Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2016.číslo 1

Editorial

VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2016/76, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

BEZDĚK, Ladislav, Fotografické sbírky a co dál s nimi. ZPP 2016/76, č. 1, str. 3–8.
Článek podrobně analyzuje strukturu, stav, počty a eventuální tržní hodnotu historických fotoděl, spravovaných Národním památkovým ústavem ve sbírkových a mobiliárních fondech.... [DETAIL]
TAKÁCSOVÁ, Katarína, Fotografické pozůstalosti šlechty dochované ve slovenských institucích, s přihlédnutím k fondu zámku Betliar. Zkušenost s vyhledáváním historických fotografií šlechty. ZPP 2016/76, č. 1, str. 9–11.
Prací o tématu historické fotografie na Slovensku, výstupů historiků a odborných prací studentů, díky popularitě a aktuálnosti (digitalizace) fotografie přibývá. Podporu... [DETAIL]
HOZÁK, Jan, Rakousko-uherské válečné loďstvo na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka v archivu Národního technického muzea v Praze. Příspěvek k identifikaci jednotlivých snímků. ZPP 2016/76, č. 1, str. 18–27.
Soubor fotografií, jehož identifikací a co nejpřesnějším všestranným určením každého obrazu se tento článek zabývá, pořídil český fotograf Rudolf Bruner-Dvořák v letech... [DETAIL]
KREJČIŘÍK, Přemysl, Metodický postup interpretace historických fotografií zahradního detailu. ZPP 2016/76, č. 1, str. 28–32.
Fotografie je možná nejautentičtějším dokladem o historii objektu. Zachycuje nezkreslený stav. Vzpomínky pamětníků bývají zkresleny osobním prožitkem a zkušeností. Fotografie je... [DETAIL]
GREGOR. Lukáš; TOBIÁŠKOVÁ, Irena, Kolekce historických negativů na zámku Náměšť nad Oslavou. ZPP 2016/76, č. 1, str. 33–38.
Článek upozorňuje na kolekci historických negativů z konce 19. a začátku 20. století, jež byly na konci prvního desetiletí tohoto století zapsány do mobiliárního fondu zámku,... [DETAIL]
TAKÁCSOVÁ, Katarína, Každodennost šlechty v odraze Andrássyovské sbírky fotografií (Šlechta 19. a první poloviny 20. století). ZPP 2016/76, č. 1, str. 39–48.
Na základě zachované sbírky fotografií Andrássyovců, kterou můžeme považovat za ucelenou, dostáváme plastický obraz o životě aristokracie v období druhé poloviny 19. až první... [DETAIL]
MEDŘÍKOVÁ, Petra, Živé obrazy, carousely karnevaly, divadlo – fotografie šlechty v kostýmech a přestrojeních. ZPP 2016/76, č. 1, str. 49–56.
Článek se zabývá jedním z aspektů volnočasových aktivit šlechty v 19. století - kostýmními převleky a jejich dokumentací ve fotografiích z třetí třetiny 19. století.... [DETAIL]
FOLTÝNOVÁ, Marie, Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie. ZPP 2016/76, č. 1, str. 57–65.
Součástí vědeckovýzkumného úkolu NPÚ ,zabývajícího se evidencí a odborným zhodnocením dochovaných fotografických fondů na zpřístupněných objektech spravovaných Národním... [DETAIL]
SLABOVÁ, Markéta, Čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice. ZPP 2016/76, č. 1, str. 66–70.
Příspěvek se zabývá metodou čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice. Ačkoliv mobiliární sbírky státních hradů a... [DETAIL]
POLÁCH, Radek; VAŇKOVÁ, Lenka, Ó módo, jakým jazykem hovoříš? Poznámky k dataci fotografií. ZPP 2016/76, č. 1, str. 71–75.
Historické fotografie původem ze šlechtických sbírek obsahují bohaté množství záležitostí spojených s módou a odíváním. Ve velké většině zachytily unikátním způsobem... [DETAIL]
JÍCHA, Marek; ŠOFR, Jaromír, Digitální restaurování památek filmového umění. Metoda DRA. ZPP 2016/76, č. 1, str. 76–90.
Tak jako „krásná literatura“ je také „krásná kinematografie“ vzácná skupina uměleckých filmových děl, které nemohou uniknout celosvětové pozornosti pro svoji nespornou kvalitu a... [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ, Blažena, Zápas s časem. ZPP 2016/76, č. 1, str. 90–97.
Autorka se věnuje jednomu z důležitých problémů restaurování němých barevných filmů z období 1895–1930. V krátké odbočce zdůrazňuje význam tohoto problému, neboť většina... [DETAIL]
KLIMENT, Petr; ZEINEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela, Svědectví doby industriálního rozvoje – Fotografický archiv Poldi Kladno, který byl zachráněn dvakrát. ZPP 2016/76, č. 1, str. 98–106.
V roce 2005 se podařilo získat pro Archiv Národního technického nejstarší část Fotoarchivu Poldi Kladno. O jeho první záchranu se už v dobách normalizace zasloužili tehdejší... [DETAIL]
BEZDĚK, Ladislav, K otázkám tzv. efektivního rozlišení a verifikace barevnosti v procesu digitalizace. ZPP 2016/76, č. 1, str. 107–111.
Článek vysvětluje problematiku rozporu mezi tzv. optickým rozlišením skenerů, které bývá výrobci uváděno v technických specifikacích a rozlišením efektivním, tj. skutečnými... [DETAIL]
HUBIČKA, Jan, Odhad kvality fotografických materiálů a metody jejich digitalizace. ZPP 2016/76, č. 1, str. 112–122.
Digitalizace historických negativů je pracný proces náročný pro originál. V dnešní době je možné digitalizovat prakticky veškerou obrazovou informaci originálu tak, aby tuto operaci už... [DETAIL]

