Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2013.číslo 1

Editorial

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Editorial. ZPP 2013/73, č. 1, str. 1.
Vážení čtenáři, milí kolegové, otevíráte první číslo nového ročníku našeho časopisu, které je prakticky celé věnováno tématu Národního památkového ústavu. Právě před... [DETAIL]

In Medias Res

GORYCZKOVÁ, Naděžda, Proměna Národního památkového ústavu. ZPP 2013/73, č. 1, str. 3–7.
Rok 2012 byl desátým rokem sjednocené odborné organizace státní památkové péče a rokem zásadních rozhodnutí o budoucím směřování Národního památkového ústavu. Byl proto rokem,... [DETAIL]
SVOBODA, Petr, Památkové objekty v „novém“ NPÚ. ZPP 2013/73, č. 1, str. 8–9 [DETAIL]
KADLEC, Miloš, Správa památkových objektů v Národním památkovém ústavu. ZPP 2013/73, č. 1, str. 10–14.
Po roce 1989 byla škála zřizovatelů památkových objektů velice pestrá (památkové ústavy, okresní úřady, úřady nižších stupňů, regionální muzea, MK ČR). K 1. 1. 2003 vznikl... [DETAIL]
LÁSKA, Vojtěch, Deset let NPÚ. ZPP 2013/73, č. 1, str. 15–18 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, Deset let Národního památkového ústavu v kontinuitě soudobého vývoje české památkové péče. ZPP 2013/73, č. 1, str. 19–26 [DETAIL]
KREJČŮ, Aleš, Vývoj institucí státní památkové péče z pohledu posledních deseti let existence sjednoceného NPÚ. ZPP 2013/73, č. 1, str. 27–35.
Československá republika po druhé světové válce začala činit kroky potvrzující státní kontinuitu s první republikou. Mezi ně patřilo i obnovení funkce Památkových úřadů.... [DETAIL]
NOVÁK, Zdeněk, Národní památkový ústav, jeho poslání a (dosud nevyužitý) odborný potenciál. ZPP 2013/73, č. 1, str. 36–41.
Národní památkový ústav si v letošním roce připomíná 10 let své existence. Článek se zabývá řízením metodických postupů státní památkové péče ve 20. století. Dokládá,... [DETAIL]
KARÁSEK, Libor; VESELÁ, Martina, Ohlédnutí za pěti lety působení ÚOP v Telči. ZPP 2013/73, č. 1, str. 42–48 [DETAIL]
HÁJEK, Pavel; DĚDEK, Karel; KŘÍŽOVÁ, Alexandra; RUIZOVÁ, Libuše; SNOPEK, Tomáš; SYROVÁ, Zuzana , Evidence a dokumentace památkového fondu. ZPP 2013/73, č. 1, str. 49–52 [DETAIL]
JANČO, Milan, Národní památkový ústav – 10 let. Čas pro rekapitulaci odborně metodických výstupů SÚPPOP Praha z let 1958–1990. ZPP 2013/73, č. 1, str. 53–59.
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody v Praze založený v roce 1958, předchůdce Národního památkového ústavu Generálního ředitelství, byl odborným ústavem.... [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ, Hana, Vzdělávání v NPÚ v letech 2003–2012. ZPP 2013/73, č. 1, str. 60–62 [DETAIL]

Různé

JANČO, Milan, Bulletin Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha. Bibliografie. ZPP 2013/73, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Stavební zákon po tzv. velké novele zákonem č. 350/2012 Sb. Několik postřehů, které se dotýkají především dotčených orgánů. ZPP 2013/73, č. 1, str. 64–69 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, John Kotěra odkázal ČR pozůstalost Jana Kotěry. ZPP 2013/73, č. 1, str. 69–70 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Celostátní seminář o aranžování na státním zámku ve Valticích. ZPP 2013/73, č. 1, str. 70 [DETAIL]
FETTEROVÁ, Dagmar, 33. setkání AKO e. V. ve Vídni na téma „Oranžerie a skleníky v Rakousku, Maďarsku a v České republice“. ZPP 2013/73, č. 1, str. 71 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

TRYML, Michal, Vízmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny. ZPP 2013/73, č. 1, str. 72 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Geneze designu nábytku. ZPP 2013/73, č. 1, str. 73 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

JANČO, Milan, Pamiatky a múzea. ZPP 2013/73, č. 1, str. 74 [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ, Jarmila, Staletá Praha 1/2012. ZPP 2013/73, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2013/73, č. 1, str. 74–77 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

MATOUŠKOVÁ, Anna, Editorial. ZPP 2013/73, č. 2, str. 81.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás prostřednictví tohoto čísla Zpráv památkové péče vyzvala k ohlédnutí za druhým ročníkem dlouhodobého projektu Po stopách šlechtických... [DETAIL]

