Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2013, obsah čísla 2.Editorial

MATOUŠKOVÁ, Anna, Editorial. ZPP 2013/73, č. 2, str. 81.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás prostřednictví tohoto čísla Zpráv památkové péče vyzvala k ohlédnutí za druhým ročníkem dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických... [DETAIL]

In Medias Res

SVOBODA, Petr, SVOBODOVÁ, Petra, Pernštejnský rok 2012. ZPP 2013/73, č. 2, str. 83–85.
Článek přináší rekapitulaci stěžejní výchovně vzdělávací akce Národního památkového ústavu v roce 2012. Připomenutí rodu Pernštejnů spojilo síly desítek organizací na... [DETAIL]
KUBŮ, Naděžda, SVOBODA, Petr, Ohlédnutí za výstavou Pernštejnové a jejich doba. ZPP 2013/73, č. 2, str. 86–91.
Výstava, která se od 3. května do 2. září 2013 konala v Salmovském paláci na pražských Hradčanech, byla společným produktem Národního památkového ústavu a Národní galerie a byla... [DETAIL]
KIBIC, Karel, Přínos Pernštejnů v urbanistickém vývoji českých měst. ZPP 2013/73, č. 2, str. 92–101.
Výstava „Pernštejnové a jejich doba“ na Pražském hradě uspořádaná v roce 2012 byla věnována životu šlechty v 15. a 16. století, jejich sídlům i stavbám. V návaznosti na... [DETAIL]
NOVOTNÁ, Dana, Pernštejnská architektura. ZPP 2013/73, č. 2, str. 102–108 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ, Marta, Restaurování portrétu Frebónie Eusébie z Pernštejna. ZPP 2013/73, č. 2, str. 109–112.
V rámci přípravy výstavy „Pernštejnové a jejich doba“ byly v roce 2012 restaurovány i portrétní obrazy. Po provedení restaurátorského průzkumu restaurátorem PhDr. Pavlem Klimešem... [DETAIL]
PILNÁ, Veronika, Jak vznikal model oděvu Polyxeny z Pernštejna. ZPP 2013/73, č. 2, str. 113–116 [DETAIL]

Materiálie, studie

ČERNÝ, Jiří, Kostel sv. Rodiny v Českých Budějovicích. ZPP 2013/73, č. 2, str. 117–125.
V Českých Budějovicích dochází od roku 2012 k rehabilitaci negotického kostela sv. Rodiny, který byl roku 1968 vyklizen a užíván jako depozitář archivu Ministerstva vnitra (Státní... [DETAIL]
NOVOTNÝ, Martin, Způsob prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě. ZPP 2013/73, č. 2, str. 126–131.
Památky lidového stavitelství mají velkou historickou a uměleckou hodnotu a tvoří důležitou součást kulturního dědictví České republiky. Muzea v přírodě jsou institucemi, které... [DETAIL]
KLOIBER, Michal, BLÁHA, Jiří, KUNECKÝ, Jiří, HASNÍKOVÁ, Hana, TRIPPNER, Jan, SEBERA, Václav, Navrhování celodřevěných spojů na příkladu opravy krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. ZPP 2013/73, č. 2, str. 132–139.
Opravě krovu na lodí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí předcházel detailní stavebně-technický průzkum zaměřený na lokalizaci poškozených míst, klasifikaci... [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Českokrumlovská židovská komunita v soudobé fotografii. ZPP 2013/73, č. 2, str. 140–146.
Příspěvek reflektuje stálou expozici v zimní modlitebně synagogy v Českém Krumlově, která po znovuotevření synagogy představuje osudy krumlovských Židů doprovázené převážně... [DETAIL]

Různé

ŠKRABALOVÁ, Eva, Pernštejnský rok na hradě Pernštejně. ZPP 2013/73, č. 2, str. 147 [DETAIL]
BŘÍZOVÁ, Lucie, Pernštejnský rok v Pardubicích. ZPP 2013/73, č. 2, str. 148–149 [DETAIL]
HORÁČEK, Jaróslav, Příklad rekonstrukce stavby Františka Zejdla. ZPP 2013/73, č. 2, str. 149–150 [DETAIL]
BUKOVSKÝ, Jan, 120. výročí narození architekta Jiřího Krohy. ZPP 2013/73, č. 2, str. 150–152 [DETAIL]
HAVLÍČEK, Petr, Právnická osoba jako žadatel o vydání závazného stanoviska. ZPP 2013/73, č. 2, str. 152–154 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Stopy architektů Rejchlových v památkové péči. ZPP 2013/73, č. 2, str. 154–156.
Příspěvek akcentuje angažmá meziválečného bratrského dua architektů Václava ml. a Jana Rejchlových v památkové péči, kde se jeden realizoval především jako regionální... [DETAIL]

Semináře, konference, akce

MICHOINOVÁ, Dagmar, SETUNSKÁ, Gabriela, Muzeum a škola, aneb Aby věci promluvily. ZPP 2013/73, č. 2, str. 156 [DETAIL]
Národní památkový ústav oceněn výroční cenou MOSTY 2012. ZPP 2013/73, č. 2, str. 156–157 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Funkcionalismus, design, škola, trh. ZPP 2013/73, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
PROCHÁZKA, Lubomír, Dušan Samuel Jurkovič. Projekty, rekonstrukce a stavby (nejen) na Náchodsku. ZPP 2013/73, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]
TEICHMANOVÁ SKLENÁŘOVÁ, Jana, Dekorace a symbol v hlavní roli. ZPP 2013/73, č. 2, str. 159–160 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

ČIHÁKOVÁ, Jarmila, Staletá Praha 2/2012. ZPP 2013/73, č. 2, str. 162–163 [DETAIL]
KYNČLOVÁ, Blanka, Era 2013/1. ZPP 2013/73, č. 2, str. 163 [DETAIL]