Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2015.číslo 1

Editorial

GORYZCKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2015/75, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

ADAMCOVÁ, Kateřina; ADAMEC, Vojtěch; BEČKOVÁ, Kateřina; BIEGEL, Richard; DRAGOUN, Zdeněk; GIRSA, Václav; GORYCZKOVÁ, Naděžda; HORÁČEK, Martin; JERIE, Pavel; KUČA, Karel; KUČOVÁ, Věra; LÁSKA, Vojtěch; MACEK, Petr; NEJEDLÝ, Vratislav; RAZÍM, Vladislav; ŠEFCŮ, Ondřej; ŠTULC, Josef;VAJČNER, Jiří; ZÍDEK, Martin, Čtvrt století památek ve svobodné společnosti. Bilanční anketa mezi osobnostmi památkové péče. ZPP 2015/75, č. 1, str. 3–32.
Konec minulého roku byl ve znamení významného výročí – uplynulo 25 let od chvíle, kdy se zhroutil husákovský normalizační režim a kdy se československá společnost mohla začít... [DETAIL]

Materiálie, studie

PAŘÍŽKOVÁ-ČEVONOVÁ, Jana, Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od poloviny 20. století do roku 1989. ZPP 2015/75, č. 1, str. 33–48.
zemích od druhé poloviny 19. století až do metodického ustálení v rámci praxe Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO). Sledovány jsou postupné... [DETAIL]
MALÍŘ, Jan, Štrasbourský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě. ZPP 2015/75, č. 1, str. 49–64.
Článek rozebírá stávající judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) týkající se ochrany a přístupu k ochraně kulturního dědictví. Ač je tato judikatura často... [DETAIL]
KIBIC, Karel, Významné období let 1989–2014 ve vývoji našich historických měst. ZPP 2015/75, č. 1, str. 65–72.
Článek se bilančním a přehledovým způsobem věnuje vývoji ochrany měst a městského urbanismu po roce 1989 s přihlédnutím k předchozímu období. Úvodní část příspěvku se věnuje... [DETAIL]

Různé

HLOBIL, Ivo, Dva texty k diskusi o památkové péči po pádu komunistického režimu před 25 lety. ZPP 2015/75, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, K osmdesátým narozeninám Jaroslava Svatoně. ZPP 2015/75, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
VAJČNER, Jiří; ZÍDEK, Martin, Návrh zákona o ochraně památkového fondu. ZPP 2015/75, č. 1, str. 75–79 [DETAIL]
LUNGA, Radek, Návrat dvou rekvírovaných zvonů z roku 1620 do Bohumína. ZPP 2015/75, č. 1, str. 79–82 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ŠIMEK, Rudolf, Celostátní seminář Vodní mlýny V. ZPP 2015/75, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Český národní komitét ICOMOS si zvolil nové vedení a řídící výbor. ZPP 2015/75, č. 1, str. 84 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VESELÁ, Radmila, Vize jednoho architekta. Recenze pařížské výstavy o životě a díle Viollet-le-Duca. ZPP 2015/75, č. 1, str. 85–86 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2015/75, č. 2, str. 89 [DETAIL]

In Medias Res

GAŽI, Martin, Husinecká „světnička“ – místo paměti a staletých rozpaků. ZPP 2015/75, č. 2, str. 91–102.
Studie rekapituluje historii husineckých domů čp. 36 a 37, které stojí na místě tradičně pokládaném za rodiště středověkého reformátora katolické církve Jana Husa. Memoriální... [DETAIL]
FOLTÝNOVÁ, Marie, Pomník Mistra Jana Husa stoletý. ZPP 2015/75, č. 2, str. 103–114.
Názorový střet z roku 1889 mezi zástupci strany mladočechů a konzervativními stranami o jméno Jana Husa na nové budově Národního muzea odstartoval pětadvacetileté úsilí o stavbu... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, „Vynikati útulností a ladností.“ Sbory Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji z 20. a 30. let 20. století a jejich památkové zhodnocení. ZPP 2015/75, č. 2, str. 115–124.
Studie představuje unikátní a velmi bohatý památkový fond sborů Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji, kde se nachází asi největší počet kulturních památek... [DETAIL]
ŠTERNOVÁ, Petra, Architekt Vladimír Krýš – stavitel sborů Církve československé husitské v Semilech a Turnově. ZPP 2015/75, č. 2, str. 125–134.
Příspěvek představuje osobnost architekta a stavitele Vladimíra Krýše jako svébytného regionálního stavitele. Vladimír Krýš se narodil 15. 6. 1897 v Malšovicích u Hradce Králové.... [DETAIL]

