Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2013, obsah čísla 5.Editorial

BEČKOVÁ, Kateřina, Editorial. ZPP 2013/73, č. 5, str. 377.
Je to zdánlivě banální věta, řeklo by se fráze, ale její pochopení, poctivé naplňování či naopak ignorování je doslova osudové pro památkový fond České republiky: „Základní... [DETAIL]

In Medias Res

RYS, Michal, Bývalé papírny na Sušicku. Teze probíhajícího výzkumu. ZPP 2013/73, č. 5, str. 379–383.
V rámci probíhající úvodní fáze plošného výzkumu bývalých papíren na území Plzeňského kraje, byly na základě studia odborné literatury a vlastního bádání v území, vymezeném... [DETAIL]
TUMA, David, Strousbergova železnice, železárna v osadě Františkov u Zbirohu a projekt "Strousberg-stadt" u obce Kařez. ZPP 2013/73, č. 5, str. 384–394.
V roce 1868 koupil zbirožské, osecké a mirošovské panství pruský podnikatel Bethel Henry Strousberg (1823–1884), který se rozhodl okolí města Zbiroh proměnit v průmyslové centrum.... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vrstvy designu: památkářské memento staré vily Josefa Sochora ve Dvoře Králové. ZPP 2013/73, č. 5, str. 395–399.
Objekt nedávno zbořené tzv. staré vily Josefa Sochora ve Dvoře Králové nad Labem představoval zcela unikátní souhru a postupné doplňování exteriérů a interiérů původně... [DETAIL]
PATEROVÁ, Vladimíra, Moderní architektura 70. let ve východních Krkonoších – stavby architekta Josefa Poláka. ZPP 2013/73, č. 5, str. 400–403.
Článek se zabývá historií vzniku a popisem tří krkonošských horských chalup vyprojektovaných v 70. letech 20. století. Ve Špindlerově Mlýně jsou to Krakonošova krčma u hotelu... [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Sakrální tvorba Josefa Břenka. ZPP 2013/73, č. 5, str. 404–411.
Josefa Břenka považujeme za předního představitele lokální brněnské umělecké scény druhé a třetí čtvrtiny 19. století. Samostatně působil od roku 1844, kdy se stal měšťanským... [DETAIL]
GROSSOVÁ, Anna, Poznatek o Silberkammer šlechtické rodiny Seilernů–Aspangů v zámku Lešná u Zlína. ZPP 2013/73, č. 5, str. 412–419.
Stříbrné komory, zřizované jako zvláště chráněná místa k ukládání stříbrného a postříbřeného nádobí i jiných rodinných cenností, vybavené k tomuto účelu navrženým... [DETAIL]
JANÁK, Petr, Kresby německých Nazarénů ve sbírkách zámku Sychrov. Z rozsáhlého souboru kreseb německých autorů 19. století. ZPP 2013/73, č. 5, str. 420–426.
Na zámku Sychrov se v jednom z konfiskátů svezených sem po druhé světové válce nachází cenná rozsáhlá sbírka kreseb německých autorů převážně z 19. století. Do Čech se celý... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Hraběnka Elvíra z Wrbna Kounic a její vliv na osudy sbírek mobilárního fondu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. ZPP 2013/73, č. 5, str. 427–431.
Životní příběh hraběnky Elvíry Wrbna–Kounic se odehrává v době rozpadu starého společenského řádu, na pozadí těchto dějinných událostí se mění také sociální a kulturní... [DETAIL]
ROZINKOVÁ, Kateřina; WIZOVSKÝ, Tomáš, Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov. ZPP 2013/73, č. 5, str. 432–437.
Příspěvek zhodnocuje dosavadní výstupy z odborných výzkumů věnovaných budově dolního zámku v Bečově nad Teplou, včetně archivní rešerše zaměřené na dějiny rodiny... [DETAIL]
CZAJKOWSKI, Petr, Obraz Anglie ve sbírce kresby, grafiky a fotografie na Státním zámku v Lednici na Moravě. ZPP 2013/73, č. 5, str. 438–442.
Součástí sbírkového fondu kresby, grafiky a fotografie na státním zámku v Lednici na Moravě je rozsáhlý konvolut obrazového materiálu anglické provenience o celkovém objemu několika... [DETAIL]
CINKOVÁ, Veronika; BLATTNÝ, Pavel; TYBITANCL, Petr, Čtyři obrazy šlechtických portrétů z Potštejna – restaurování a identifikace portrétovaných osobností. ZPP 2013/73, č. 5, str. 443–447.
Článek se zabývá metodou identifikace neznámých rodových portrétů demonstrovanou na příkladu čtyř restaurovaných podobizen ze zámku v Litomyšli, kmenovým původem ze zámku v... [DETAIL]
PREKOP, Filip; SOKOL, Petr, Nová zjištění na hradě Přimda. Vizuální průzkum a zaměření areálu hradní zříceniny. ZPP 2013/73, č. 5, str. 448–455.
V souvislosti s revizí a následnou aktualizací zaměření areálu národní kulturní památky zříceniny hradu Přimda byl v letech 2012–2013 proveden vizuální průzkum skalního hřebene... [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Modifikace vlastností vápenných malt tradičními organickými přísadami. ZPP 2013/73, č. 5, str. 456–460.
Článek přináší vybrané výsledky výzkumu, který studoval vliv přírodních organických látek na změny vlastností tradičních vápenných malt. Výzkum se zabýval vlastnostmi malt s... [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Pomníky v krajině. Na okraj památek napoleonských bitev a jednoho slavného výročí. ZPP 2013/73, č. 5, str. 461–471.
Ve skupině dosud prohlášených památkových zón krajinného typu v České republice jsou tři bojiště, z nichž dvě se týkají napoleonských válek. Článek je primárně příspěvkem k... [DETAIL]
HAVLŮJOVÁ, Hana; VESELÁ, Martina, Vzdělávací role památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2013/73, č. 5, str. 472–780.
Národní památkový ústav spravující více než 100 nemovitých kulturních památek, které mnohdy tvoří základ území s kulturně historickými hodnotami a zahrnují i bohaté autentické... [DETAIL]