Různé

SCHEUFLER, Pavel, Popisování reversů a aversů na fotografiích. ZPP 2016/76, č. 1, str. 123–126 [DETAIL]
BEZDĚK, Ladislav; HOCKOVÁ, Monika, Fotosbírka NPÚ GnŘ. ZPP 2016/76, č. 1, str. 127–130 [DETAIL]
RUIZOVÁ, Libuše; BUKOVJANOVÁ, Jitka; ČERNÁ, Alena, Historická fotografie a její evidence v mobiliárních fondech hradů a zámků. ZPP 2016/76, č. 1, str. 130–133 [DETAIL]
ŠTANZEL, Tomáš, Identifikace obsahu fotografické sbírky. ZPP 2016/76, č. 1, str. 134–139 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VLNAS, Vít, Velkolepá přehlídka baroka ze zápaních Čech. ZPP 2016/76, č. 1, str. 139–143 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

KUČA, Karel, Editorial. ZPP 2016/76, č. 2, str. 153 [DETAIL]

In Medias Res

KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra, Dva příspěvky k 20. výročí vyhlášení prvních vesnických památkových rezervací: Potenciál hodnotných historických vesnic k památkové ochraně i aplikaci nástrojů územně analytických podkladů. ZPP 2016/76, č. 2, str. 155–158.
Rok 2015 byl pro venkovskou architekturu rokem několika významných výročí. Uplynulo 25 let od vyhlášení prvních vesnických památkových zón a především také 20. výročí od vzniku... [DETAIL]
ŠNAJDROVÁ, Hana, Dva příspěvky k 20. výročí vyhlášení prvních vesnických památkových rezervací: K postupu ministerstva kultury při prohlašování vesnických památkových rezervací a zón. ZPP 2016/76, č. 2, str. 159–162.
Rok 2015 byl pro venkovskou architekturu rokem několika významných výročí. Uplynulo 25 let od vyhlášení prvních vesnických památkových zón a především také 20. výročí od vzniku... [DETAIL]
KOUKALOVÁ, Šárka, Přenesené Pavilony z celonárodních výstav z konce 19. století. ZPP 2016/76, č. 2, str. 163–173.
Na konci 19. století jednou z cest hledání tzv. národního slohu byla inspirace lidovou vesnickou architekturou. V českém kulturním prostředí se zájem o vlastní lidovou architekturu začal... [DETAIL]
MRVÍK, Vladimír Jakub, Gruntovní knihy jako pramen pro poznání charakteru a podoby lokální zástavby (nejen) na Českobrodsku. ZPP 2016/76, č. 2, str. 174–179.
Gruntovní knihy jsou cenným a v podstatě nenahraditelným pramenem především pro analýzu historického vývoje jednotlivých domů a dalších otázek historické topografie i pro analýzu... [DETAIL]
POKORNÝ, Jiří, Roubený špýcharový dům na Boskovicku a jeho památková ochrana. ZPP 2016/76, č. 2, str. 180–193.
V okolí města Boskovice na severozápadní Moravě se dochovalo do dnešních dnů několik roubených zemědělských domů špýcharového typu. Na Boskovicku je tento dům charakteristicky... [DETAIL]
FOUD, Karel, Lidová architektura v historické kulturní krajině. Příspěvek k poznání vývoje sídelního celku na příkladu KPZ Plasko. ZPP 2016/76, č. 2, str. 194–200.
Plasy leží přibližně 20 km severně od Plzně v rázovité krajině s hlubokým kaňonem řeky Střely. Před polovinou 12. století tady byl založen knížetem Vladislavem II. klášter,... [DETAIL]
TUMA, David, Kontribuční sýpka v Chudenicích. ZPP 2016/76, č. 2, str. 201–205.
Ves, později městečko a dnes městys Chudenice, se nachází v okrese Klatovy v jihozápadních Čechách. Chudenice jsou od roku 1996 součástí památkově chráněného území – Krajinné... [DETAIL]