Materiálie, studie

ZÁMEČNÍK, Roman; ŠIMEK, Pavel, Principy obnovy památky zahradního umění na modelovém příkladu zahrady Stiassni v Brně. ZPP 2015/75, č. 2, str. 135–149.
Příspěvek se zaměřuje na specifické postupy předcházející zpracování projektu obnovy památky zahradního umění, které demonstruje na konkrétním případu předprojektové přípravy... [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Soubor děl Lorenze Kohla von Kohlenegg v Kloboukách u Brna. ZPP 2015/75, č. 2, str. 150–156.
Mezi movité kulturní památky, evidované v obci Klobouky u Brna, náleží také soubor několika obrazů, zapsaných do státního seznamu na základě mylně určeného autorství, coby díla... [DETAIL]
PILNÁ, Veronika, Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu. Příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách. ZPP 2015/75, č. 2, str. 157–167.
Článek popisuje stav pohřebních výbav rodu Gryspeků z Griesbachu uložených v rodinné hrobce Kralovického kostela sv. Petra a Pavla. Oděvy lze odlišit na původní z konce 16. a počátku... [DETAIL]
ANDRESOVÁ, Klára, Provenienční průzkum zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic. ZPP 2015/75, č. 2, str. 168–175.
Předkládaná studie se věnuje knihovně na státním zámku Hrádku u Nechanic, která patřila od svého založení v polovině 19. století do roku 1945 hraběcímu rodu Harrachů. Poté... [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, Edukační programy jako prostředek k pochopení průmyslového dědictví. ZPP 2015/75, č. 2, str. 176–180.
Téma příspěvku bylo zvoleno jako reakce na současnou pozici technických památek ve fondu kulturního dědictví. Pojem je laickou veřejností akceptován, ale v důsledku nepochopení... [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JESENSKÝ, Vít, Edukace v památkové péči a NPÚ. Poznámky inspirované projektem NAKI. ZPP 2015/75, č. 2, str. 181–183 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Označení "Evropské dědictví" za rok 2014. ZPP 2015/75, č. 2, str. 183–184 [DETAIL]
VÍCHOVÁ, Božena, Co nového v Brně. ZPP 2015/75, č. 2, str. 184–185 [DETAIL]
MATUSZKOVÁ, Jitka, Ojedinělá výstava hliněných konstrukcí ve Strážnici. ZPP 2015/75, č. 2, str. 185 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Protektorátní Praha jako německé město. ZPP 2015/75, č. 2, str. 186–187 [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Fascinující Svět měst. ZPP 2015/75, č. 2, str. 187–188 [DETAIL]
JANČO, Milan, Metodika Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii. ZPP 2015/75, č. 2, str. 188 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

KIBIC, Karel, Editorial. ZPP 2015/75, č. 3, str. 193 [DETAIL]

