Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2012, obsah čísla 2.Editorial

JERIE, Pavel, Editorial. ZPP 2012/72, č. 2, str. 81 [DETAIL]

In Medias Res

MACEK Petr, Stavební bohatství Prahy a jeho průzkum. ZPP 2012/72, č. 2, str. 83–87.
Tisíce návštěvníků láká denně hlavní město České republiky. Jeho přitažlivost je dána především zachovalým historickým prostředím provázaným s členitým terénem. Ochrana... [DETAIL]
GÁJA Robert, Malá Strana – Újezd, sledování stavebních proměn Pražské památkové rezervace na příkladu menšího území. ZPP 2012/72, č. 2, str. 88–93.
Článek sleduje urbanistický vývoj a stavební proměny vymezeného areálu Malé Strany do současnosti a zaměřuje se na srovnání staršího vývoje s dobou po roce 1989. Přináší také... [DETAIL]
MLADÁ Zdeňka, Problematika historických zahrad a parků v Pražské památkové rezervaci. ZPP 2012/72, č. 2, str. 94–99.
Pražská památková rezervace (dále jen PPR), památka UNESCO, má ve svých hranicích historicky vysoký podíl zeleně. Na Malé Straně a Hradčanech je to vrch Petřín s převážně... [DETAIL]
PODLISKA Jaroslav, TRYML Michal, Ochrana archeologickch památek v Pražské památkové rezervaci. ZPP 2012/72, č. 2, str. 100–105.
Čtyřicáté výročí od vyhlášení Pražské památkové rezervace (1971) představuje vhodnou příležitostí pro hodnocení situace v ochraně archeologických památek. Na počátku 70.... [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Současné trendy ohrožující Pražskou památkovou rezervaci. Pohled z pozice památkového aktivisty. ZPP 2012/72, č. 2, str. 106–108.
Text se zamýšlí nad současnými společensko-kulturními příčinami ohrožení celistvosti a kvality Pražské památkové rezervace z pozice památkového aktivisty. Důraz v kritice... [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Pražská památková rezervace – bilance. ZPP 2012/72, č. 2, str. 109–110.
Dr. Dobroslav Líbal říkal, že Praha je nejkrásnější město na světě. Vyhlášení Pražské památkové rezervace významně přispělo k tomu, že je to ještě pravda. Největším... [DETAIL]

Materiálie, studie

PAVLÍK Milan, PAVLÍKOVÁ Markéta, Významné dílo architekta J. B. Santiniho – kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra. ZPP 2012/72, č. 2, str. 111–116.
Trojosá centrální kompozice architekta J. B. Santiniho byla původně zdůrazněna dvěma vstupy v bočních osách stavby. Všechny tři čelní fasády měly stejný rozvrh i členění. Kapli... [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Ostrov u Stříbra – stavba, zařizování a výzdoba filiální kaple sv. Václava a Vojtěcha. ZPP 2012/72, č. 2, str. 117–121.
Kaple byla vysvěcena na svátek sv. Václava 1720, věž byla ale přistavěna dodatečně až v letech 1733-1734. Horní patro věže přistavěno až v roce. 1867. Štukový oltář vznikl v roce... [DETAIL]
MACHAČKO Luboš, Konsolidace historických omítkových vrstev v druhém NP ambitu bývalého kláštera Coeli Rosa v Dolních Kounicích pomocí vápenné nanosuspenze CaLoSiL. ZPP 2012/72, č. 2, str. 122–128.
Text pojednává o konsolidaci historických vápenných omítek v objektu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích pomocí nanosuspenze hydroxidu vápenatého v ethanolu. V roce 2011... [DETAIL]

Různé

NOVÁKOVÁ Alena, Problematika reklamních plachet v památkově chráněných územích. ZPP 2012/72, č. 2, str. 129–130 [DETAIL]
STUCHLÍKOVÁ Alena, Hradní a zámecký pedagog – utopie nebo příležitost. ZPP 2012/72, č. 2, str. 130–132 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KAŠPAR Vojtěch, Dobroslav Líbal – vědec, pedagog, památkář (1911–2002). ZPP 2012/72, č. 2, str. 132–133 [DETAIL]
SKALICKÝ Petr, Italská lekce aneb restaurátorský seminář Historické techniky malby. ZPP 2012/72, č. 2, str. 134–135 [DETAIL]
BRYCHTOVÁ Jitka, Metody památkové ochrany urbanistických celků na území ČR. ZPP 2012/72, č. 2, str. 135–137 [DETAIL]
JANČO Milan, Výstava Naumburský mistr. ZPP 2012/72, č. 2, str. 137–140 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HLOBIL Ivo, Nová kniha o Pražské katedrále. ZPP 2012/72, č. 2, str. 140–142 [DETAIL]
KUČA Karel, Průvodce architekturou Opavy. ZPP 2012/72, č. 2, str. 142 [DETAIL]
JANČO Milan, Inspirace muzejní pedagogiky. ZPP 2012/72, č. 2, str. 143–144 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 2, str. 144–146 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 2, str. 146–147 [DETAIL]