Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2015, obsah čísla 4.Editorial

KRACÍK, Matyáš, Editorial. ZPP 2015/75, č. 4, str. 297 [DETAIL]

In Medias Res

KRACÍK, Matyáš, Památková ochrana panelových sídlišť?. ZPP 2015/75, č. 4, str. 299–306.
V České republice máme v současné době památkově chráněno pouze několik sídlišť z druhé poloviny 20. století. Jedná se o sídliště Poruba v Ostravě, sídliště Vítězného... [DETAIL]
NOVOTNÁ, Eva, Poválečná bytová výstavba a památková péče na příkladu Velké Británie a Skandinávie. ZPP 2015/75, č. 4, str. 307–312 [DETAIL]
ŘEPKOVÁ, Hana, Problematika památkové ochrany sídlišť na příkladu sídliště Ďáblice. ZPP 2015/75, č. 4, str. 313–321.
Obytný soubor Ďáblice ze 70. let 20. století ztělesňuje naplnění téměř všech ideálů moderny, které kdy byly s tímto druhem zástavby spojovány. Ďáblické sídliště nese... [DETAIL]
KOŘÍNKOVÁ, Jana, Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně. ZPP 2015/75, č. 4, str. 322–330.
Příspěvek je zaměřen na představení souboru výtvarných děl nacházejících se v prostoru sídliště na Lesné, na dosavadní pokusy o památkovou ochranu tohoto unikátního... [DETAIL]
KAROUS, Pavel, Umělecká výzdoba sídlišť v Československu 60. – 80. let. ZPP 2015/75, č. 4, str. 331–342.
Příspěvek je přehledem tvorby ve veřejném prostoru osazované v rámci sídlištní výstavby v 60. – 80. letech 20. století. První část příspěvku se zabývá rolí výtvarného... [DETAIL]
KOHOUT, Michal; TITTL, Filip, Systémové vstupy do lokalit sídlišť a jejich vztah k původnímu konceptu zástavby. ZPP 2015/75, č. 4, str. 343–349.
Článek se zabývá především základními otázkami prostorového rozvrhu sídlišť a jejich významových konsekvencí ve vztahu k budoucím možným zásahům a je sumarizací dvou... [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Stará města, panelová sídliště a denní tisk, 1960–1989. ZPP 2015/75, č. 4, str. 350–356.
Stať sleduje, jak denní tisk měst Kutné Hory (Úder), Olomouce (Stráž lidu) a Liberce (Vpřed) reflektoval v letech 1960–1989 kolize dvou ambiciózních a nakonec... [DETAIL]
KUČA, Karel, Panelová sídliště mezi panelofobií a panelofilií. ZPP 2015/75, č. 4, str. 357–364.
Esej shrnuje hlavní témata a problémy související s památkovou ochranou sídlišť. V úvodu připomíná historické předpoklady vzniku sídlišť – pokusy o hledání nové urbanistické... [DETAIL]
KRACÍK, Matyáš; KŘÍŽOVÁ, Hedvika; SCHRÁNILOVÁ, Anna, Palác kultury v Praze, jeho historie, architektura, umělecká výzdoba a památkový potenciál 35 let po výstavbě. ZPP 2015/75, č. 4, str. 365–377.
Palác kultury v Praze byl dokončen na konci roku 1980 a slavnostně otevřen 2. 4. 1981. Autory návrhu byli architekti Vojenského projektového ústavu ve složení Jaroslav Mayer, Vladimír... [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ, Anna, Iniciativy za zachování starobylého rázu Litomyšle před 1. světovou válkou. ZPP 2015/75, č. 4, str. 378–384.
Malé východočeské město Litomyšl se od počátku 20. století potýkalo s necitlivými stavebními zásahy do městského organismu, které vyvolávaly čím dál silnější potřebu chránit... [DETAIL]

Semináře, konference, akce

TICHÁ, Jana, Výsledky druhého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2014. ZPP 2015/75, č. 4, str. 385–388 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, 50 let od založení ICOMOS. ZPP 2015/75, č. 4, str. 388–392 [DETAIL]
TITTL, Filip; KUBÁNKOVÁ, Jana, Výzkumný projekt a mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?". ZPP 2015/75, č. 4, str. 392 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ŘEPKOVÁ, Hana, Tři knihy o sídlištích. ZPP 2015/75, č. 4, str. 392–394 [DETAIL]
KOKEŠ, Václav, Kniha o sídlišti Solidarita. ZPP 2015/75, č. 4, str. 394–395 [DETAIL]
KOKEŠ, Václav, Monolith Controversies - sídliště exotická a přesto blízká. ZPP 2015/75, č. 4, str. 395–396 [DETAIL]
SCHEUFLER, Pavel, Metodika Digitální a digitalizovaná fotografie. ZPP 2015/75, č. 4, str. 396 [DETAIL]