Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2014, obsah čísla 4.Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2014/74, č. 4, str. 265.
V červenci 2008 při opravě fasády bývalých městských lázní v Liberci restaurátoři objevili přepečlivě zazděný nápis přímo in situ na hlavním průčelí budovy. Půlmetrová... [DETAIL]

In Medias Res

NEJEDLÝ, Vratislav, 1. světová válka, památky a památkáři. ZPP 2014/74, č. 4, str. 267–278.
Příspěvek se zabývá problematikou reorganizací a přetváření Centrální komise pro památkovou péči ve Vídni, která do roku 1918 rozhodovala i o osudu péče o památky na území... [DETAIL]
KŘÍŽEK, Jiří, Památkář ve Velké válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 279–282.
Někteří významní čeští památkáři a historikové umění se aktivně účastnili první světové války jako vojáci rakouské armády. Dochovaná osobní korespondence Zdeňka Wirtha,... [DETAIL]
UHLÍKOVÁ, Kristina, Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny. ZPP 2014/74, č. 4, str. 283–292.
Na základě ustanovení mírových smluv uzavřených po první světové válce s Rakouskem a Maďarskem, získal nově vzniklý československý stát majetek nacházející se na jeho území,... [DETAIL]
SKŘEBSKÁ, Renata, Umění ve válce a válka v umění. ZPP 2014/74, č. 4, str. 293–302.
Snahou příspěvku je reflektovat soutěž z roku 1920 na válečné pomníky obětem 1. světové války a upozornit na příklady pomníků z lokality Moravy a Slezska a některé autory, kteří... [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Podíl výrobních podniků na území České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí. ZPP 2014/74, č. 4, str. 303–309.
Příspěvek se zabývá podílem výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě bitevních lodí rakousko-uherské flotily. Pro přehlednost jsou v časové posloupnosti... [DETAIL]
VÁCHA, Petr, Rekvizice zvonů v Čechách v 1. světové válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 310–313.
Nedostatek barevných kovů pro válečné účely byl řešen zprvu sbírkami, následovaly rekvizice. Zvony představovaly ohromné množství potřebného materiálu. První rekvizice začala v... [DETAIL]
HONYS, Vít, „V kalamitě, která má potkati naše české varhany…“ Rekvizice varhanních píšťal v 1. světové válce. ZPP 2014/74, č. 4, str. 314–318.
Článek se zabývá průběhem a dopady rekvizic prospektových varhanních píšťal za 1. světové války v Čechách se zaměřením na diecézi litoměřickou a českobudějovickou. Z... [DETAIL]
BLAŽEK, Viktor, Meziválečná pomníková tvorba na Jičínsku a odkaz architekta Václava Weinzettla. ZPP 2014/74, č. 4, str. 319–323.
Současně s produkcí dílen soukromých kamenosochařů, které působily v okolí Hořic 2. polovině 19. a počátkem 20. století, zaujímá významné místo se svými návrhy a provedenými... [DETAIL]
SROVNAL, Filip, Polní kaple a brašny z kostela sv. Ignáce v Praze. ZPP 2014/74, č. 4, str. 324–328.
Při soupisu mobiliáře kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě byly v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) nalezeny předměty náležející mimo... [DETAIL]
ŽIAROVSKÝ Andrej; VAVŘINOVÁ, Valburga, Kapitán řadové lodě válečného c. a k. námořnictva Johannes von und Liechtenstein svědectvím objektivu. ZPP 2014/74, č. 4, str. 329–338.
Národní památkový ústav (NPÚ) věnuje pozornost historické fotografii zhruba od počátku 21. století, většinou formou plnění různých výzkumných a vědeckých projektů, úkolů a... [DETAIL]

Různé

ŠTERNOVÁ, Petra, Vojenský hřbitov kulturní památkou - Lada v Podještědí. ZPP 2014/74, č. 4, str. 339–341 [DETAIL]
HANZL, Miroslav, Statické zajištění a konzervace torza Velké věže hradu Lipnice. ZPP 2014/74, č. 4, str. 341–343 [DETAIL]
HANZL, Miroslav, Konzervace torza Nového hrádku v Praze-Kunraticích. ZPP 2014/74, č. 4, str. 343–345 [DETAIL]
STORM, Vojtěch, Viollet-le-Duc, architetk, teoretik, dokumentátor a restaurátor francouzské gotiky. Ke 200 výročí narození.. ZPP 2014/74, č. 4, str. 345–348 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

PETÁKOVÁ, Zdeňka, Zajímavá kniha Proměny montánní krajiny přibližuje minulost Krušnohoří. ZPP 2014/74, č. 4, str. 348 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Smutek architektury v Židenicích. ZPP 2014/74, č. 4, str. 349 [DETAIL]