Materiálie, studie

ADAMCOVÁ, Kateřina, Nečekané setkání s barokem v díle Bohuslava Schnircha. ZPP 2016/76, č. 2, str. 206–213.
V loňském roce byla dokončena rekonstrukce Havlíčkových sadů v Praze, jejíž součástí bylo také restaurování a zhotovení kopie ústřední sochy tzv. Neptunovy grotty od Bohuslava... [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Spor o konfiskáty. ZPP 2016/76, č. 2, str. 214–220.
Během protektorátu se čeští památkáři postupně rozštěpili na dvě stále více znepřátelené frakce. Popudem této roztržky se stalo vystoupení vedoucího Státního památkového... [DETAIL]

Různé

KUČA, Karel, Requiem za hospodářské dvory. ZPP 2016/76, č. 2, str. 221–224 [DETAIL]
ŠPINAROVÁ, Michaela; ŠPINAR, Jindřich, Osudy nechráněných zaniklých sídel a možnosti jejich výzkumu a ochrany na příkladu Jelmu a Cetvin na Českokrumlovsku. ZPP 2016/76, č. 2, str. 224–228 [DETAIL]
URBÁNEK, Radim, Sušárna ovoce v Zálší - drobný technický klenot. ZPP 2016/76, č. 2, str. 228–230 [DETAIL]
DOSTÁL, Petr; SYROVÁ, Zuzana; EBEL, Martin; PEŠTA, Jan, Škabrada očima kolegů, přátel a žáků. ZPP 2016/76, č. 2, str. 230–232 [DETAIL]
TICHÁ, Jana, 75 let Františka Ledvinky, 40 let jeho života se zubrnickým "skanzenem" a plány do budoucna. ZPP 2016/76, č. 2, str. 232–235 [DETAIL]
ČERŇANSKÝ, Martin; PROCHÁZKA, Lubomír, Vesnice a osady na území velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury. Zpráva o výzkumu a publikaci. ZPP 2016/76, č. 2, str. 236–237 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

-oms-, Otevření knihovny prof. Miloše Stehlíka v Rajhradě. ZPP 2016/76, č. 2, str. 237–238 [DETAIL]
KRACÍK ŠTORKANOVÁ, Magdalena, Popularizace mozaiky v České republice - projekt OPUS MUSIVUM: mozaika ve výtvarném umění. ZPP 2016/76, č. 2, str. 238–239 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 2, str. 239–241 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KUČOVÁ, Věra, Evropské kulturní dědictví jako společenský kapitál. ZPP 2016/76, č. 2, str. 241–243 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

BACHTÍK, Jakub, Editorial. ZPP 2016/76, č. 3, str. 249 [DETAIL]

In Medias Res

SPURNÝ, Matěj, Herci díla zkázy. Demolice starého Mostu a role památkové péče. ZPP 2016/76, č. 3, str. 251–264.
Jedinečný příběh likvidace starého a budování nového Mostu má celou řadu vrstev, jež z něj zároveň činí příběh charakteristický; pro státní socialismus i pro proměny... [DETAIL]
ZAJONCOVÁ, Jana, Most, moderní sídliště severočeských havířů I: Válečné a poválečné zakládání nového města. ZPP 2016/76, č. 3, str. 265–276.
Článek se snaží nastínit složitost celého procesu hledání podoby nového Mostu v období mezi lety 1940–1989. Věnuje se urbanistickému vývoji města od konce druhé světové války,... [DETAIL]
KUČA, Karel, A to je ta krásná země... Destrukce osídlení na území České republiky ve 2. polovině 20. století ve středoevropském kontextu. ZPP 2016/76, č. 3, str. 276–288.
Likvidace historické části královského města Mostu kvůli povrchové těžbě hnědého uhlí v letech 1967–1984 je nejznámějším projevem rozsáhlých destrukcí sídelní struktury,... [DETAIL]
ZAJONCOVÁ, Jana, Most, moderní sídliště severočeských havířů II: Budování a dostavba nového Mostu. ZPP 2016/76, č. 3, str. 289–298.
V 70. letech se Most stal přímým demonstrativním příkladem střetu dvou protikladných urbanistických koncepcí, které výrazně ovlivnily podobu jádrových oblastí nového města. Šlo o... [DETAIL]
HONYS, Vít, Osudy varhan severočeské těžební oblasti. ZPP 2016/76, č. 3, str. 299–306.
Rozvoj povrchové těžby hnědého uhlí v severočeských okresech Chomutov, Most, Ústí nad Labem a Teplice ve 2. polovině 20. století poznamenal v souvislosti s likvidaci řady kostelů i fond... [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub; DRÁPALOVÁ, Kristina, Protireformační krajina barokního Pokrušnohoří. ZPP 2016/76, č. 3, str. 307–316.
Příspěvek se zabývá barokní historií Podkrušnohoří, konkrétně oblastí zhruba vymezenou duchovským panstvím a oseckými državami na přelomu 17. a 18. století. Základním... [DETAIL]
PACINA, Jan; NOVÁK, Kamil, Rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou hnědého uhlí. ZPP 2016/76, č. 3, str. 317–325.
Článek popisuje možnosti rekonstrukce reliéfu v oblastech s povrchovou těžbou hnědého uhlí v Ústeckém kraji s využitím mapových archiválií a archivních leteckých snímků. Z těchto... [DETAIL]
KUČA, Karel, Odtajněná reliktní kulturní krajina vojenských újezdů. ZPP 2016/76, č. 3, str. 326–336.
S účinností od 1. 1. 2016 byl zrušen velký vojenský újezd Brdy a zahrnut do současně vyhlášené chráněné krajinné oblasti téhož jména. Také ostatní vojenské újezdy více či... [DETAIL]

