Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2014, obsah čísla 6.Editorial

NEJEDLÝ, Vratislav, Editorial. ZPP 2014/74, č. 6, str. 433 [DETAIL]

Materiálie, studie

PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, Božena, Asociativní a organicky vyvinutá krajina bojiště bitvy u Hradce Králové. ZPP 2014/74, č. 6, str. 435–446.
Území bojiště bitvy u Hradce Králové 3. 7. 1866 je památková zóna, kterou Ministerstvo kultury prohlásilo vyhláškou č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Hraběnka Marie Antonie z Questenberku, roz. Kounicová, a její vliv na osudy mobiliáře zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. ZPP 2014/74, č. 6, str. 447–453.
Zámecký areál v Jaroměřicích nad Rokytnou byl přestavěn a rozšířen podle zásad barokní architektury a povýšen na rezidenční sídlo hraběte Jana Adama z Questenberku. Ten včlenil... [DETAIL]
TUMA, David, Hořejší huť v Dobřívu, těžební areály v Mirošově, zaniklé hamry a mlýny na Padrti, areál bývalých železáren a vagonka v Holoubkově. ZPP 2014/74, č. 6, str. 454–463.
V rámci probíhající fáze plošného výzkumu industriálních areálů, technických památek a staveb na Podbrdsku proběhl archivní a terénní průzkum oblasti kolem části Strousbergovy... [DETAIL]
VESELÁ, Martina; HAVLŮJOVÁ, Hana; WIZOVSKÁ, Dagmar; WIZOVSKÝ Tomáš, Didaktické pomůcky v památkové edukaci: teorie, zahraniční i domácí inspirace a praxe. ZPP 2014/74, č. 6, str. 464–473.
Příspěvek volně navazuje na téma celkové koncepce edukačních aktivit NPÚ, který vyšel v roce 2013. Poměrně komplikovaným procesem bylo sestavování tzv. edukačních sad, kterými... [DETAIL]
ŠTUMBAUER, Tomáš, Výzkum rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu zámku Koze. ZPP 2014/74, č. 6, str. 474–481.
V mobiliárním fondu SZ Kozel se nachází originál rozměrného rukopisného rodokmenu Valdštejnů - posledních majitelů loveckého zámku Kozel a panství Šťáhlavy až do konfiskace v r.... [DETAIL]
LAZÁK, Martin, K automatizované pasportizaci památkového fondu v souvislosti s přípravou Památkového katalogu. ZPP 2014/74, č. 6, str. 482–489.
Příprava nového obecného softwarového řešení – Památkového katalogu, které již vstoupilo do realizační fáze, byla podnětem i k zhodnocení dosavadního vývoje památkové... [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Systematická dokumentace a vyhodnocení stavebního a technického fondu železniční dopravy. Severní státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy. ZPP 2014/74, č. 6, str. 490–496.
V rámci oborového výzkumu byly dosud podrobně zmapovány tratě postavené společností Severní dráhy císaře Ferdinanda. Cílem následujícího výzkumu je dokumentace bývalé Severní... [DETAIL]
ŠTUMBAUER, Tomáš, Osobnost Hanse Coudenhove–Kalergi a odkazy na ni ve svozu mobiliárního fondu zámku v Poběžovicích. ZPP 2014/74, č. 6, str. 497–505.
Aristokratická rodina Coudenhove Kalergi usazená v západočeských Poběžovicích je známá především osobnostmi exotické japonky Mitsuko a jejího syna Dr. Richarda Mikoláše,... [DETAIL]
KOLBABOVÁ, Zdeňka, Odraz projevů osobní zbožnosti v mobiliárních fondech památkových objektů kláštera Kladruby, kláštera Plasy a zámku Horšovský Týn: Podmalby na skle. ZPP 2014/74, č. 6, str. 507–512.
Tento článek se věnuje dosud málo známému souboru podmaleb na skle, které se nachází v mobiliárních fondech zámku Horšovský Týn a kláštera Kladruby. Jedná se celkem o 34 podmaleb na... [DETAIL]
KUNEŠ, Petr; MICHOINOVÁ, Dagmar; KRAJČOVÁ, Vladislava, Průzkum povrchových úprav Památníku Tomáše Bati ve Zlíně. ZPP 2014/74, č. 6, str. 513–518.
Památník Tomáše Bati představuje významnou památku meziválečné funkcionalistické baťovské architektury. Vybudován byl v roce 1933 dle návrhu Františka L. Gahury jako budova-socha s... [DETAIL]

Různé

UHLÍK, Jan, Dvě stě let od narození Františka Schmoranze staršího, architekta, stavitele a konzervátora památek. ZPP 2014/74, č. 6, str. 519–520 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

BACHTÍK, Jakub, Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně a architekt Jean Baptiste Mathey: zpráva z konference na horké půdě. ZPP 2014/74, č. 6, str. 520–522 [DETAIL]
Memorandum vedoucích uměnovědných kateder a ústavů v českých zemích o kostele v Horním Jiřetíně. ZPP 2014/74, č. 6, str. 522 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památky dějin bydlení. ZPP 2014/74, č. 6, str. 522–523 [DETAIL]