Různé

RADOSTOVÁ, Šárka, Platzerův anděl z Úterý zpět v Čechách zásluhou soukromého sběratele aneb bezprecedentní návrat ukradené památky. ZPP 2013/73, č. 5, str. 481 [DETAIL]
GÖHNER, Wolfgang Karl, European Heritage Legal Forum. ZPP 2013/73, č. 5, str. 482–485 [DETAIL]
KOTALÍK, Jiří T., Jubilejní V. ročník Ceny Břetislav Štorma za rok 2012/2013. ZPP 2013/73, č. 5, str. 485–486 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRUSOVÁ, Alena, Obnova památek 2013 – Krovy a dřevěné konstrukce. ZPP 2013/73, č. 5, str. 486–487 [DETAIL]
redakce, Památka roku 2013. ZPP 2013/73, č. 5, str. 488 [DETAIL]
VÍCHOVÁ, Božena, Fakulta restaurování v Litomyšli jubiluje. ZPP 2013/73, č. 5, str. 488 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

TRYML, Michal, Publikace o zaniklých kostelních stavbách na území Čech. ZPP 2013/73, č. 5, str. 488–489 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ, Helena, Publikace Divotvůrkyně Přeštická. ZPP 2013/73, č. 5, str. 489–490 [DETAIL]
HORÁČEK, Jaroslav, Publikace o budově muzea v Hradci Králové od Jana Kotěry. ZPP 2013/73, č. 5, str. 491–492 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Série publikací o krajině a přírodě v České republice. ZPP 2013/73, č. 5, str. 492–493 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Tak trochu jiný Pražský hrad. ZPP 2013/73, č. 5, str. 494–497 [DETAIL]
KINDLMANN, Petr, Kratochvíle posledních Rožmberků. ZPP 2013/73, č. 5, str. 497–498 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z odborného tisku. ZPP 2013/73, č. 5, str. 498–500 [DETAIL]