Různé

BAŠTÝŘOVÁ, Hana; CHMEL, Radovan, Nové movité národní kulturní památky. ZPP 2016/76, č. 3, str. 337–339 [DETAIL]
LUNGA, Radek, Staré zdíkovecké zvony. ZPP 2016/76, č. 3, str. 339–341 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Europa Nostra 2016. ZPP 2016/76, č. 3, str. 342–344 [DETAIL]
PLOTĚNÁ, Eliška, Knihovna Metodického centra moderní architektury v Brně. ZPP 2016/76, č. 3, str. 344 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

MATĚJ, Miloš; GUSTAFSSON, Ulf Ingemar, Ohlédnutí za workshopem k Dolní oblasti Vítkovice. ZPP 2016/76, č. 3, str. 344–346 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

NEJEDLÝ, Vratislav; SKALICKÝ, Petr, Editorial. ZPP 2016/76, č. 4, str. 353 [DETAIL]

In Medias Res

KOŘÁN, Ivo, Slovo úvodem. Kuks - chvála, trápení a budoucnost. ZPP 2016/76, č. 4, str. 355 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Obnova areálu hospitálu v Kuksu. K tématu obnovy historické barevnosti. ZPP 2016/76, č. 4, str. 356–361.
Příspěvek shrnuje informace o realizované obnově areálu národní kulturní památky Hospital Kuks. V úvodu shrnuje historii vzniku areálu a jeho dějiny do současné obnovy. Dále krátce... [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ, Milena, Restaurování cyklu Tance smrti a maleb v kapli a lékárně hospitálu Kuks. ZPP 2016/76, č. 4, str. 362–370.
Stěny hlavní chodby hospitálu Kuks nesou 46 nástěnných obrazů s výjevy Tance smrti, které ilustrují anonymní německou báseň o rovnosti lidí před smrtí a byly namalovány podle... [DETAIL]
ŠERÝCH, Jiří, Memento mori v kukské špitální chodbě. ZPP 2016/76, č. 4, str. 371–378.
Projektu Kuks – granátové jablko se do roku 2014 se značným příspěvkem evropských peněz podařilo obnovit dosud nevyužívané a do značné míry zchátralé části barokního hospitálu... [DETAIL]
SKALICKÝ, Petr; ŠIKOVÁ, Terezie, Restaurované malby Tance smrti v Kuksu ve zpětném pohledu památkáře. ZPP 2016/76, č. 4, str. 379–386.
Dotační programyPříspěvek se ohlíží zpět za nedávným restaurováním cyklu nástěnných maleb s námětem Tance smrti, který se nachází na podélných stěnách hlavní chodby v... [DETAIL]
KAŠE, Jiří; NOTONÝ, Jiří; ŠTAFFEN, Zdeněk, Proměny a stav reliéfu Klanění pastýřů a Příjezdu Tří králů v Novém lese u Kuksu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 387–397.
Problematika péče o reliéfy, které vznikly v barokně pojatém přírodním prostředí z popudu hraběte F. A. Šporka rukou sochaře M. B. Brauna, je v posledním desetiletí častým... [DETAIL]
KOTLÍK, Petr, Možnosti biocidní ochrany souboru kamenných sochařských děl v Novém lese u Kuksu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 396–401.
Kamenné objekty umístěné v lesních či zahradních areálech jsou vystaveny mimořádnému ataku vegetace. Ochrana před jejím výskytem vyžaduje úpravu podmínek nutných pro existenci... [DETAIL]
GLÁSER, Petr, Několik poznámek k problematice vytváření náhrad kamenosochařských děl v českém prostředí. ZPP 2016/76, č. 4, str. 402–406.
Krátký článek přináší několik praktických poznámek k problematice vytváření náhrad kamenosochařských děl v prostředí české památkové péče. Mnohokrát probírané téma je v... [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Braunův „Betlém“ – kamenosochařské dílo v přírodě a problematika jeho recepce a restaurování. ZPP 2016/76, č. 4, str. 407–416.
Příspěvek vychází z nedávného očištění reliéfu Braunov „Betléma“ a zamýšlí se nad současným stavem památky a nad úvahami o jejím restaurování v širším historickém... [DETAIL]

