Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2013, obsah čísla 6.Editorial

TOMÁŠEK, Martin, Editorial. ZPP 2013/73, č. 6, str. 505.
Nové číslo časopisu Zprávy památkové péče, které se Vám právě dostává do rukou, představuje pouhý výsek z mnoha témat, kterými se v minulém roce zabývali v rámci své... [DETAIL]

Materiálie, studie

ARIJČUK, Petr, Tvorba Johanna Lucase Krackera pro loucké premonstráty. Příspěvek k recepci kompozičních motivů Paula Trogera. ZPP 2013/73, č. 6, str. 507–518.
Jedním z malířů výrazně ovlivněných v období kolem poloviny 18. století tvorbou Paula Trogera (1698–1762) je bezpochyby také Johann Lucas Kracker (1717–1779), absolvent vídeňské... [DETAIL]
BUCHBERGEROVÁ, Lenka, Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň – Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera. ZPP 2013/73, č. 6, str. 519–524.
Výzkum lokality plzeňské čtvrti Bezovka prokázal architektonické i památkové hodnoty. Přispěl k hlubšímu poznání vývoje této neobvykle urbanisticky strukturované městské čtvrti,... [DETAIL]
HABERLANDOVÁ, Katarína, České osobnosti v kontexte začiatkov ochrany pamiatok na Slovensku po roku 1918. ZPP 2013/73, č. 6, str. 525–527.
Vznik Československej republiky v roku 1918 bol pre Slovensko nielen politickým a hospodárskym, ale aj kultúrnym medzníkom. Nariadením ministra s plnou mocou pre Slovensko Vavra Šrobára zo... [DETAIL]
KOVÁŘ, Jan Josef, Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk. ZPP 2013/73, č. 6, str. 528–531.
Koncem roku 2011 byla v areálu moravského středověkého hradu Vildenberk objevena schránka ukrytá v rámci celosvětové turisticko-sportovní hry geocaching. Při jejím uložení však došlo... [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovský hřbitov ve Stříteži. ZPP 2013/73, č. 6, str. 532–535.
Židovský hřbitov ve Stříteži u Jihlavy patří mezi nejmenší židovské hřbitovy na našem území. Po podrobném průzkumu byly nově datovány jeho náhrobky. Ukázalo se, že existence... [DETAIL]
HALDA, Josef; KOTLÍK, Petr; ŠTAFFEN, Zdeněk, Biologické napadení kamene soch a reliéfů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačení. ZPP 2013/73, č. 6, str. 536–542.
V práci jsou shrnuty základní podmínky vyvolávající nebezpečí poškození kamenných objektů živými organismy – dostatek živin, vody, případně světla. Na konkrétním příkladu... [DETAIL]
DAŇKOVÁ, Jana; MAMOŇOVÁ, Miroslava; REINPRECHT, Ladislav, Materiálový průzkum krovových konstrukcí v klášteře premonstrátů v Želivě. ZPP 2013/73, č. 6, str. 543–547.
Zastřešení je z památkářského i technického hlediska vnímáno jako konstrukce, jejíž životnost nedosahuje životnosti stavby jako celku, a je tedy nutná jeho průběžná obnova.... [DETAIL]
KUNEŠ, Petr, Charakterizace malt Juditina mostu. ZPP 2013/73, č. 6, str. 548–554.
Archeologické výzkumy reliktů Juditina mostu prováděné v letech 2010-13 na malostranském a staroměstském břehu zpřístupnily mimo jiné také autentické malty našeho nejstaršího... [DETAIL]

Různé

TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Nový občanský zákoník a památková péče. ZPP 2013/73, č. 6, str. 555–557 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Po stopách moderny v Hradci Králové. ZPP 2013/73, č. 6, str. 558 [DETAIL]
KLAPETKOVÁ, Jana, Mistři lidového stavitelství. ZPP 2013/73, č. 6, str. 558–559 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KUČOVÁ, Věra, Dvacet let regenerace městských památkových rezervací a zón. ZPP 2013/73, č. 6, str. 559–560 [DETAIL]
KRUNTORÁD, Matěj, Vetřelci a volavky. ZPP 2013/73, č. 6, str. 560–561 [DETAIL]

Není určeno

redakce, Errata. ZPP 2013/73, č. 6, str. 561 [DETAIL]
redakce, Obsah ročníku / Rejstřík ročníku. ZPP 2013/73, č. 6, str. 564–575 [DETAIL]