In Medias Res

LEDVINKA, Václav, Staroměstské náměstí, esej o významu místa. ZPP 2015/75, č. 3, str. 195–200.
Článek formou historické eseje podává přehled dějin a vývoje Staroměstského náměstí od nejstarších dochovaných zpráv po současnost. V rámci chronologicky uspořádaného přehledu... [DETAIL]
KIBIC, Karel, Staroměstská radnice - prvořadá stavba z doby vlády Karla IV.. ZPP 2015/75, č. 3, str. 201–210.
Příspěvek shrnuje poznatky o historickém a stavebním vývoji a kvalitě radnice. Pro Staroměstskou radnici i sousední domy byl podrobně zpracován stavebně historický průzkum... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památkové přístupy na vrcholu moderny: Třetí soutěž na přestavbu Staroměstské radnice v roce 1909. ZPP 2015/75, č. 3, str. 211–218.
Příspěvek se zabývá především vybranými soutěžními návrhy ve třetí soutěží na dostavbu Staroměstské radnice a historismy, tradicionalismy, romantismy a klasicismy, jež umožnily... [DETAIL]
VLNAS, Vít, Mariánský sloup a jeho náměstí (poznámky o smyslu a místě). ZPP 2015/75, č. 3, str. 219–226.
Článek se věnuje historii vzniku a zániku mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. V první části shrnuje dějiny přípravy, zhotovení a vztyčení mariánského sloupu. Dále se... [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Sloupy zbořené a znovu postavené. Ikonoklasmus jako pomyslný, ale věčný soupeř památkové péče. ZPP 2015/75, č. 3, str. 227–235.
Příspěvek se na příkladu zániku mariánského sloupu zabývá dějinami ikonoklasmu jako latentní složky kulturní identity v rámci českých zemí. Nejprve jsou stručně připomenuty... [DETAIL]
BEČKOVÁ, Kateřina, Krocínova kašna. Její sláva, barbarský zánik a nemožnost obnovy. ZPP 2015/75, č. 3, str. 236–239.
Krocínova kašna na Staroměstském náměstí byla mimořádně cenným sochařským dílem z konce 16. století. V roce 1862 byla z náměstí nešetrně odstraněna, neboť návrh na její... [DETAIL]
HAVRDA, Jan; PODLISKA, Jaroslav, Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru. ZPP 2015/75, č. 3, str. 240–249.
Pražské Staroměstské náměstí představuje místo s nesmírně vysokou památkovou hodnotou. Kromě viditelných památek se však pod jeho dlažbou nalézají i památky skryté,... [DETAIL]
ŠEFCŮ, Ondřej, Staroměstské náměstí jako učebnice památkové péče. ZPP 2015/75, č. 3, str. 250–253.
Staroměstské náměstí chápeme jako nedílnou součást Starého Města a obecně staré Prahy, jako jakousi konstantu, která je zde od nejstarších etap vývoje města (či snad ještě... [DETAIL]
SRŠEŇ, Lubomír, Rizika obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 254–260.
Příspěvek se vrací dosavadní diskusi o případné obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a snaží se shrnout nejzávažnější památkové i ideové argumenty, které... [DETAIL]
KALINA, Pavel, Memorandum k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. ZPP 2015/75, č. 3, str. 261–264.
Pražský mariánský sloup musíme vidět v jeho globálním kontextu. Nejstarším sloupem nesoucím sochu Panny Marie byla Colonna della pace u kostela Santa Maria Maggiore v Římě, kterou... [DETAIL]
KAŠIČKA, František; PAVLÍK, Milan, Znovuzrození monumentálního díla vrcholného středověku na Staroměstském náměstí. Jeden z oceněných návrhů z poslední soutěže na Staroměstskou radnici a dostavbu náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 265–268.
Autoři v článku připomínají svůj návrh na dostavbu Staroměstské radnice z poslední soutěže z roku 1987. Jeho koncepce vycházela z myšlenky přísného zachování historických... [DETAIL]
BACHTÍK, Jakub, Hlavolam, na který je třeba více času. Několik poznámek k diskusi o budoucnosti Staroměstského náměstí. ZPP 2015/75, č. 3, str. 269–273.
Esej je polemickým příspěvkem k debatě o dostavbě a rekonstrukci náměstí. Jeho cílem je upozornit na problematické roviny ideje návratu ke středověké podoby radnice, a to jak z pohledu... [DETAIL]
MUKOVÁ, Jiřina, Připomínka k obnově štítů na průčelí domu čp. 603/I na nároží Staroměstského náměstí a Celetné ulice. ZPP 2015/75, č. 3, str. 274–275.
Příspěvek se věnuje domu čp. 603/I na Staroměstském náměstí, při jehož rekonstrukci v 80. letech minulého století byly na střechu vráceny repliky původních střešních štítů,... [DETAIL]

