Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2013, obsah čísla 3.Editorial

GORYCZKOVÁ, Naďa, Editorial. ZPP 2013/73, č. 3, str. 169.
Vážení čtenáři, přestože industriální dědictví, movité i nemovité, tvoří stále významnější součást chráněného památkového fondu, jedná se i nadále o velmi ohroženou... [DETAIL]

In Medias Res

DVOŘÁKOVÁ, Eva, Nové využití technického a průmyslového dědictví. ZPP 2013/73, č. 3, str. 171–178.
Nové využití technických a průmyslových staveb je problematika, která se netýká jen památkově chráněných objektů, ale celého dochovaného fondu výrobně technických staveb a... [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Chceme nebo nechceme technické a průmyslové památky?. ZPP 2013/73, č. 3, str. 179–186.
Technické a průmyslové(industriální) památky jsou v současné době ohrožené a masově zanikají. Tento trend se v posledních letech nebezpečně vystupňoval. Zda jsou důvodem lukrativní... [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Památky techniky a průmyslového dědictví jako kulturně-historicky cenná území a součásti historické kulturní krajiny v mezinárodním kontextu. ZPP 2013/73, č. 3, str. 187–198.
Historická kulturní krajina je v České republice úzce spjata s vývojem hospodářství. Rozsáhlé výrobní a industriální areály se zapsaly do obrazu měst a menších sídel natolik, že... [DETAIL]
FRAGNER, Benjamin, Průmyslové dědictví: Co se mění?. ZPP 2013/73, č. 3, str. 199–201.
Pro uplynulé roky je nesporně rozhodující, že se v dříve nevídané míře dařilo kvalifikovaně a systematicky evidovat, popisovat a vyhodnocovat historický i umělecký význam... [DETAIL]
VORLÍK, Petr, Industriální topografie České republiky. ZPP 2013/73, č. 3, str. 202–205.
Industriální topografie České republiky je dlouhodobým badatelským projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. Internetové databázové rozhraní umožňuje... [DETAIL]
MERTA, Ondřej, Nemovité technické památky ve správě Technického muzea v Brně. ZPP 2013/73, č. 3, str. 206–213.
Od sedmdesátých let minulého století získalo Technické muzeum v Brně do své správy několik nemovitých technických památek in situ a převzetí několika dalších bylo zvažováno.... [DETAIL]
ŠENBERGER, Tomáš, Skelety industriálních budov. ZPP 2013/73, č. 3, str. 214–217.
Používání skeletových konstrukcí je v současných stavbách všech typologických druhů zcela běžné. Jejich historie je ale spojena s úsvitem industriální doby ve druhé polovině 18.... [DETAIL]
FLIMEL, Tomáš, Historická technická zařízení budov. ZPP 2013/73, č. 3, str. 218–221.
Technická zařízení budov jsou významnou a neodmyslitelnou součástí každé budovy. Těmto zařízením je nutno věnovat rovnocennou pozornost jako kterékoliv jiné části budovy a to... [DETAIL]
PALAS, Jan, Úskalí záchrany movitých technologických zařízení. ZPP 2013/73, č. 3, str. 222–224.
Pod pojmem technická památka je obvykle chápána jen stavba, zatímco movitá technologická zařízení, která vždy tvoří nedílnou součást budovy, jsou při konverzi objektu nebo... [DETAIL]
RYŠKOVÁ, Michaela, Textilní průmysl Moravy a Slezska – hodnoty a jejich nedostatečná památková ochrana v několika příkladech. ZPP 2013/73, č. 3, str. 225–230.
Textilní průmysl představoval jeden ze základních průmyslových oborů na území ČR. Počátky tovární výroby spadají do 40. let 19. století. Velkého rozvoje bylo dosaženo ve 2.... [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, Tíživé hodnoty Československé státní zbrojovky v Brně. ZPP 2013/73, č. 3, str. 231–236.
Jádro podniku Československé státní zbrojovky v Brně vystavěné v letech 1925-1929 je v České republice ojedinělým příkladem meziválečné průmyslové architektury, primárně... [DETAIL]
FREIWILLIG, Petr, Technická památka jako živý technologický komplex na příkladu špičkové vodní elektrárny v Liberci-Rudolfově. ZPP 2013/73, č. 3, str. 237–246.
Studie představuje špičkovou vodní elektrárnu v Rudolfově (Rudolfsthal) v Jizerských horách na okraji krajského města Liberce. Uvádí ji jako dobrý příklad technické památky,... [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Co si ještě zboříme? Demolice unikátního věžového vodojemu v železniční stanici Studénka. ZPP 2013/73, č. 3, str. 246–248.
Ve dnech 2.–8. dubna 2013 proběhla demolice unikátního drážního věžového vodojemu ve Studénce. Jeho neprohlášení bylo odůvodněno nepodloženými argumenty. Vodojem v železniční... [DETAIL]
KACETL, Jiří, Stavebně-technické památky na bývalé Propojovací dráze c. k. Společnosti státní dráhy z Vídně do Brna a Znojma. ZPP 2013/73, č. 3, str. 249–258.
Propojovací dráha Společnosti státní dráhy z Vídně přes Lavu do Brna patřila až do roku 1918 k hlavním dopravním tepnám podunajské monarchie. Ve 20. století její význam klesal a... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Mizející „brusel“ na nádraží v Havlíčkově Brodě. ZPP 2013/73, č. 3, str. 259–263.
Budova nádraží v Havlíčkově Brodě byla postavena v letech 1969–1981. V této době zaznamenal původní mimořádný projekt značné změny a devalvaci původní estetické hodnoty... [DETAIL]

Různé

GUZDEK, Adam, Terminál story: Kauza nádraží v Havířově. ZPP 2013/73, č. 3, str. 263–264 [DETAIL]
HOMOLA, Aleš, Vlněna – historie zániku architektonického a industriálního monumentu průmyslového věku. ZPP 2013/73, č. 3, str. 264–265 [DETAIL]
ZÍDEK, Svatopluk, 15 let koordinované činnosti nevládních organizací v oblasti industriálního dědictví. ZPP 2013/73, č. 3, str. 265–266 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ, Eva, Zemřel prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc.. ZPP 2013/73, č. 3, str. 266 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRACÍK, Matyáš; ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Dvě konference o poválečné architektuře. ZPP 2013/73, č. 3, str. 267–268 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VLČKOVÁ, Jitka, Industrial Heritage Re-Tooled. ZPP 2013/73, č. 3, str. 268–269 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Oživlý svět technických památek. ZPP 2013/73, č. 3, str. 269–270 [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. ZPP 2013/73, č. 3, str. 270–271 [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturní památky Rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. ZPP 2013/73, č. 3, str. 271 [DETAIL]
HALÍK, Pavel, Industriální topografie. ZPP 2013/73, č. 3, str. 271–272 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vyšel překlad Charty průmyslového dědictví TICCIH. ZPP 2013/73, č. 3, str. 272 [DETAIL]