je možné digitalizovat prakticky veškerou obrazovou informaci originálu tak, aby tuto operaci už... [DETAIL]

Různé

SCHEUFLER, Pavel, Popisování reversů a aversů na fotografiích. ZPP 2016/76, č. 1, str. 123–126 [DETAIL]
BEZDĚK, Ladislav; HOCKOVÁ, Monika, Fotosbírka NPÚ GnŘ. ZPP 2016/76, č. 1, str. 127–130 [DETAIL]
RUIZOVÁ, Libuše; BUKOVJANOVÁ, Jitka; ČERNÁ, Alena, Historická fotografie a její evidence v mobiliárních fondech hradů a zámků. ZPP 2016/76, č. 1, str. 130–133 [DETAIL]
ŠTANZEL, Tomáš, Identifikace obsahu fotografické sbírky. ZPP 2016/76, č. 1, str. 134–139 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VLNAS, Vít, Velkolepá přehlídka baroka ze zápaních Čech. ZPP 2016/76, č. 1, str. 139–143 [DETAIL]