Materiálie, studie

SALAVA, Jan, Výzdoba Klenotnice ve Státním zámku Telč a její předlohová východiska. ZPP 2015/75, č. 3, str. 276–284.
Článek pojednává o sgrafitové výzdobě tzv. Klenotnice na Státním zámku Telč. Rozšiřuje dosud poznaný předlohový materiál v díle Rudolfa Wyssenbacha. Nově výzdobu datuje do... [DETAIL]

Různé

VŠETEČKOVÁ, Zuzana, Josef Krása a středověké nástěnné malby. K 30. výročí úmrtí přední osobnosti českých dějin umění. ZPP 2015/75, č. 3, str. 285–288 [DETAIL]
RYBAŘÍK, Václav, Myslbekův pomník svatého Václava volá o pomoc. ZPP 2015/75, č. 3, str. 288–292 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

KRACÍK, Matyáš, Editorial. ZPP 2015/75, č. 4, str. 297 [DETAIL]

In Medias Res

KRACÍK, Matyáš, Památková ochrana panelových sídlišť?. ZPP 2015/75, č. 4, str. 299–306.
V České republice máme v současné době památkově chráněno pouze několik sídlišť z druhé poloviny 20. století. Jedná se o sídliště Poruba v Ostravě, sídliště Vítězného... [DETAIL]
NOVOTNÁ, Eva, Poválečná bytová výstavba a památková péče na příkladu Velké Británie a Skandinávie. ZPP 2015/75, č. 4, str. 307–312 [DETAIL]
ŘEPKOVÁ, Hana, Problematika památkové ochrany sídlišť na příkladu sídliště Ďáblice. ZPP 2015/75, č. 4, str. 313–321.
Obytný soubor Ďáblice ze 70. let 20. století ztělesňuje naplnění téměř všech ideálů moderny, které kdy byly s tímto druhem zástavby spojovány. Ďáblické sídliště nese... [DETAIL]
KOŘÍNKOVÁ, Jana, Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně. ZPP 2015/75, č. 4, str. 322–330.
Příspěvek je zaměřen na představení souboru výtvarných děl nacházejících se v prostoru sídliště na Lesné, na dosavadní pokusy o památkovou ochranu tohoto unikátního... [DETAIL]
KAROUS, Pavel, Umělecká výzdoba sídlišť v Československu 60. – 80. let. ZPP 2015/75, č. 4, str. 331–342.
Příspěvek je přehledem tvorby ve veřejném prostoru osazované v rámci sídlištní výstavby v 60. – 80. letech 20. století. První část příspěvku se zabývá rolí výtvarného... [DETAIL]
KOHOUT, Michal; TITTL, Filip, Systémové vstupy do lokalit sídlišť a jejich vztah k původnímu konceptu zástavby. ZPP 2015/75, č. 4, str. 343–349.
Článek se zabývá především základními otázkami prostorového rozvrhu sídlišť a jejich významových konsekvencí ve vztahu k budoucím možným zásahům a je sumarizací dvou... [DETAIL]
ŠVÁCHA, Rostislav, Stará města, panelová sídliště a denní tisk, 1960–1989. ZPP 2015/75, č. 4, str. 350–356.
Stať sleduje, jak denní tisk měst Kutné Hory (Úder), Olomouce (Stráž lidu) a Liberce (Vpřed) reflektoval v letech 1960–1989 kolize dvou ambiciózních a nakonec... [DETAIL]
KUČA, Karel, Panelová sídliště mezi panelofobií a panelofilií. ZPP 2015/75, č. 4, str. 357–364.
Esej shrnuje hlavní témata a problémy související s památkovou ochranou sídlišť. V úvodu připomíná historické předpoklady vzniku sídlišť – pokusy o hledání nové urbanistické... [DETAIL]
KRACÍK, Matyáš; KŘÍŽOVÁ, Hedvika; SCHRÁNILOVÁ, Anna, Palác kultury v Praze, jeho historie, architektura, umělecká výzdoba a památkový potenciál 35 let po výstavbě. ZPP 2015/75, č. 4, str. 365–377.
Palác kultury v Praze byl dokončen na konci roku 1980 a slavnostně otevřen 2. 4. 1981. Autory návrhu byli architekti Vojenského projektového ústavu ve složení Jaroslav Mayer, Vladimír... [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ, Anna, Iniciativy za zachování starobylého rázu Litomyšle před 1. světovou válkou. ZPP 2015/75, č. 4, str. 378–384.
Malé východočeské město Litomyšl se od počátku 20. století potýkalo s necitlivými stavebními zásahy do městského organismu, které vyvolávaly čím dál silnější potřebu chránit... [DETAIL]