In Medias Res

SVOBODA, Petr, SVOBODOVÁ, Petra, Pernštejnský rok 2012. ZPP 2013/73, č. 2, str. 83–85.
Článek přináší rekapitulaci stěžejní výchovně vzdělávací akce Národního památkového ústavu v roce 2012. Připomenutí rodu Pernštejnů spojilo síly desítek organizací na... [DETAIL]
KUBŮ, Naděžda, SVOBODA, Petr, Ohlédnutí za výstavou Pernštejnové a jejich doba. ZPP 2013/73, č. 2, str. 86–91.
Výstava, která se od 3. května do 2. září 2013 konala v Salmovském paláci na pražských Hradčanech, byla společným produktem Národního památkového ústavu a Národní galerie a byla... [DETAIL]
KIBIC, Karel, Přínos Pernštejnů v urbanistickém vývoji českých měst. ZPP 2013/73, č. 2, str. 92–101.
Výstava „Pernštejnové a jejich doba“ na Pražském hradě uspořádaná v roce 2012 byla věnována životu šlechty v 15. a 16. století, jejich sídlům i stavbám. V návaznosti na... [DETAIL]
NOVOTNÁ, Dana, Pernštejnská architektura. ZPP 2013/73, č. 2, str. 102–108 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ, Marta, Restaurování portrétu Frebónie Eusébie z Pernštejna. ZPP 2013/73, č. 2, str. 109–112.
V rámci přípravy výstavy „Pernštejnové a jejich doba“ byly v roce 2012 restaurovány i portrétní obrazy. Po provedení restaurátorského průzkumu restaurátorem PhDr. Pavlem Klimešem... [DETAIL]
PILNÁ, Veronika, Jak vznikal model oděvu Polyxeny z Pernštejna. ZPP 2013/73, č. 2, str. 113–116 [DETAIL]

Materiálie, studie

ČERNÝ, Jiří, Kostel sv. Rodiny v Českých Budějovicích. ZPP 2013/73, č. 2, str. 117–125.
V Českých Budějovicích dochází od roku 2012 k rehabilitaci negotického kostela sv. Rodiny, který byl roku 1968 vyklizen a užíván jako depozitář archivu Ministerstva vnitra (Státní... [DETAIL]
NOVOTNÝ, Martin, Způsob prezentace hliněných staveb v muzeích v přírodě. ZPP 2013/73, č. 2, str. 126–131.
Památky lidového stavitelství mají velkou historickou a uměleckou hodnotu a tvoří důležitou součást kulturního dědictví České republiky. Muzea v přírodě jsou institucemi, které... [DETAIL]
KLOIBER, Michal, BLÁHA, Jiří, KUNECKÝ, Jiří, HASNÍKOVÁ, Hana, TRIPPNER, Jan, SEBERA, Václav, Navrhování celodřevěných spojů na příkladu opravy krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. ZPP 2013/73, č. 2, str. 132–139.
Opravě krovu na lodí farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí předcházel detailní stavebně-technický průzkum zaměřený na lokalizaci poškozených míst, klasifikaci... [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Českokrumlovská židovská komunita v soudobé fotografii. ZPP 2013/73, č. 2, str. 140–146.
Příspěvek reflektuje stálou expozici v zimní modlitebně synagogy v Českém Krumlově, která po znovuotevření synagogy představuje osudy krumlovských Židů doprovázené převážně... [DETAIL]

Různé

ŠKRABALOVÁ, Eva, Pernštejnský rok na hradě Pernštejně. ZPP 2013/73, č. 2, str. 147 [DETAIL]
BŘÍZOVÁ, Lucie, Pernštejnský rok v Pardubicích. ZPP 2013/73, č. 2, str. 148–149 [DETAIL]
HORÁČEK, Jaróslav, Příklad rekonstrukce stavby Františka Zejdla. ZPP 2013/73, č. 2, str. 149–150 [DETAIL]
BUKOVSKÝ, Jan, 120. výročí narození architekta Jiřího Krohy. ZPP 2013/73, č. 2, str. 150–152 [DETAIL]
HAVLÍČEK, Petr, Právnická osoba jako žadatel o vydání závazného stanoviska. ZPP 2013/73, č. 2, str. 152–154 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Stopy architektů Rejchlových v památkové péči. ZPP 2013/73, č. 2, str. 154–156.
Příspěvek akcentuje angažmá meziválečného bratrského dua architektů Václava ml. a Jana Rejchlových v památkové péči, kde se jeden realizoval především jako regionální... [DETAIL]

