Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2012, obsah čísla 5.Editorial

ŠTULC, Josef, VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2012/72, č. 5, str. 313.
Věda a výzkum jsou neodmyslitelnou součástí památkové péče. Výzkum, který měla v názvu u nás již první státní památková instituce – v roce 1850 ve Vídni založená Centrální... [DETAIL]

In Medias Res

GROSSOVÁ, Anna, Skvosty hodovních tabulí 19. století. Stříbrné dekorativní nástolce. ZPP 2012/72, č. 5, str. 315–320.
Kolekce užitkových předmětů v mobiliárních fondech státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu jsou často výjimečné nejen svým předmětným a materiálovým... [DETAIL]
VAVŘINOVÁ, Valburga, Příbory ve stolování šlechtického domu. ZPP 2012/72, č. 5, str. 321–326.
V roce 2010 byl v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) přijat Ministerstvem kultury ČR k financování pro léta 2011 až 2015 projekt... [DETAIL]
BALÍK, Lukáš, NEJEZCHLEBOVÁ, Táňa, Průzkum kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně z hlediska vlhkosti. ZPP 2012/72, č. 5, str. 327–332.
Článek se zabývá výsledky průzkumu stávajícího vlhkostního stavu a výsledky kvantitativní analýzy přítomnosti solí ve zdivu spodní partie kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem –... [DETAIL]
VÁCHA, Petr, Zvony ve Žlebech a v Markovicích. ZPP 2012/72, č. 5, str. 333–337.
Na zvonici ve Žlebech jsou dnes zavěšeny tři zvony. Největší renesanční zvon z r. 1550 s nápisy gotickou minuskulí a humanistickou majuskulí ulil Jiřík Klabal v Kutné Hoře. Zvon má... [DETAIL]
HOLÍKOVÁ, Petra, Knihovní fondy liechtensteinské primogenitury a zámecká knihovna v Lednici. ZPP 2012/72, č. 5, str. 338–343.
Zámecká knihovna v Lednici patřila jednomu z nejstarších a nejbohatších šlechtických rodů na Moravě. Veškeré knihovní fondy liechtensteinské primogenitury čítaly koncem 19. století... [DETAIL]
ČEŠKOVÁ, Lenka, Umělecké památky z doby kolem roku 1600 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. ZPP 2012/72, č. 5, str. 344–355.
Většina nejstaršího zachovaného mobiliáře jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie pochází z doby krátce po vysvěcení novostavby chrámu 22. září 1602. Hlavní mecenáš... [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Zpevňování omítek vápennou vodou II - výsledky experimentů a několik praktických zkušeností s využitím vápenné vody při záchraně historických omítaných fasád. ZPP 2012/72, č. 5, str. 356–361.
Hledání prostředků, které by šetrně zpevnily strukturu a tím prodloužily trvanlivost historických malt a omítek je náročný úkol. S ohledem na hodnoty historických omítek je navíc... [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, J. Volman, továrna na obráběcí stroje v Čelákovicích. ZPP 2012/72, č. 5, str. 362–373.
Článek se zabývá historickým a stavebně-technickým vývojem firmy J. Volman, továrna na obráběcí stroje v Čelákovicích. Na základě informací získaných při terénním a archivním... [DETAIL]
SOKOL, Petr, Archeologické památky v extravilánech – specifika ochrany a prezentace. ZPP 2012/72, č. 5, str. 366–373.
Absence nápadnosti a s ní spojená i nižší bezprostřední pozornost věnovaná terénním archeologickým památkám má ambivalentní důsledky. Jejich nenápadnost je sice na jedné straně... [DETAIL]
SOKOL, Petr, Rozhledny na hradních zříceninách – využití nebo zneužití torzální architektury? Příklady z Plzeňského kraje. ZPP 2012/72, č. 5, str. 374–380.
V poslední době se v souvislosti s hradními zříceninami ve větší míře objevují snahy o zbudování rozhledny nebo vyhlídky. Návštěvnost, zvýšení turistické atraktivity a... [DETAIL]
HUBRTOVÁ, Kateřina, Umění ve veřejném prostoru – srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni. ZPP 2012/72, č. 5, str. 381–388.
Článek nazvaný Umění ve veřejném prostoru – srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni se zaměřuje na období 60. – 80. let 20. století v tehdejším... [DETAIL]

Materiálie, studie

PAUKRT, Václav, Gotické malby v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči. ZPP 2012/72, č. 5, str. 389–392.
V roce 2003 byl publikován příspěvek o nálezu gotických maleb v sakristii kostela sv. Jakuba Většího v Přelouči. V sondách byly zjištěny postavy dvou světců, které po dokončení... [DETAIL]

In Medias Res

KUNEŠ, Petr, Možnosti in situ hodnocení zpevnění historických omítek. ZPP 2012/72, č. 5, str. 393–396.
Příspěvek shrnuje možnosti a omezení in situ hodnocení zpevnění omítek a podává přehled o dostupných metodách použitelných v terénu. Stručně jsou probrány charakteristiky... [DETAIL]

Různé

ROZINKOVÁ, Kateřina, WIZOVSKÝ, Tomáš, Příběh stolu, aneb odhalené souvislosti. ZPP 2012/72, č. 5, str. 396–397 [DETAIL]
JANČO, Milan, Úspěšná certifikace pěti metodik NPÚ. ZPP 2012/72, č. 5, str. 398 [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Odešel Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. (1941–2012). ZPP 2012/72, č. 5, str. 398 [DETAIL]
KALOVÁ, Zdena, Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. (1951–2012). ZPP 2012/72, č. 5, str. 399 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZIKMUND, Jan, Architektura 1945–1979. ZPP 2012/72, č. 5, str. 399–400 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památkářská sekce na IV. sjezdu historiků umění. ZPP 2012/72, č. 5, str. 400 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KOŠÁTKOVÁ, Iva, Hrad Džbán. ZPP 2012/72, č. 5, str. 400 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

DURDÍK, Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2012/72, č. 5, str. 401 [DETAIL]