Semináře, konference, akce

TICHÁ, Jana, Výsledky druhého ročníku Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2014. ZPP 2015/75, č. 4, str. 385–388 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, 50 let od založení ICOMOS. ZPP 2015/75, č. 4, str. 388–392 [DETAIL]
TITTL, Filip; KUBÁNKOVÁ, Jana, Výzkumný projekt a mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?". ZPP 2015/75, č. 4, str. 392 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ŘEPKOVÁ, Hana, Tři knihy o sídlištích. ZPP 2015/75, č. 4, str. 392–394 [DETAIL]
KOKEŠ, Václav, Kniha o sídlišti Solidarita. ZPP 2015/75, č. 4, str. 394–395 [DETAIL]
KOKEŠ, Václav, Monolith Controversies - sídliště exotická a přesto blízká. ZPP 2015/75, č. 4, str. 395–396 [DETAIL]
SCHEUFLER, Pavel, Metodika Digitální a digitalizovaná fotografie. ZPP 2015/75, č. 4, str. 396 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

HYŤHA, Lukáš, Editorial. ZPP 2015/75, č. 5, str. 401 [DETAIL]

In Medias Res

SKALICKÝ, Petr, Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově na Plzeňsku. K úloze historika umění a památkáře při vytváření koncepcí restaurování. ZPP 2015/75, č. 5, str. 403–412.
Příspěvek se z uměleckohistorických pozic zabývá obsahem pojmu koncepce restaurování (popřípadě koncepce obnovy), který je v současné odborné mluvě hodně nadužíván a... [DETAIL]
JUNG, Jiří, Lesnické stavby knížat Lichnovských. ZPP 2015/75, č. 5, str. 413–419.
Knížata Lichnovští vlastnili vedle velkostatku Chuchelná v pruském Slezsku od konce 18. století také panství Hradec u Opavy se zámkem a rozsáhlým lesním komplexem. Lesy byly vyžívány... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Starohraběnka Elisabeth Salm-Reifferscheidt, rozená Fürstenberg, a její vztah k předmětům ve svozu mobiliárního fondu zámku Budkov. ZPP 2015/75, č. 5, str. 420–425.
Článek se snaží poznat a připomenout osobnost starohraběnky Elisabeth Salm-Reifferscheidt, především její zálibu ve sběratelství uměleckých předmětů. Princezna Elisabeth... [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci. ZPP 2015/75, č. 5, str. 426–432.
Olomouc a Brno byly koncovými stanicemi odbočných křídel Severní dráhy císaře Ferdinanda (KFNB)na území Moravy. Společnost KFNB umístila nádraží v Olomouci na katastru obce... [DETAIL]
STRAKOŠ, Martin, Architektura železničních nádraží druhé poloviny 20. století, jejich umělecká výzdoba a památková péče. ZPP 2015/75, č. 5, str. 433–444.
Železniční nádraží postavená ve 2. polovině 20. století představují z hlediska své architektury i umělecké výzdoby specifickou skupinu dopravních staveb. Jejich dispoziční,... [DETAIL]
SELUCKÁ, Alena, Postup vyhodnocování historického klimatu na příkladu státního zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2015/75, č. 5, str. 445–449.
Dlouhodobé záznamy hodnot relativní vlhkosti a teploty jsou jedním z hlavních parametrů pro analýzu klimatických podmínek uvnitř budov. Nedávno vydaná evropská norma ČSN EN 15757 z roku... [DETAIL]
WITZANY, Jiří; ČEJKA, Tomáš; KROFTOVÁ, Klára; MARŠÍK, Václav; ZIGLER, Radek, Sanace vybraných klenbových konstrukcí konventu kláštera premonstrátů v Teplé. ZPP 2015/75, č. 5, str. 450–456.
V rámci rozsáhlé obnovy části objektů v areálu kláštera premonstrátů v Teplé byla provedena ojedinělá sanace klenbových konstrukcí ve dvorním traktu konventu. Stabilizace a sanace... [DETAIL]
ČERVENÁK, Jan; VÁCHA, Zdeněk, Regulace podmínek pro uchování předmětů kulturní povahy v historických objektech. ZPP 2015/75, č. 5, str. 457–464.
Jednou ze základních strategií dneška pro dlouhodobé zachování či uchovávání kulturních statků, a to věcí nemovitých i movitých, je princip tzv. preventivní konzervace. Jde o... [DETAIL]
ROSOVÁ, Romana, Počátky anglického parku v Hradci nad Moravicí ve světle archivních pramenů. ZPP 2015/75, č. 5, str. 465–472.
V roce 1778 koupil hradecké panství Jan Karel Lichnovský a touto koupí Hradec připadl na téměř 170 let rodu Lichnovských, kteří se výrazně zapsali do podoby hradeckého zámku i okolí.... [DETAIL]
HÁJEK, Pavel, Tisky 16. století v zámecké knihovně Český Krumlov. Příspěvek k poznání vlastnických proměn. ZPP 2015/75, č. 5, str. 473–484.
Zámecká knihovna v Českém Krumlově náleží mezi nejvýznamnější historické knihovní fondy dochované na území České republiky. Knihovna vznikala postupným narůstáním od 17.... [DETAIL]
FAJMAN, Petr, Chování plátového nastavovacího spoje pro opravy dřevěných historických konstrukcí. ZPP 2015/75, č. 5, str. 485–490.
Při řešení plátového spoje byly nejprve teoretické výstupy konfrontovány s výsledky experimentu. Poté bylo provedeno množství výpočtů s měnícími se parametry, z kterých lze... [DETAIL]