Semináře, konference, akce

MICHOINOVÁ, Dagmar, SETUNSKÁ, Gabriela, Muzeum a škola, aneb Aby věci promluvily. ZPP 2013/73, č. 2, str. 156 [DETAIL]
Národní památkový ústav oceněn výroční cenou MOSTY 2012. ZPP 2013/73, č. 2, str. 156–157 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HORÁČEK, Martin, Funkcionalismus, design, škola, trh. ZPP 2013/73, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
PROCHÁZKA, Lubomír, Dušan Samuel Jurkovič. Projekty, rekonstrukce a stavby (nejen) na Náchodsku. ZPP 2013/73, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]
TEICHMANOVÁ SKLENÁŘOVÁ, Jana, Dekorace a symbol v hlavní roli. ZPP 2013/73, č. 2, str. 159–160 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

ČIHÁKOVÁ, Jarmila, Staletá Praha 2/2012. ZPP 2013/73, č. 2, str. 162–163 [DETAIL]
KYNČLOVÁ, Blanka, Era 2013/1. ZPP 2013/73, č. 2, str. 163 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

GORYCZKOVÁ, Naďa, Editorial. ZPP 2013/73, č. 3, str. 169.
Vážení čtenáři, přestože industriální dědictví, movité i nemovité, tvoří stále významnější součást chráněného památkového fondu, jedná se i nadále o velmi ohroženou... [DETAIL]

In Medias Res

DVOŘÁKOVÁ, Eva, Nové využití technického a průmyslového dědictví. ZPP 2013/73, č. 3, str. 171–178.
Nové využití technických a průmyslových staveb je problematika, která se netýká jen památkově chráněných objektů, ale celého dochovaného fondu výrobně technických staveb a... [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Chceme nebo nechceme technické a průmyslové památky?. ZPP 2013/73, č. 3, str. 179–186.
Technické a průmyslové(industriální) památky jsou v současné době ohrožené a masově zanikají. Tento trend se v posledních letech nebezpečně vystupňoval. Zda jsou důvodem lukrativní... [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Památky techniky a průmyslového dědictví jako kulturně-historicky cenná území a součásti historické kulturní krajiny v mezinárodním kontextu. ZPP 2013/73, č. 3, str. 187–198.
Historická kulturní krajina je v České republice úzce spjata s vývojem hospodářství. Rozsáhlé výrobní a industriální areály se zapsaly do obrazu měst a menších sídel natolik, že... [DETAIL]
FRAGNER, Benjamin, Průmyslové dědictví: Co se mění?. ZPP 2013/73, č. 3, str. 199–201.
Pro uplynulé roky je nesporně rozhodující, že se v dříve nevídané míře dařilo kvalifikovaně a systematicky evidovat, popisovat a vyhodnocovat historický i umělecký význam... [DETAIL]
VORLÍK, Petr, Industriální topografie České republiky. ZPP 2013/73, č. 3, str. 202–205.
Industriální topografie České republiky je dlouhodobým badatelským projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze. Internetové databázové rozhraní umožňuje... [DETAIL]
MERTA, Ondřej, Nemovité technické památky ve správě Technického muzea v Brně. ZPP 2013/73, č. 3, str. 206–213.
Od sedmdesátých let minulého století získalo Technické muzeum v Brně do své správy několik nemovitých technických památek in situ a převzetí několika dalších bylo zvažováno.... [DETAIL]
ŠENBERGER, Tomáš, Skelety industriálních budov. ZPP 2013/73, č. 3, str. 214–217.
Používání skeletových konstrukcí je v současných stavbách všech typologických druhů zcela běžné. Jejich historie je ale spojena s úsvitem industriální doby ve druhé polovině 18.... [DETAIL]
FLIMEL, Tomáš, Historická technická zařízení budov. ZPP 2013/73, č. 3, str. 218–221.
Technická zařízení budov jsou významnou a neodmyslitelnou součástí každé budovy. Těmto zařízením je nutno věnovat rovnocennou pozornost jako kterékoliv jiné části budovy a to... [DETAIL]
PALAS, Jan, Úskalí záchrany movitých technologických zařízení. ZPP 2013/73, č. 3, str. 222–224.
Pod pojmem technická památka je obvykle chápána jen stavba, zatímco movitá technologická zařízení, která vždy tvoří nedílnou součást budovy, jsou při konverzi objektu nebo... [DETAIL]
RYŠKOVÁ, Michaela, Textilní průmysl Moravy a Slezska – hodnoty a jejich nedostatečná památková ochrana v několika příkladech. ZPP 2013/73, č. 3, str. 225–230.
Textilní průmysl představoval jeden ze základních průmyslových oborů na území ČR. Počátky tovární výroby spadají do 40. let 19. století. Velkého rozvoje bylo dosaženo ve 2.... [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, Tíživé hodnoty Československé státní zbrojovky v Brně. ZPP 2013/73, č. 3, str. 231–236.
Jádro podniku Československé státní zbrojovky v Brně vystavěné v letech 1925-1929 je v České republice ojedinělým příkladem meziválečné průmyslové architektury, primárně... [DETAIL]
FREIWILLIG, Petr, Technická památka jako živý technologický komplex na příkladu špičkové vodní elektrárny v Liberci-Rudolfově. ZPP 2013/73, č. 3, str. 237–246.
Studie představuje špičkovou vodní elektrárnu v Rudolfově (Rudolfsthal) v Jizerských horách na okraji krajského města Liberce. Uvádí ji jako dobrý příklad technické památky,... [DETAIL]
BOROVCOVÁ, Alena, Co si ještě zboříme? Demolice unikátního věžového vodojemu v železniční stanici Studénka. ZPP 2013/73, č. 3, str. 246–248.
Ve dnech 2.–8. dubna 2013 proběhla demolice unikátního drážního věžového vodojemu ve Studénce. Jeho neprohlášení bylo odůvodněno nepodloženými argumenty. Vodojem v železniční... [DETAIL]
KACETL, Jiří, Stavebně-technické památky na bývalé Propojovací dráze c. k. Společnosti státní dráhy z Vídně do Brna a Znojma. ZPP 2013/73, č. 3, str. 249–258.
Propojovací dráha Společnosti státní dráhy z Vídně přes Lavu do Brna patřila až do roku 1918 k hlavním dopravním tepnám podunajské monarchie. Ve 20. století její význam klesal a... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Mizející „brusel“ na nádraží v Havlíčkově Brodě. ZPP 2013/73, č. 3, str. 259–263.
Budova nádraží v Havlíčkově Brodě byla postavena v letech 1969–1981. V této době zaznamenal původní mimořádný projekt značné změny a devalvaci původní estetické hodnoty... [DETAIL]

