Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2012, obsah čísla 3.Editorial

BEČKOVÁ, Kateřina, Editorial. ZPP 2012/72, č. 3, str. 153 [DETAIL]

In Medias Res

KIBIC Karel, K životnímu jubileu architekta Pavla Janáka. ZPP 2012/72, č. 3, str. 155–158 [DETAIL]

Obnovy památek

MATĚJKOVÁ Kristýna, Soubor novověkých květníků z Valdštejnského casina u Jičína. Příspěvek k poznání zahradní keramiky v Čechách. ZPP 2012/72, č. 3, str. 159–165.
V roce 2004 se z areálu tzv. casina, budovaného na popud Albrechta z Valdštejna (1583-1634) ve 20. a 30. letech 17. století nedaleko Jičína, podařilo zachránit soubor keramických zlomků... [DETAIL]

Materiálie, studie

KONEČNÝ Michal, Nová prohlídková trasa na zámku v Rájci nad Svitavou. ZPP 2012/72, č. 3, str. 166–169.
Zámek v Rájci nad Svitavou patřil od poválečných konfiskací k nejvýznamnějším zpřístupněným památkovým objektům na Moravě. Od roku 1955 byla v prvním patře, v někdejších... [DETAIL]
MEZIHORÁKOVÁ Klára, Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek. ZPP 2012/72, č. 3, str. 170–175.
Řádová statuta dominikánek obsahují stavební předpisy, které se věnují především opatřením k zajištění klausury jeptišek. Chrámová stavba musela být upravena tak, aby... [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Kostel sv. Prokopa a trinitářský klášter ve Štěnovicích. ZPP 2012/72, č. 3, str. 176–181.
Budovu malého trinitářského kláštera s kostelem ve Štěnovicích nechala přestavět ze starší sýpky majitelka panství Štěnovice, hraběnka Terezie Pöttingová. Plán přestavby vznikl... [DETAIL]
ULIČNÝ Petr, Zámecká grotta v Teplicích. ZPP 2012/72, č. 3, str. 182–186.
Článek představuje prakticky neznámou, ale relativně dobře dochovanou grottu, vybudovanou v křídle teplického zámku, pojícího se dříve s horní části rozlehlé zámecké zahrady. Je... [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Telči. ZPP 2012/72, č. 3, str. 187–193.
Příspěvek je založen na poznatcích, získaných na základě podrobného průzkumu a dokumentace starého a nového telčského židovského hřbitova, které provádí společnost Matana, a. s.... [DETAIL]
AKRMAN Jiří, BAYER Karol, DOUBRAVOVÁ Kateřina, HORÁLEK Jiří, KOTLÍK Petr, KUBÁČ Lubomír, Akrylátové kopolymery jako možná ochrana proti UV záření. ZPP 2012/72, č. 3, str. 194–198.
Akrylátové kopolymery jsou velice často používány jako ochranné nátěry povrchu materiálů památkových objektů. Účinně omezují přístup vlhkosti k povrchu kovů, dřeva atd. Běžně... [DETAIL]
DUŠKOVÁ Eva, Nenahraditelný buxus je ohrožen. ZPP 2012/72, č. 3, str. 199–200 [DETAIL]
DUŠKOVÁ Eva, Terénní prezentace archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Bystřece. ZPP 2012/72, č. 3, str. 201–204.
Archeologický výzkum zaniklých středověkých vsí (ZSV) je poměrně mladým odvětvím archeologie. V Moravském muzeu se tento obor začal rozvíjet na konci 50. let 20. století, po... [DETAIL]

Různé

KUČOVÁ Věra, Metodické vyjádření k protipožárním nátěrům. ZPP 2012/72, č. 3, str. 205 [DETAIL]
BLAŽKOVÁ Irena, Evropský projekt CARARE a informační systémy památkového ústavu. ZPP 2012/72, č. 3, str. 205–208.
Příspěvek představuje cíle, způsob řešení a dosavadní výsledky evropského projektu CARARE, zaměřeného na poskytování metadat z informačních systémů Národního památkového... [DETAIL]
MAGROT Miroslav, Ochrana portugalského nemovitého kulturního dědictví. ZPP 2012/72, č. 3, str. 208–211 [DETAIL]
Vratislav NEJEDLÝ, Připomenutí 10. výročí úmrtí restaurátora Zdeňka Šejnosty. ZPP 2012/72, č. 3, str. 211–212 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRUSOVÁ, Alena , Obnova památek 2012. Tradiční řemesla v památkové péči. Konference AXIS. ZPP 2012/72, č. 3, str. 212–214 [DETAIL]
KALOVÁ Zdeňka, MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela, Mediálním tématem NPÚ jsou pro rok 2012 tradiční materiály a postupy v péči o památky. ZPP 2012/72, č. 3, str. 214–215 [DETAIL]
Memorandum konference Tradiční řemesla v památkové péči. ZPP 2012/72, č. 3, str. 215 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

JANČO Milan, Nebaví nás Vás nudit – opomenutá Metodika muzejního projektu řetězového provádění. ZPP 2012/72, č. 3, str. 215–217 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 3, str. 217–219 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2012/72, č. 3, str. 219 [DETAIL]