Materiálie, studie

BROTÁNEK, Lukáš; TIŠLOVÁ, Renata, Restaurování a ochrana umělého kamene na příkladu betonových výdusků z areálu zámku Konopiště. ZPP 2016/76, č. 4, str. 417–423.
Zámecká zahrada v Konopišti představuje pozoruhodný soubor sochařských děl z různých typů materiálů, které jsou výjimečné z pohledu historického vývoje, materiálové skladby i... [DETAIL]
ĎOUBAL, Jakub; KOLÁŘ, Roman, Morový sloup v Kutné Hoře – komplexní příprava restaurátorského zásahu. ZPP 2016/76, č. 4, str. 424–432.
Morový sloup v Kutné Hoře byl zhotoven v letech 1713–1714 jezuitským koadjutorem Františkem Baugutem. Za dobu své existence prošel celou řadou úprav a opravných zásahů, které přinesly... [DETAIL]
PAVELEC, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem. ZPP 2016/76, č. 4, str. 433–440.
Kostel sv. Jana Křtitele v Pomezí pod Landštejnem byl podle aktuálních stavebněhistorických průzkumů a interpretace zachovaných písemných pramenů vybudován v období mezi roky 1188 a... [DETAIL]
FIEDLEROVÁ, Ludmila, Restaurování vrtbovských náhrobků, aneb František Xaver Lederer ve Vrchotových Janovicích. ZPP 2016/76, č. 4, str. 441–446.
Zámek Vrchotovy Janovice patřil ve své mnohasetleté historii nejdéle votické větvi hrabat z Vrtby (1594–1807). Od vybudování františkánského kláštera ve Voticích se... [DETAIL]

Různé

JESENSKÝ, Vít, Teorie restaurování Muñoz-Viñase. ZPP 2016/76, č. 4, str. 447–450 [DETAIL]
KRUNTORÁD, Matěj, Revize „československé restaurátorské školy“?. ZPP 2016/76, č. 4, str. 450–451 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

KŘESADLOVÁ, Lenka, Editorial. ZPP 2016/76, č. 5, str. 457 [DETAIL]