Různé

GUZDEK, Adam, Terminál story: Kauza nádraží v Havířově. ZPP 2013/73, č. 3, str. 263–264 [DETAIL]
HOMOLA, Aleš, Vlněna – historie zániku architektonického a industriálního monumentu průmyslového věku. ZPP 2013/73, č. 3, str. 264–265 [DETAIL]
ZÍDEK, Svatopluk, 15 let koordinované činnosti nevládních organizací v oblasti industriálního dědictví. ZPP 2013/73, č. 3, str. 265–266 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ, Eva, Zemřel prof. Ing. arch. Emil Hlaváček, DrSc.. ZPP 2013/73, č. 3, str. 266 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRACÍK, Matyáš; ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Dvě konference o poválečné architektuře. ZPP 2013/73, č. 3, str. 267–268 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

VLČKOVÁ, Jitka, Industrial Heritage Re-Tooled. ZPP 2013/73, č. 3, str. 268–269 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Oživlý svět technických památek. ZPP 2013/73, č. 3, str. 269–270 [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda. ZPP 2013/73, č. 3, str. 270–271 [DETAIL]
KUČA, Karel, Kulturní památky Rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. ZPP 2013/73, č. 3, str. 271 [DETAIL]
HALÍK, Pavel, Industriální topografie. ZPP 2013/73, č. 3, str. 271–272 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vyšel překlad Charty průmyslového dědictví TICCIH. ZPP 2013/73, č. 3, str. 272 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

TRUXOVÁ, Ina, Editorial. ZPP 2013/73, č. 4, str. 281.
Vážení a milí čtenáři, dnes otevíráte Zprávy památkové péče, které vás možná překvapí svým obsahem. Nebývá totiž obvyklé, aby se stěžejní téma, dokonce celý obsah... [DETAIL]

