Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2014, obsah čísla 3.Editorial

KUČOVÁ, Věra, Editorial. ZPP 2014/74, č. 3, str. 169.
Třetí číslo letošního ročníku se věnuje několika aktuálním tématům. Vychází na konci léta, tedy v době, kdy se řada z nás obecně zabývá návratem do školy: v roli rodiče,... [DETAIL]

In Medias Res

ŠTULC, Josef, Padesát let Benátské charty. ZPP 2014/74, č. 3, str. 171–174.
Benátská charta je mezinárodní dokument kodifikující základní principy konzervace a obnovy památek a sídel. Po všestranných diskusích k nim dospěli účastníci mezinárodního kongresu... [DETAIL]
KIBIC, Karel, Benátská charta a péče o naše historická města. ZPP 2014/74, č. 3, str. 175–183.
Benátská charta (1964) zdůraznila, že památkami nejsou jen jednotlivé stavby, ale i celé sídelní útvary – historická města. Československá památková péče ji prohlášením 30... [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Ochrana historických měst a vesnic jako trvale aktuální a mezinárodní téma památkové péče v kontextu českých zemí. ZPP 2014/74, č. 3, str. 184–192.
Teoreticky bohatě podložená ochrana historických měst a vesnic v českých zemích je v evropském kontextu mimořádnou devizou české památkové péče. Byla podpořena i obsáhlou... [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturněhistoricky cenná území České republiky a možnosti ochrany jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona. ZPP 2014/74, č. 3, str. 193–202.
Článek, který vznikl jako výstup výzkumného úkolu věnovaného kulturněhistoricky cenným územím České republiky, nejprve přináší bilanci počtu památkově chráněných území... [DETAIL]
OURODA, Vlastislav, Vývoj nástrojů územní památkové ochrany a jejich využitelnost v prostředí středoevropských historických měst. ZPP 2014/74, č. 3, str. 203–211.
Historické urbanistické struktury patří k nejvýznamnějším složkám kulturního dědictví. Jejich památkové hodnoty jsou v naprosté většině případů v neustálé interakci se... [DETAIL]
HODAŇOVÁ, Klára; HOROVÁ, Věra; KUČA, Karel, Specifika památkového hodnocení baťovské zástavby Zlína. ZPP 2014/74, č. 3, str. 212–219.
Předmětem článku je aplikace metodiky památkového hodnocení zástavby v podmínkách specifického moderního města z meziválečného období, jaké Zlín představuje. Zlín byl vybudován... [DETAIL]
KOZELSKÁ BENCÚROVÁ, Helga; PALACKÝ, Aleš, Urbanistické soubory socialistického realismu. Východiska, hodnoty, ochrana. ZPP 2014/74, č. 3, str. 220–229.
Nedílnou součást kulturního dědictví 20. století představují urbanistické soubory a architektonická díla budovaná ve stylu socialistického realismu dochovaná ve městech a městských... [DETAIL]
ŠPINAROVÁ, Michaela; ŠPINAR, Jindřich, Drobná typologicky podobná městská sídla v Pomalší. ZPP 2014/74, č. 3, str. 230–237.
Významný segment urbanistického dědictví v českých zemích tvoří malá města, která neobsahují jednotlivé ikonické architektury a možná i proto nejsou v obecném či širším... [DETAIL]
OLŠAN, Jiří; ŠNEJD, Daniel, Pasport – nástroj péče o památky zahradního umění. ZPP 2014/74, č. 3, str. 238–246.
Historické zahrady a parky jsou významnou součástí hmotné kultury lidstva. Jejich specifický charakter je reflektován i v mezinárodních dokumentech o ochraně kulturního dědictví a... [DETAIL]
PODLISKA, Jaroslav; TOMÁŠEK, Martin, Na okraj archeologické památkové péče. ZPP 2014/74, č. 3, str. 246–250.
Uplynulo již 50 let od vyhlášení tzv. Benátské charty, která na mezinárodním poli snad poprvé definovala archeologické výzkumy, v dobovém českém překladu „vykopávky“, a dotkla se... [DETAIL]

Různé

Mezinárodní charta o restaurování památek a sídel (aktualizovaný překlad). ZPP 2014/74, č. 3, str. 251–252.
Památky jako nositelé duchovního poselství minulosti představují v současném životě národů živé svědectví jejich staletých tradic. Lidé si stále více uvědomují jednotu... [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ, Alexandra, Nové národní kulturní památky. ZPP 2014/74, č. 3, str. 252–254 [DETAIL]
SCHRÁNILOVÁ, Anna, Demolice přístavby nejvyššího purkrabství Pražského hradu. ZPP 2014/74, č. 3, str. 254–255 [DETAIL]
MAREŠOVÁ, Jana, 80 let od úmrtí Karla Chytila (1857–1934). ZPP 2014/74, č. 3, str. 255–256 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

JANČO, Milan, Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. Metody, přístupy, stanoviska. ZPP 2014/74, č. 3, str. 256–257 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Geoparky a kulturní dědictví. ZPP 2014/74, č. 3, str. 257–259 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

JANČO, Milan, Slovensko a UNESCO. Publikace pro zrakově znevýhodněné. ZPP 2014/74, č. 3, str. 260 [DETAIL]
HALATA, Martin, Nová publikace o historii Jubilejního divadla císaře Františka Josefa v Lublani. ZPP 2014/74, č. 3, str. 260–261 [DETAIL]