In Medias Res

ZEMAN, Lubomír, Zámecká zahrada v Ostrově jako osmý div světa. Ochrana historických prvků vodních systémů. ZPP 2016/76, č. 5, str. 459–467.
Zámecká zahrada v Ostrově (Schlackenwerth) prodělala v průběhu svého více než tří a půl stoletého trvání celkem čtyři vývojové etapy – od manýristické či raně... [DETAIL]
TUMA, David, Bažantnice a obora u loveckého zámku Kozel u Šťáhlav. ZPP 2016/76, č. 5, str. 468–475.
Článek představuje loveckou krajinu Štáhlavska formovanou rodem Černínů z Chudenic od 18. století, kteří využili starší lovecké revíry rodu Kokořovců z Kokořova. Krajina byla... [DETAIL]
HAVRLANT, Petr, Soubor pamětních a směrových kamenů v parku státního zámku v Hradci nad Moravicí a jeho ideová zahraniční předloha. ZPP 2016/76, č. 5, str. 476–482.
Příspěvek se zabývá historií ojedinělého souboru pamětních kamenů umístěných v letech 1843–1910 do areálu zámeckého parku zámku v Hradci nad Moravicí. Článek blíže osvětluje... [DETAIL]
ZEMAN, Lubomír, Lázeňské parky. Komponovaná léčebná krajina na příkladu tří západočeských lázeňských měst z 19. a počátku 20. století. ZPP 2016/76, č. 5, str. 483–496.
K nejrozsáhlejším přírodně krajinářským úpravám krajiny patří území kolem lázeňských měst. Tato krajina se vyznačuje vysokou kvalitou a velkou rozmanitostí hlavních funkcí... [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Interpretace historického vývoje objektu zahradního umění: Městský park Žižkovy sady v Hradci Králové. ZPP 2016/76, č. 5, str. 497–510.
Historický městský park Žižkovy sady v Hradci Králové byl založen mezi léty 1904–1906 podle projektu zahradního architekta Františka Thomayera, přední osobnosti českého zahradního... [DETAIL]
KREJČIŘÍK, Přemysl; KREJČIŘÍKOVÁ, Kamila, Obnova hospitalní zahrady v Kuksu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 511–515.
Obnova hospitalní zahrady a zeleně v areálu Hospitalu Kuks byla součástí rozsáhlého projektu Integrovaného operačního programu s názvem Kuks – Granátové jablko. Zahrada, která je... [DETAIL]
TLUSTÝ, Jaromír, Historický vývoj, architekti a vrchní zahradníci libochovické zámecké zahrady v 19. století. ZPP 2016/76, č. 5, str. 516–520.
Historii zámecké zahrady Státního zámku v Libochovicích lze sledovat od roku 1685 až do současnosti. Nevýznamněji do podoby a rozsahu zahrady zasáhlo 19. století. Prvním vrchním... [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Teplomilné rostliny a stavby pro jejich pěstování v Květné zahradě v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 5, str. 521–529.
Na příkladu Květné zahrady lze představit typické rysy fenoménu rostliny v nádobách versus autenticita kompozice památek zahradního umění, a to jak po stránce používaného sortimentu... [DETAIL]
JANÁL, Jiří, Archeologické výzkumy památek zahradního umění versus dobové ikonografické prameny. Několik zkušeností z Květné zahrady v Kroměříži. ZPP 2016/76, č. 5, str. 530–534.
Mezinárodní charta o historických zahradách požaduje, aby obnova historických zahrad byla provedena na základě vědecky podloženého návrhu. Ve svém důsledku to znamená, že je nutné... [DETAIL]
OTTOMANSKÁ, Stanislava; SPĚVÁKOVÁ, Eva; VAIDA, Pavel, Možnosti využití archivních zdrojů Národního zemědělského muzea v Praze (osobní fond Josef Kumpán) pro účely aplikovaného výzkumu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 535–541.
Zahradní architekt Josef Kumpán patří mezi výrazné osobnosti svého oboru na našem území v období první poloviny 20. století. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti využití... [DETAIL]
HUDEC, Petr, Pro ten čas, který jsi své růži věnoval… Příklady systematického vzdělávání žáků základní školy v památkách zahradního umění. ZPP 2016/76, č. 5, str. 542–545.
Jak prokázaly výstupy projektu „Památka nás baví“, realizace edukačních programů v historickém prostředí umožňuje efektivněji naplňovat vzdělávací potřeby návštěvníků... [DETAIL]
GOJDA, Martin, Zdroje fotoleteckých a družicových dat pro evidenci nemovitých památek a péči o historickou krajinu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 546–552.
Stále více badatelů zaměřených na evidenci, dokumentaci, výzkum a ochranu nemovitých komponent pravěkého a historického dědictví a na studium kulturní krajiny oceňuje potenciál dat... [DETAIL]

Různé

VRLA, Radim, Jubileum PhDr. Jindřicha Nolla. ZPP 2016/76, č. 5, str. 553–554 [DETAIL]
NECHVÁTAL, Bořivoj; ŠLESINGEROVÁ, Lada, Zemřel JUDr. Milan Princ (1926-2016). ZPP 2016/76, č. 5, str. 554–556 [DETAIL]
KULHAVÁ, Barbora, Aktuální poznatky k vybraným oblastem preventivní konzervace ve vztahu k mobiliárním fondům. ZPP 2016/76, č. 5, str. 556–558 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Desáté pracovní jednání zahradníků a specialistů Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. 5, str. 559–560 [DETAIL]
FETTEROVÁ, Dagmar, Co je nového v Lomnici u Tišnova. ZPP 2016/76, č. 5, str. 560–561 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

GAŽI, Martin, Hamilton znovuobjevený. ZPP 2016/76, č. 5, str. 561–562 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2016/76, č. 6, str. 569 [DETAIL]

In Medias Res

ČERNÁ; Iveta; VALDHANSOVÁ, Lucie, Vila Tugendhat – instalovaná památka moderní architektury. ZPP 2016/76, č. 6, str. 571–580.
Vila Tugendhat, jakožto jediná realizace světově proslulého německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe v Československu, se stala jeho ikonickým dílem a je považována za architektovu... [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Vilová zahrada JUDr. Hynka Bulína v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 581–590.
Příspěvek se zaměřuje na rozbor historické kompozice vilové zahrady, kterou si dal v roce 1924 v prestižní vilové Masarykově čtvrti v Brně navrhnout známý brněnský advokát a politik... [DETAIL]
VARYŠOVÁ, Eliška, Osada Baba a její památková ochrana. ZPP 2016/76, č. 6, str. 591–602.
Jádrem vilové čtvrti Baba v pražských Dejvicích je výstavní kolonie Osada Baba, soubor 40 domů vystavěných Svazem československého díla ve 30. letech 20. století. Kolonie jako stylově... [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ, Anna, Regulační plán Litomyšle Ladislava Machoně (1946–1948) aneb Kolektivní vize Nového Města. ZPP 2016/76, č. 6, str. 603–609.
Článek představuje dosavadní stav poznání regulačního plánu Litomyšle, který mezi lety 1946 a 1948 vypracoval pražský architekt a urbanista Ladislav Machoň. Plán charakterizují... [DETAIL]
SKLENÁŘ, Karel, Cukrovary na jižní Moravě z pohledu památkové péče. ZPP 2016/76, č. 6, str. 610–616.
Cílem článku je analýza architektonického dědictví cukrovarnictví z pohledu současné památkové péče. Nejde jen o zhodnocení stavebního fondu, případně dokumentaci zanikajících... [DETAIL]