In Medias Res

CERMAN, Ivo, Patriotický park Veltrusy: každodenní život a myšlenkové poselství. ZPP 2013/73, č. 4, str. 283–288.
Studie prosazuje názor, že na veltruský park by se při rekonstrukci nemělo nahlížet jen jako na přírodní, ale i jako na kulturní památku doby osvícenství. Jedná se o příklad... [DETAIL]
Martina LEHMANNOVÁ, Robert VÁCLAVÍK, Petr VŠETEČKA, Zahrada vlastní vily Dušana Jurkoviče v Brně–Žabovřeskách. ZPP 2013/73, č. 4, str. 289–295.
Vlastní vila architekta Dušana Jurkoviče (1868–1947) postavená v letech 1905–1906 patří mezi nejvýznamnější stavby Brna vytvořené na počátku 20. století. Byla vystavěna v duchu... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Mezi čestným dvorem, parkem a zahradou: Úprava okolí Kotěrovy budovy muzea v Hradci Králové a její kontext. ZPP 2013/73, č. 4, str. 296–300.
Příspěvek se na příkladu parkové úpravy okolí budovy muzea v Hradci Králové snaží rekonstruovat jednotlivé časové vrstvy této vrcholné zahradní realizace Jana Kotěry a snaží se... [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Zámecká zahrada ve Zdislavicích na přelomu 19. a 20. století.. ZPP 2013/73, č. 4, str. 301–305.
Druhá polovina 19. století je v zahradním umění obdobně jako v architektuře obdobím návratů a hledání nových cest. Výsledkem byla velká pestrost volených přístupů. Jisté... [DETAIL]
DOLEŽALOVÁ, Markéta, Drobná zahradní architektura žateckých staveb 19. a 20. století. ZPP 2013/73, č. 4, str. 306–308.
Článek nazvaný Drobná zahradní architektura žateckých staveb 19. a 20. století se zaměřuje na specifický vývoj žateckých staveb přelomu století, se zaměřením na altány a další... [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Zahradní architekti první republiky. ZPP 2013/73, č. 4, str. 309–316.
Příspěvek podává informaci o trojici nejvýznamnějších zahradních architektů jejichž převážná část tvorby je spjata s dobou první republiky. Pozornost je věnována základním... [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Zahrada vily Stiassni – příklad prvorepublikového zahradního umění. ZPP 2013/73, č. 4, str. 317–323.
V textu je představena unikátní vilová zahrada z meziválečného období nacházející se ve městě Brně. Pozornost je věnována historickým souvislostem, které zapříčinily vznik... [DETAIL]
KREJČIŘÍKOVÁ, Kamila; KREJČIŘÍK, Přemysl, Zahrada vily Tugendhat. ZPP 2013/73, č. 4, str. 324–327.
Příspěvek o vile Tugendhat popisuje obnovu zahrady jako nedílnou součást díla Miese van der Rohe. Přírodní prostřední inspirovalo architekta k neopakovatelnému dílu. Popnutí fasád... [DETAIL]
HRUBÁ, Tereza; KOUKALOVÁ, Šárka, Soubor vily a zahrady Františka Schnöblinga ve Strančicích. ZPP 2013/73, č. 4, str. 328–334.
Mezi komponovanými zahradami vilové architektury podle návrhů význačných architektů, které vznikaly v blízkosti hlavního města Prahy a velkou měrou ovlivnily urbanistickou strukturu... [DETAIL]
TRUXOVÁ, Ina, Vila a zahrada Ing. Dr. Františka Müllera v Praze. ZPP 2013/73, č. 4, str. 335–339.
Příspěvek je rekapitulací historie vzniku ojedinělé Müllerovy vily se zahradou a ohlédnutím za její vzorovou rekonstrukcí. Osobní pohled se snaží o zachycení nejdůležitějších... [DETAIL]

Materiálie, studie

KUČOVÁ, Věra; STROBLOVÁ, Lenka; WEBER, Martin, Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza). ZPP 2013/73, č. 4, str. 340–346.
Příspěvek prezentuje základní informace o výsledcích SWOT analýzy systému ochrany a péče o historickou kulturní krajinu, uskutečněné na bázi výzkumného projektu NAKI „Ochrana a... [DETAIL]
DOSTÁLOVÁ, Jana, Vývoj rybniční sítě v kulturní krajině Telčska. ZPP 2013/73, č. 4, str. 347–351.
Rybniční síť na Telčsku byla utvářena od konce 14. století, kdy Panství Telč vlastnili páni z Hradce. Právě ti měli na jejím vzniku největší podíl. Na Telčském panství se na... [DETAIL]