Různé

PROCHÁZKOVÁ, Marta, Za Markem Fajmanem (22. 1. 1976 – 4. 7. 2015). ZPP 2015/75, č. 5, str. 491–492 [DETAIL]
KLÍMOVÁ, Renata, Palác Městské pojišťovny v Praze. ZPP 2015/75, č. 5, str. 492–495 [DETAIL]
BAUER, Thomas; LAUTERBACH, Jörg, O rekonstrukci kroužené klenby – vrcholu pozdně gotického kamenického řemesla. ZPP 2015/75, č. 5, str. 495–497 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZÁMEČNÍK, Roman, Proběhl 4. ročník odborného semináře na téma Vilové zahrady, jajich historie a současnost v zahradě vily Stiassny v Brně. ZPP 2015/75, č. 5, str. 498–499 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vila, villegiatura a jejich intepretace. ZPP 2015/75, č. 5, str. 499–500 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

PODLISKA, Jaroslav; TRYML, Michal, Editorial. ZPP 2015/75, č. 6, str. 505 [DETAIL]

In Medias Res

KUNA, Martin, O paměti krajiny a cestách za ní. ZPP 2015/75, č. 6, str. 507–512.
Příspěvek představuje publikaci Archeologický atlas Čech, která vyšla roku 2015 ve dvou vydáních (první vydání s vročením 2014). Na základě publikace se text pokouší o... [DETAIL]
MALINA, Ondřej, Hledání neviditelného. Relikty plužiny zaniklých středověkých vsí a možnosti jejich detekce a interpretace na datech LLS. ZPP 2015/75, č. 6, str. 513–520.
Historická kulturní krajina bývá výslednicí ideových záměrů, hospodářských potřeb a geografických podmínek. Nejvýraznější terénní stopy zpravidla zanechá hospodářské... [DETAIL]
PREKOP, Filip, Archeologické vyhodnocení reliktů intravilánu středověkého hornického města Lauterbach/Čistá. ZPP 2015/75, č. 6, str. 521–531.
Celkově lze konstatovat, že představenou prací bylo doloženo, že ani cílená plošná likvidace sídla není absolutní a plochy historických sídel zaniklých v souvislosti s nuceným... [DETAIL]
CEJPOVÁMiroslava; ROHLÍČEK Petr; VÁCALVÍK František R.; ŠEDA Bohdan, Nález, konzervace a prezentace torz stavebních konstrukcí tzv. Nového Města v Litomyšli. ZPP 2015/75, č. 6, str. 532–538.
V letech 2012–2013 proběhla „Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli“. Archeologický výzkum proběhl v dubnu 2012 – červnu 2012 (zjišťovací výzkum) a... [DETAIL]
POPELÁŘOVÁ, Pavla, Hradiště Baba u Hluboké nad Vltavou ve světle leteckého laserového skenování a možnosti využití těchto dat v oblasti památkové péče. ZPP 2015/75, č. 6, str. 539–545.
Baba, jednodílné nečleněné hradiště polokruhovitého tvaru, ležící nedaleko města Hluboká nad Vltavou, je ze strany severní, západní a jižní chráněno obloukovitým opevněním... [DETAIL]