Materiálie, studie

MALINA, Ondřej, Památkový underground: historická podzemní důlní díla, možnosti poznání a ochrany jejich hodnot. ZPP 2016/76, č. 6, str. 617–626.
Historické důlní podzemí je specifickou sférou hned v několika směrech, i když je jen jedním segmentem technických památek a pouze částí kulturního dědictví těžby a zpracování... [DETAIL]
BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg; PAVELKOVÁ RÝDLOVÁ, Michaela, Geometrická analýza pozdně gotických kleneb u kaple sv. Jeronýma v radnici v Olomouci. ZPP 2016/76, č. 6, str. 627–636.
Studie o klenbách kaple sv. Jeronýma na olomoucké radnici využila jednak zcela exaktní metodické přístupy, pohledové zkoumání kamenické techniky jednotlivých částí interiéru i zdiva,... [DETAIL]
KLUSÁČEK, Ladislav; DUCHÁČ, Petr; BAŽANT, Zdeněk, Dlouhodobé sledování poruch historických staveb. ZPP 2016/76, č. 6, str. 637–642.
Estetické a statické sanace a rekonstrukce stavebních objektů jsou prováděny již od dávné minulosti. Existuje řada způsobů a technologických postupů pro zajištění stability staveb.... [DETAIL]

Různé

ČERNOUŠKOVÁ, Dagmar; CHATRNÝ, Jindřich, Vzpomínka na Jana Sedláka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 643–645 [DETAIL]
SVOBODOVÁ, Petra, Po stopách Löw-Beerů v Brně a okolí. ZPP 2016/76, č. 6, str. 645–648 [DETAIL]
VŠETEČKA, Petr, Obnova vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách. ZPP 2016/76, č. 6, str. 648–651 [DETAIL]
SVOBODA, Petr, Vila Stiassni: 7 let památky ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 651–653 [DETAIL]
PAVELEC, Petr, Hrady a zámky objevované a opěvované a Velká hradozámecká inventura - k pokračování projektu Po stopách šlechtických rodů. ZPP 2016/76, č. 6, str. 653–659 [DETAIL]
HAVLŮJOVÁ, Hana; HUDEC, Petr; TĚŠÍNSKÁ LOMIČKOVÁ, Radka, Doprovodné vzdělávací programy k výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované. ZPP 2016/76, č. 6, str. 659–664 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Sto let Katechismu památkové péče Maxe Dvořáka. ZPP 2016/76, č. 6, str. 664–666 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 5. ročník odborného semináře na téma Památky zahradního umění, jejich historie a současnost v zahradě vily Stiassni v Brně. ZPP 2016/76, č. 6, str. 666–667 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

MACUROVÁ, Zuzana, Aristokracie ducha a vkusu. ZPP 2016/76, č. 6, str. 667–668 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

LASOTOVÁ, Vladimíra, Zpráva z konference ERIH Plzeň 21.-23. 10. 2015 na téma How ro attract new audiences? (Jak přilákat nové návštěvníky). ZPP 2016/76, č. 6, str. 667 [DETAIL]