Různé

SOMMER, Petr, Tomáš Durdík – archeolog, medievista a kastelolog. ZPP 2013/73, č. 4, str. 351–352 [DETAIL]
FELD, István, Tomáš Durdík – (středo)evropský kastelolog. ZPP 2013/73, č. 4, str. 352–353 [DETAIL]
CHOTĚBOR, Petr, Tomáš Durdík a jeho výzkum českých hradů. ZPP 2013/73, č. 4, str. 353–354 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Tomáš Durdík – pedagog na Fakultě architektury ČVUT. ZPP 2013/73, č. 4, str. 355 [DETAIL]
ŠTULC, Josef, Tomáš Durdík a památková péče. ZPP 2013/73, č. 4, str. 356 [DETAIL]
KOŠATKOVÁ, Iva, Ohlédnutí za publikací Hrady na Malši. ZPP 2013/73, č. 4, str. 357 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK,. Roman, 70 let od úmrtí Antonína Frömla, vrchního zahradníka rodiny Stiassni. ZPP 2013/73, č. 4, str. 358–359 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Obnova zahrady Rothmayerovy vily. ZPP 2013/73, č. 4, str. 359–361 [DETAIL]
HORÁČEK, Martin, Henry Hope Reed (1915–2013). ZPP 2013/73, č. 4, str. 361 [DETAIL]
BROŽOVSKÝ, Miroslav, Vojtěch Láska sedmdesátiletý. ZPP 2013/73, č. 4, str. 362–363 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Životní jubileum Ing. Dagmar Fetterové. ZPP 2013/73, č. 4, str. 363–364 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ, Dagmar, Sedmé pracovní jednání zahradníků Národního památkového ústavu. ZPP 2013/73, č. 4, str. 365–366 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ, Lenka, Aktuální stav projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži. ZPP 2013/73, č. 4, str. 366–367 [DETAIL]
ŠNAJDAROVÁ, Dagmar, Otevření nových expozic na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. ZPP 2013/73, č. 4, str. 367–368 [DETAIL]
BUREŠ, Pavel, Rok lidové architektury 2013. ZPP 2013/73, č. 4, str. 368–369 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Architekt 1/2013. ZPP 2013/73, č. 4, str. 369–370 [DETAIL]
KYNČLOVÁ, Blanka, Zlatý řez č. 35. ZPP 2013/73, č. 4, str. 370 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

BEČKOVÁ, Kateřina, Editorial. ZPP 2013/73, č. 5, str. 377.
Je to zdánlivě banální věta, řeklo by se fráze, ale její pochopení, poctivé naplňování či naopak ignorování je doslova osudové pro památkový fond České republiky: „Základní... [DETAIL]

In Medias Res

RYS, Michal, Bývalé papírny na Sušicku. Teze probíhajícího výzkumu. ZPP 2013/73, č. 5, str. 379–383.
V rámci probíhající úvodní fáze plošného výzkumu bývalých papíren na území Plzeňského kraje, byly na základě studia odborné literatury a vlastního bádání v území, vymezeném... [DETAIL]
TUMA, David, Strousbergova železnice, železárna v osadě Františkov u Zbirohu a projekt "Strousberg-stadt" u obce Kařez. ZPP 2013/73, č. 5, str. 384–394.
V roce 1868 koupil zbirožské, osecké a mirošovské panství pruský podnikatel Bethel Henry Strousberg (1823–1884), který se rozhodl okolí města Zbiroh proměnit v průmyslové centrum.... [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Vrstvy designu: památkářské memento staré vily Josefa Sochora ve Dvoře Králové. ZPP 2013/73, č. 5, str. 395–399.
Objekt nedávno zbořené tzv. staré vily Josefa Sochora ve Dvoře Králové nad Labem představoval zcela unikátní souhru a postupné doplňování exteriérů a interiérů původně... [DETAIL]
PATEROVÁ, Vladimíra, Moderní architektura 70. let ve východních Krkonoších – stavby architekta Josefa Poláka. ZPP 2013/73, č. 5, str. 400–403.
Článek se zabývá historií vzniku a popisem tří krkonošských horských chalup vyprojektovaných v 70. letech 20. století. Ve Špindlerově Mlýně jsou to Krakonošova krčma u hotelu... [DETAIL]
CENKOVÁ, Pavla, Sakrální tvorba Josefa Břenka. ZPP 2013/73, č. 5, str. 404–411.
Josefa Břenka považujeme za předního představitele lokální brněnské umělecké scény druhé a třetí čtvrtiny 19. století. Samostatně působil od roku 1844, kdy se stal měšťanským... [DETAIL]
GROSSOVÁ, Anna, Poznatek o Silberkammer šlechtické rodiny Seilernů–Aspangů v zámku Lešná u Zlína. ZPP 2013/73, č. 5, str. 412–419.
Stříbrné komory, zřizované jako zvláště chráněná místa k ukládání stříbrného a postříbřeného nádobí i jiných rodinných cenností, vybavené k tomuto účelu navrženým... [DETAIL]
JANÁK, Petr, Kresby německých Nazarénů ve sbírkách zámku Sychrov. Z rozsáhlého souboru kreseb německých autorů 19. století. ZPP 2013/73, č. 5, str. 420–426.
Na zámku Sychrov se v jednom z konfiskátů svezených sem po druhé světové válce nachází cenná rozsáhlá sbírka kreseb německých autorů převážně z 19. století. Do Čech se celý... [DETAIL]
BLÁHOVÁ, Lucie; PETROVÁ, Jana, Hraběnka Elvíra z Wrbna Kounic a její vliv na osudy sbírek mobilárního fondu zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. ZPP 2013/73, č. 5, str. 427–431.
Životní příběh hraběnky Elvíry Wrbna–Kounic se odehrává v době rozpadu starého společenského řádu, na pozadí těchto dějinných událostí se mění také sociální a kulturní... [DETAIL]
ROZINKOVÁ, Kateřina; WIZOVSKÝ, Tomáš, Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov. ZPP 2013/73, č. 5, str. 432–437.
Příspěvek zhodnocuje dosavadní výstupy z odborných výzkumů věnovaných budově dolního zámku v Bečově nad Teplou, včetně archivní rešerše zaměřené na dějiny rodiny... [DETAIL]
CZAJKOWSKI, Petr, Obraz Anglie ve sbírce kresby, grafiky a fotografie na Státním zámku v Lednici na Moravě. ZPP 2013/73, č. 5, str. 438–442.
Součástí sbírkového fondu kresby, grafiky a fotografie na státním zámku v Lednici na Moravě je rozsáhlý konvolut obrazového materiálu anglické provenience o celkovém objemu několika... [DETAIL]
CINKOVÁ, Veronika; BLATTNÝ, Pavel; TYBITANCL, Petr, Čtyři obrazy šlechtických portrétů z Potštejna – restaurování a identifikace portrétovaných osobností. ZPP 2013/73, č. 5, str. 443–447.
Článek se zabývá metodou identifikace neznámých rodových portrétů demonstrovanou na příkladu čtyř restaurovaných podobizen ze zámku v Litomyšli, kmenovým původem ze zámku v... [DETAIL]
PREKOP, Filip; SOKOL, Petr, Nová zjištění na hradě Přimda. Vizuální průzkum a zaměření areálu hradní zříceniny. ZPP 2013/73, č. 5, str. 448–455.
V souvislosti s revizí a následnou aktualizací zaměření areálu národní kulturní památky zříceniny hradu Přimda byl v letech 2012–2013 proveden vizuální průzkum skalního hřebene... [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Modifikace vlastností vápenných malt tradičními organickými přísadami. ZPP 2013/73, č. 5, str. 456–460.
Článek přináší vybrané výsledky výzkumu, který studoval vliv přírodních organických látek na změny vlastností tradičních vápenných malt. Výzkum se zabýval vlastnostmi malt s... [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Pomníky v krajině. Na okraj památek napoleonských bitev a jednoho slavného výročí. ZPP 2013/73, č. 5, str. 461–471.
Ve skupině dosud prohlášených památkových zón krajinného typu v České republice jsou tři bojiště, z nichž dvě se týkají napoleonských válek. Článek je primárně příspěvkem k... [DETAIL]
HAVLŮJOVÁ, Hana; VESELÁ, Martina, Vzdělávací role památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2013/73, č. 5, str. 472–780.
Národní památkový ústav spravující více než 100 nemovitých kulturních památek, které mnohdy tvoří základ území s kulturně historickými hodnotami a zahrnují i bohaté autentické... [DETAIL]

