Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2015, obsah čísla 2.Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2015/75, č. 2, str. 89 [DETAIL]

In Medias Res

GAŽI, Martin, Husinecká „světnička“ – místo paměti a staletých rozpaků. ZPP 2015/75, č. 2, str. 91–102.
Studie rekapituluje historii husineckých domů čp. 36 a 37, které stojí na místě tradičně pokládaném za rodiště středověkého reformátora katolické církve Jana Husa. Memoriální... [DETAIL]
FOLTÝNOVÁ, Marie, Pomník Mistra Jana Husa stoletý. ZPP 2015/75, č. 2, str. 103–114.
Názorový střet z roku 1889 mezi zástupci strany mladočechů a konzervativními stranami o jméno Jana Husa na nové budově Národního muzea odstartoval pětadvacetileté úsilí o stavbu... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, „Vynikati útulností a ladností.“ Sbory Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji z 20. a 30. let 20. století a jejich památkové zhodnocení. ZPP 2015/75, č. 2, str. 115–124.
Studie představuje unikátní a velmi bohatý památkový fond sborů Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji, kde se nachází asi největší počet kulturních památek... [DETAIL]
ŠTERNOVÁ, Petra, Architekt Vladimír Krýš – stavitel sborů Církve československé husitské v Semilech a Turnově. ZPP 2015/75, č. 2, str. 125–134.
Příspěvek představuje osobnost architekta a stavitele Vladimíra Krýše jako svébytného regionálního stavitele. Vladimír Krýš se narodil 15. 6. 1897 v Malšovicích u Hradce Králové.... [DETAIL]

Materiálie, studie

ZÁMEČNÍK, Roman; ŠIMEK, Pavel, Principy obnovy památky zahradního umění na modelovém příkladu zahrady Stiassni v Brně. ZPP 2015/75, č. 2, str. 135–149.
Příspěvek se zaměřuje na specifické postupy předcházející zpracování projektu obnovy památky zahradního umění, které demonstruje na konkrétním případu předprojektové přípravy... [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Soubor děl Lorenze Kohla von Kohlenegg v Kloboukách u Brna. ZPP 2015/75, č. 2, str. 150–156.
Mezi movité kulturní památky, evidované v obci Klobouky u Brna, náleží také soubor několika obrazů, zapsaných do státního seznamu na základě mylně určeného autorství, coby díla... [DETAIL]
PILNÁ, Veronika, Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu. Příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách. ZPP 2015/75, č. 2, str. 157–167.
Článek popisuje stav pohřebních výbav rodu Gryspeků z Griesbachu uložených v rodinné hrobce Kralovického kostela sv. Petra a Pavla. Oděvy lze odlišit na původní z konce 16. a počátku... [DETAIL]
ANDRESOVÁ, Klára, Provenienční průzkum zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic. ZPP 2015/75, č. 2, str. 168–175.
Předkládaná studie se věnuje knihovně na státním zámku Hrádku u Nechanic, která patřila od svého založení v polovině 19. století do roku 1945 hraběcímu rodu Harrachů. Poté... [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, Edukační programy jako prostředek k pochopení průmyslového dědictví. ZPP 2015/75, č. 2, str. 176–180.
Téma příspěvku bylo zvoleno jako reakce na současnou pozici technických památek ve fondu kulturního dědictví. Pojem je laickou veřejností akceptován, ale v důsledku nepochopení... [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JESENSKÝ, Vít, Edukace v památkové péči a NPÚ. Poznámky inspirované projektem NAKI. ZPP 2015/75, č. 2, str. 181–183 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Označení "Evropské dědictví" za rok 2014. ZPP 2015/75, č. 2, str. 183–184 [DETAIL]
VÍCHOVÁ, Božena, Co nového v Brně. ZPP 2015/75, č. 2, str. 184–185 [DETAIL]
MATUSZKOVÁ, Jitka, Ojedinělá výstava hliněných konstrukcí ve Strážnici. ZPP 2015/75, č. 2, str. 185 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Protektorátní Praha jako německé město. ZPP 2015/75, č. 2, str. 186–187 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Fascinující Svět měst. ZPP 2015/75, č. 2, str. 187–188 [DETAIL]
JANČO, Milan, Metodika Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii. ZPP 2015/75, č. 2, str. 188 [DETAIL]