Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2014, obsah čísla 1.Editorial

KŘÍŽEK, Jiří, Editorial. ZPP 2014/74, č. 1, str. 1.
Při pohledu na obsah tohoto čísla mě maně napadá zvolání Erazima Koháka „Buď Bohu chvála za vše kropenaté“. Současná česká památková péče je duchem i skutkem velmi pestrá,... [DETAIL]

Materiálie, studie

BOHÁČOVÁ, Ivana; NECHVÁTAL, Bořivoj, Historie a současná obnova archeologického areálu s bazilikou sv. Vavřince v prostoru NKP Praha-Vyšehrad. ZPP 2014/74, č. 1, str. 3–11.
V roce 2011 přistoupila Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě na podnět Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. k sanaci archeologického areálu s bazilikou... [DETAIL]
KARASOVÁ, Daniela, Josef Gočár znovuobjevený. K nalezení části významného kubistického nábytkového souboru. ZPP 2014/74, č. 1, str. 12–16.
Po stručné rekapitulaci rané (předkubistické) Gočárovy tvorby následuje zaměření na první prezentaci kubistického nábytku na výstavě pořádané členy Skupiny výtvarných umělců... [DETAIL]
HOUŠKOVÁ, Kateřina, Hotel Intercontinental v Praze. Historie a současnost z pohledu památkové péče. ZPP 2014/74, č. 1, str. 17–25.
Článek se zabývá fenoménem pražského hotelu Intercontinental. Zaměřuje se především na památkový rozměr stavby od jejího počátku do současnosti. Nepomíjí ani architekturu stavby,... [DETAIL]
HORÁK, Václav, Genealogické poznámky k působení zvonařského rodu Schrötterů. ZPP 2014/74, č. 1, str. 26–33.
Dílu zvonařského rodu Schrötterů věnovala odborná literatura pozornost již od konce 19. století. Od té doby byla identifikována řada zvonů schrötterovské provenience, především na... [DETAIL]
KUČA, Karel, Oblasti dochovaných strukturálně výrazných plužin v České republice. ZPP 2014/74, č. 1, str. 34–49.
Článek zpracovává v praxi památkovou péči zatím nedostatečně reflektované téma strukturálně výrazných plužin v České republice. Plošný průzkum území s pomocí ortofotomap... [DETAIL]
TUMA, David, Těžební areály u Zaječova, železárny ve Strašnicích a areál dolní huti v Dobřívu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 50–60.
Příspěvek se zabývá industriálními areály, technickými památkami a stavbami souvisejícími se Strousbergovou železnicí na Podbrdsku. Tato železnice byla stavěna v roce 1872 pruským... [DETAIL]
BAŽANT, Zdeněk; KLUSÁČEK, Ladislav, Historické konstrukce ztužené lany. ZPP 2014/74, č. 1, str. 61–66.
Použitím lan v konstrukci se rozumí vnést jejich prostřednictvím tlaková napětí do původního systému stavby v jednom či více směrech; přitom je nutné zajistit příznivé rozdělení... [DETAIL]

Různé

NEJEDLÝ, Vratislav, Vzpomínka na Miloše Suchomela. ZPP 2014/74, č. 1, str. 66 [DETAIL]
SUCHOMEL, Miloš, Zpráva o nezvěstném originálu Widemannovy sochy sv. Josefa s Ježíškem. ZPP 2014/74, č. 1, str. 67–69 [DETAIL]
JANČO, Milan, Úspěšná certifikace metodik NPÚ. ZPP 2014/74, č. 1, str. 69 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUČOVÁ, Věra, Industriální a hornické krajiny a jejich definice – workshop ve Freibergu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 70–71 [DETAIL]
MILITKÁ, Lenka; POPELÁŘOVÁ, Pavla, Čtvrté výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Kroměříži. ZPP 2014/74, č. 1, str. 71–72 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KIBIC, Karel, Nový sborník o Vyšehradě. ZPP 2014/74, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, Industriální topografie Olomouckého kraje. ZPP 2014/74, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
VODIČKA, Matěj, Architektura ve službách motorismu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
VÍCHA, Ondřej, Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu. ZPP 2014/74, č. 1, str. 76–78 [DETAIL]