Různé

RADOSTOVÁ, Šárka, Platzerův anděl z Úterý zpět v Čechách zásluhou soukromého sběratele aneb bezprecedentní návrat ukradené památky. ZPP 2013/73, č. 5, str. 481 [DETAIL]
GÖHNER, Wolfgang Karl, European Heritage Legal Forum. ZPP 2013/73, č. 5, str. 482–485 [DETAIL]
KOTALÍK, Jiří T., Jubilejní V. ročník Ceny Břetislav Štorma za rok 2012/2013. ZPP 2013/73, č. 5, str. 485–486 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRUSOVÁ, Alena, Obnova památek 2013 – Krovy a dřevěné konstrukce. ZPP 2013/73, č. 5, str. 486–487 [DETAIL]
redakce, Památka roku 2013. ZPP 2013/73, č. 5, str. 488 [DETAIL]
VÍCHOVÁ, Božena, Fakulta restaurování v Litomyšli jubiluje. ZPP 2013/73, č. 5, str. 488 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

TRYML, Michal, Publikace o zaniklých kostelních stavbách na území Čech. ZPP 2013/73, č. 5, str. 488–489 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ, Helena, Publikace Divotvůrkyně Přeštická. ZPP 2013/73, č. 5, str. 489–490 [DETAIL]
HORÁČEK, Jaroslav, Publikace o budově muzea v Hradci Králové od Jana Kotěry. ZPP 2013/73, č. 5, str. 491–492 [DETAIL]
KUČOVÁ, Věra, Série publikací o krajině a přírodě v České republice. ZPP 2013/73, č. 5, str. 492–493 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Tak trochu jiný Pražský hrad. ZPP 2013/73, č. 5, str. 494–497 [DETAIL]
KINDLMANN, Petr, Kratochvíle posledních Rožmberků. ZPP 2013/73, č. 5, str. 497–498 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z odborného tisku. ZPP 2013/73, č. 5, str. 498–500 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