číslo Příloha

In Medias Res

HOUŠKOVÁ, Kateřina; KRACÍK, Matyáš; SCHRÁNILOVÁ, Anna, Unicoop, Centrotex, Omnipol – budovy podniků zahraničního obchodu v Praze. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 1–11.
Článek tří autorů výzkumného týmu představuje tři méně publikované objekty podniků zahraničního obchodu v Praze. Jedná se o budovy pro Unicoop, Centrotex a Omnipol, stavby vesměs... [DETAIL]
ČÁNI, Jan; MILITKÁ, Lenka, Zaniklé novověké sklárny z pohledu aktivní archeologické památkové péče na příkladech lokalit z prostoru Národního parku Šumava. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 12–19.
Zaniklé novověké sklárny představují hodnotnou a také velmi zajímavou součást archeologického dědictví území České republiky. Tento druh archeologických památek však i přes... [DETAIL]
SROVNAL, Filip, Umístění oltáře po liturgické reformě II. vatikánského koncilu. Příklad pražských kostelů. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 20–25.
Nejviditelnější změnou v římskokatolické liturgii II. vatikánském koncilu (1962–1965) se stal přechod od sloužení bohoslužby směrem k východu („ad orientem“) k... [DETAIL]
KRÁTKÝ, Jiří, K životu a dílu opavského varhanáře Karla Kuttlera (1797–1876). ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 26–36.
Karl Kuttler (1797–1576) se označoval za varhanáře a výrobce hudebních nástrojů, žádný nástroj nevarhanního typu však od něj objeven nebyl. Byť se dá předpokládat, že... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Umělecké sbírky zámku Luka nad Jihlavou vztahující se k osobnosti hraběnky Anny Widmann-Sedlnitzky, rozené Lazarev. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 37–44.
Zámek v Lukách nad Jihlavou patří k řadě nenápadných panských sídel rozesetých po našem venkově. Až do roku 1945 však tento objekt skrýval velký kulturní poklad v podobě... [DETAIL]
KLIMTOVÁ, Zdenka, Venkovské koberce Jižního Kavkazu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 45–50.
V rámci úkolu Výzkum, evidence a zásady péče a prezentace orientálních koberců a příbuzných textilních děl v instalacích, expozicích a depozitářích vybraných objektů v rámci... [DETAIL]
KOLÁŘOVÁ, Šárka, Bohatě zdobené nizozemské saně (typy duwslee a prikslee) z českých a moravských šlechtických sbírek. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 51–60.
Článek je jedním z výsledků cíleného průzkumu mobiliárních fondů hradů a zámků v ČR, který je zaměřen na historické saně a jejich obrazové prameny. Předmětem zájmu je zde... [DETAIL]
GROSSOVÁ, Anna, Barokní liturgické stříbro bývalé jezuitské koleje v Brně, dochované v diecézní katedrále na Petrově a poutním mariánském kostele v Brně-Tuřanech.. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 61–67.
Při uměleckohistorické práci zabývající se barokními liturgickými předměty z drahých a barevných kovů musíme mít na zřeteli předpoklad, že řada z nich byla zhotovena pro jiný... [DETAIL]
ARIJČUK, Petr, Kopie, repliky, „ve způsobu Brandlově“. K ohlasům tvorby Petra Brandla ve východních Čechách. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 68–77.
S Petrem Brandlem (1668–1735) jako zásadní postavou barokního malířství v Čechách je obecně spojován na stránkách zejména starší soupisové a slovníkové literatury a ve... [DETAIL]
LAVIČKA, Roman, „Udělati kazatedlnici tesným kamenem“. Studie k materiálu, typologii a funkci středověkých kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním regionům. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 78–86.
K velkému rozvoji kazatelství došlo v Evropě 13. století, kdy se mendikantské řády zaměřovaly na rodící se městskou společnost, aby napomáhaly tak bojovat s kacíři. Mniši vydělili... [DETAIL]
KAREL, Tomáš; KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta; MALINA, Ondřej, Shrnutí problematiky průzkumu montánní krajiny Krušnohoří. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 87–92.
Příspěvek shrnuje specifika montánní krajiny v rámci nově vyhlášených krajinných památkových zón v Krušných horách, pro které byl proveden detailnější památkový průzkum.... [DETAIL]
JIRASÉK, Pavel; REXA, Daniel; SVOBODA, Petr, Požární zabezpečení památkových objektů v Norsku a v České republice. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 93–95.
Příspěvek seznamuje čtenáře se systémem požární ochrany v Norsku. Popisuje projekt ochrany sloupových kostelů, jichž se z původního počtu cca 1 500 zachovalo do dnešního dne pouze... [DETAIL]
POPELÁŘOVÁ, Pavla, Památková ochrana archeologických lokalit s nemovitými relikty. Možnosti jejich ochrany na příkladu tří hradišť nacházejících se v zalesněném prostředí. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 96–105.
Na území České republiky je velké množství lokalit archeologické povahy, avšak pouze jen jejich zlomek je v současnosti nějakým způsobem chráněn zákonem. Předložený příspěvek se... [DETAIL]
KNECHTOVÁ, Alena; VAŠEK, Leoš; HLOŽEK, Martin, Milířiště a další možné archeologické relikty ve svazích mezi potokem Chrábek a Sloupečník na katastrálních územích Ráječko a Petrovice. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 106–112.
Článek podává zprávu o druhé etapě výzkumného projektu, jehož cílem bylo použití vyhodnocených dat leteckého laserového skenování (LLS) v rámci vizuálního... [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Karel Láník (1886–1956), zapomenutý brněnský architekt. ZPP 2016/76, č. Příloha, str. 113–121.
stavebním provozu meziválečného Brna coby architekt, projektant a stavbyvedoucí. Nikdy však neměl soukromou architektonickou kancelář, což zřejmě také zapříčinilo, že až dosud stál... [DETAIL]