Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2014, obsah čísla 5.Editorial

VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2014/74, č. 5, str. 265.
Editorial Národní památkový ústav je výzkumnou organizací. Tento statut získal v roce 2009. Ministerstva kultury ČR tak potvrdilo prostý fakt kodifikovaný již v názvu u nás první... [DETAIL]

Materiálie, studie

ČEVONOVÁ, Jana, Vývoj stavebněhistorického průzkumu v českých zemích: Od počátků k polovině 20. století. ZPP 2014/74, č. 5, str. 267–275.
Studie se zabývá vývojem stavebněhistorického průzkumu v českých zemích. Důraz je položen na časový úsek začínající přibližně v polovině 19. století a vrcholící v druhé... [DETAIL]
VIKOVÁ, Zuzana, František Albert Libra na Trutnovsku. Tři příklady z Librovy poválečné tvorby. ZPP 2014/74, č. 5, str. 279–284.
Článek se zabývá činností významného pražského architekta Františka Alberta Libry na Trutnovsku v období po skončení 2. světové války, kdy v letech 1946–1948 spolupracoval s... [DETAIL]
FOREJTNÍKOVÁ, Milena; ROZKOŠNÝ, Miloš; DZURÁKOVÁ; Miriam; KONVIT, Igor; PAVLÍK, František; OŠLEJŠKOVÁ, Jana; MLEJNKOVÁ, Hana, Metody hodnocení ohrožení památkových objektů vybranými přírodními a antropogenními vlivy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 285–290.
Příspěvek představuje postup pro komplexní vyhodnocení míry ohrožení památek přírodními a antropogenními vlivy. Posouzení je prováděno na základě dostupných databází,... [DETAIL]
LAVIČKA, Roman, Středověká symbióza kamene, omítky a barvy na jihu Čech. ZPP 2014/74, č. 5, str. 291–304.
Základní představu o vzhledu kamenných částí architektury a navazujících omítek, případně o barevném řešení klenebních konstrukcí ve středověku můžeme získat studiem... [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar; SETUNSKÁ, Gabriela, (Ne)tušené možnosti popularizace záchrany památek i práce památkáře. ZPP 2014/74, č. 5, str. 305–308.
Článek vyhodnocuje čtyřleté zkušenosti z realizace projektu (Ne)tušené souvislosti [angl. (Un)expected contexts] a zamýšlí se nad formami, stavem a významem popularizace památkové... [DETAIL]
JANČO, Milan, Archeologie ve městě. Prezentace movitých nálezů na místě, in situ. ZPP 2014/74, č. 5, str. 309–314.
Článek se zabývá movitými archeologickými nálezy, prezentovanými v místech, kde byly nalezeny. Jde o jednotlivé případy, v rámci kterých byly objekty nalezené při vykopávkách... [DETAIL]
BLAŽKOVÁ, Irena, Památkové informační systémy na rozcestí (Co dnes najdeme v památkových informačních systémech?). ZPP 2014/74, č. 5, str. 315–318.
Tento článek vznikl jako úvod k následujícím dvěma statím, které se odborně věnují vysoce specializovaným otázkám spojeným s informačními systémy v památkové péči. Jeho cílem... [DETAIL]
SYROVÁ, Zuzaná; SYROVÝ, Jiří, Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 - 1:25.. ZPP 2014/74, č. 5, str. 319–322.
Článek se věnuje problematice zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 - 1:25 pro potřeby stavebně historického průzkumu a správy objektů.... [DETAIL]
SYROVÁ, Zuzaná; SYROVÝ, Jiří; ŠŤOVÍČKOVÁ, Alena, Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperability. ZPP 2014/74, č. 5, str. 323–328.
Článek se věnuje řešení potřebných vazeb Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) budovaného v NPÚ od roku 2007, jímž se v současné době zabývá mj. úkol... [DETAIL]

Různé

ARTOUNI, Karine, Restaurování tanečního sálu na zámku Nebílovy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 329–334 [DETAIL]
UHLÍK, Jan, Sto let od smrti významného stavitele pivovarů a prvního pražského památkáře Jana Heraina. ZPP 2014/74, č. 5, str. 334–336 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ, Pavla, Europa Nostra 2014. ZPP 2014/74, č. 5, str. 336–338 [DETAIL]
JANČO, Milan, Muzeum bez bariér. Informační portál v rozšířené podobě. ZPP 2014/74, č. 5, str. 338–340 [DETAIL]
KYZOUROVÁ, Ivana, K demolici prosklené vestavby z 60. let 20. století v jihozápadním rohu nádvoří Nejvyššího purkrabství. ZPP 2014/74, č. 5, str. 340 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

NEJEDLÝ, Vratislav, Připomenutí kvalitního soupisu z jižních Čech. ZPP 2014/74, č. 5, str. 341 [DETAIL]
TRYML, Michal, Zdařilá kniha o opevnění Opavy. ZPP 2014/74, č. 5, str. 341 [DETAIL]