TOMÁŠEK, Martin, Editorial. ZPP 2013/73, č. 6, str. 505.
Nové číslo časopisu Zprávy památkové péče, které se Vám právě dostává do rukou, představuje pouhý výsek z mnoha témat, kterými se v minulém roce zabývali v rámci své... [DETAIL]

Materiálie, studie

ARIJČUK, Petr, Tvorba Johanna Lucase Krackera pro loucké premonstráty. Příspěvek k recepci kompozičních motivů Paula Trogera. ZPP 2013/73, č. 6, str. 507–518.
Jedním z malířů výrazně ovlivněných v období kolem poloviny 18. století tvorbou Paula Trogera (1698–1762) je bezpochyby také Johann Lucas Kracker (1717–1779), absolvent vídeňské... [DETAIL]
BUCHBERGEROVÁ, Lenka, Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň – Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera. ZPP 2013/73, č. 6, str. 519–524.
Výzkum lokality plzeňské čtvrti Bezovka prokázal architektonické i památkové hodnoty. Přispěl k hlubšímu poznání vývoje této neobvykle urbanisticky strukturované městské čtvrti,... [DETAIL]
HABERLANDOVÁ, Katarína, České osobnosti v kontexte začiatkov ochrany pamiatok na Slovensku po roku 1918. ZPP 2013/73, č. 6, str. 525–527.
Vznik Československej republiky v roku 1918 bol pre Slovensko nielen politickým a hospodárskym, ale aj kultúrnym medzníkom. Nariadením ministra s plnou mocou pre Slovensko Vavra Šrobára zo... [DETAIL]
KOVÁŘ, Jan Josef, Archeologie a geocaching. Případová studie Vildenberk. ZPP 2013/73, č. 6, str. 528–531.
Koncem roku 2011 byla v areálu moravského středověkého hradu Vildenberk objevena schránka ukrytá v rámci celosvětové turisticko-sportovní hry geocaching. Při jejím uložení však došlo... [DETAIL]
STEINOVÁ, Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovský hřbitov ve Stříteži. ZPP 2013/73, č. 6, str. 532–535.
Židovský hřbitov ve Stříteži u Jihlavy patří mezi nejmenší židovské hřbitovy na našem území. Po podrobném průzkumu byly nově datovány jeho náhrobky. Ukázalo se, že existence... [DETAIL]
HALDA, Josef; KOTLÍK, Petr; ŠTAFFEN, Zdeněk, Biologické napadení kamene soch a reliéfů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačení. ZPP 2013/73, č. 6, str. 536–542.
V práci jsou shrnuty základní podmínky vyvolávající nebezpečí poškození kamenných objektů živými organismy – dostatek živin, vody, případně světla. Na konkrétním příkladu... [DETAIL]
DAŇKOVÁ, Jana; MAMOŇOVÁ, Miroslava; REINPRECHT, Ladislav, Materiálový průzkum krovových konstrukcí v klášteře premonstrátů v Želivě. ZPP 2013/73, č. 6, str. 543–547.
Zastřešení je z památkářského i technického hlediska vnímáno jako konstrukce, jejíž životnost nedosahuje životnosti stavby jako celku, a je tedy nutná jeho průběžná obnova.... [DETAIL]
KUNEŠ, Petr, Charakterizace malt Juditina mostu. ZPP 2013/73, č. 6, str. 548–554.
Archeologické výzkumy reliktů Juditina mostu prováděné v letech 2010-13 na malostranském a staroměstském břehu zpřístupnily mimo jiné také autentické malty našeho nejstaršího... [DETAIL]

Různé

TUPÝ, Michal; ZÍDEK, Martin, Nový občanský zákoník a památková péče. ZPP 2013/73, č. 6, str. 555–557 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Po stopách moderny v Hradci Králové. ZPP 2013/73, č. 6, str. 558 [DETAIL]
KLAPETKOVÁ, Jana, Mistři lidového stavitelství. ZPP 2013/73, č. 6, str. 558–559 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KUČOVÁ, Věra, Dvacet let regenerace městských památkových rezervací a zón. ZPP 2013/73, č. 6, str. 559–560 [DETAIL]
KRUNTORÁD, Matěj, Vetřelci a volavky. ZPP 2013/73, č. 6, str. 560–561 [DETAIL]

Není určeno

redakce, Errata. ZPP 2013/73, č. 6, str. 561 [DETAIL]
redakce, Obsah ročníku / Rejstřík ročníku. ZPP 2013/73, č. 6, str. 564–575 [DETAIL]