KNECHTOVÁ, Alena, Povrchový průzkum milířišť a dalších možných marginálních archeologických reliktů v jihozápadní části Drahanské vrchoviny. ZPP 2015/75, č. 6, str. 546–552.
Článek se zabývá terénní průzkumem marginálních archeologických objektů v zalesněném území Drahanské vrchoviny, konkrétně na katastrálním území Ráječko, kde proběhla... [DETAIL]
METLIČKA, Milan, Rekonstrukce a prezentace mohyly odkryté v roce 1936 O. Eichhornem u Stříbra. ZPP 2015/75, č. 6, str. 553–556.
V rámci projektu „Partnerství pro archeologii“ provedlo Západočeské muzeum v Plzni rekonstrukci kamenné konstrukce mohyly ze střední doby bronzové, která byla odkryta O. Eichhornem v... [DETAIL]

Materiálie, studie

WEBER, Martin; VEITH, Tomáš, Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. ZPP 2015/75, č. 6, str. 557–564.
Příspěvek prezentuje základní informace o postupu a výsledcích identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny... [DETAIL]
NOVOSAD, Jaroslav; KOMENDOVÁ, Nelly; LANC, Miroslav, Sídlištní architektura 60. a 70. let 20. století ve Zlínském kraji. ZPP 2015/75, č. 6, str. 565–574.
Článek popisuje společenské podmínky a důvody, které stály u začátku výstavby moderních panelových sídlišť na území dnešního Zlínského kraje. Popisuje základní politické... [DETAIL]
JIRÁSEK, Pavel; MRÁZEK, Martin, Nové trendy v budování bezpečnostních systémů v památkových objektech, muzeích a galeriích. ZPP 2015/75, č. 6, str. 575–580.
Na památkových objektech a v muzeích jsou instalovány moderní bezpečnostní systémy, které omezují možností krádeží nebo vzniku požáru. Neustále se zvyšuje jejich spolehlivost a... [DETAIL]

Různé

BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Zuzana; NOVÁK, Miroslav, Návrh zákona o památkovém fondu a ochrana archeologického dědictví - neakademický pohled. ZPP 2015/75, č. 6, str. 581–585 [DETAIL]
TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Několik poznámek k právní otázce používání detektorů v oblasti archeologie. ZPP 2015/75, č. 6, str. 585–588 [DETAIL]
FABIÁNOVÁ, Bohdana, Zemřel Ing. arch. Dušan Reidl, CSc. (* 22. 3. 1925 Brno - + 4. 10. 2015 Brno). ZPP 2015/75, č. 6, str. 588 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ULIČNÝ, Petr, Výjimečná kniha o letohrádku Hvězda. ZPP 2015/75, č. 6, str. 588–593 [DETAIL]
VYTLAČIL, Lukáš Michael, Dobře rozladěné varhany. ZPP 2015/75, č. 6, str. 593–594 [DETAIL]
NEJEDLÝ, Vratislav, Soupis restaurátorských prací realizovaných v České republice pod dohledem státní památkové péče mění svou podobu. ZPP 2015/75, č. 6, str. 594 [DETAIL]