Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2012, obsah čísla 1.Editorial

GORYCZKOVÁ Naďa, Editorial. ZPP 2012/72, č. 1, str. 1 [DETAIL]

Obnovy památek

KUČOVÁ Věra, Národní kulturní památky v agendě odborné organizace státní památkové péče. ZPP 2012/72, č. 1, str. 3–7.
Zatím proběhly tři etapy předání památkového dohledu k NKP z ústředního do územních odborných pracovišť NPÚ - první od července 2009 (skupina NKP prohlášená v roce 2008), od 1.... [DETAIL]
SVOBODA Petr, Projekty Národního památkového ústavu financované z Integrovaného operačního programu. ZPP 2012/72, č. 1, str. 8–10.
Integrovaný operační program je jedním z tematických operačních programů, jejichž prostřednictvím lze získat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Obnova památek je... [DETAIL]
ZEMANOVÁ Irena, Péče o historické zahrady a parky s využitím Operačního programu Životní prostředí. ZPP 2012/72, č. 1, str. 11–14.
Národní památkový ústav (NPÚ) využívá při správě svěřených historických zahrad a parků intenzivně i možností finančních zdrojů Operačního programu Životní prostředí... [DETAIL]
KOŇÁKOVÁ-HELINGEROVÁ Alena, Finanční mechanismy EHP/Norska jako jeden z možných zdrojů financování obnovy objektů. ZPP 2012/72, č. 1, str. 15–19.
Národní památkový ústav (NPÚ) spravuje a prezentuje více než sto památkových objektů pro jejichž údržbu a rozvoj je třeba průběžně vyhledávat vhodné doplňkové zdroje... [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel, Hradní muzeum v českokrumlovském Hrádku. ZPP 2012/72, č. 1, str. 20–23 [DETAIL]
CHUDÁREK Zdeněk, NEJEDLÝ Vratislav, PÁCAL Martin, Obnova fasád zámku v Lednici. ZPP 2012/72, č. 1, str. 24–28.
Zámek Lednice tvoří součást rozsáhlého Lednicko-valtického areálu. Poslední velikou přestavbou zámek prošel v polovině 19. století za vlády knížete Aloise II. Liechtensteina, kdy... [DETAIL]
KOLÁŘOVÁ Eva, ŠŤOVÍČKOVÁ Dagmar, Komplexní památková obnova reprezentativních interiérů Bílého zámku v Hradci nad Moravicí. ZPP 2012/72, č. 1, str. 29–34.
Zámecký areál v Hradci nad Moravicí, tvořený třemi samostatnými stavebními objekty, je situován na protáhlé ostrožně se strmými skalnatými srázy Nízkého Jeseníku. Klasicistní... [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, RYŠKOVÁ Michaela, Důl Michal / Petr Cingr, Ostrava-Michálkovice – obnova vstupní budovy. ZPP 2012/72, č. 1, str. 35–38.
Nejmladší stavbou areálu NKP je budova nové vrátnice a administrativy, jejíž obnova proběhla byla dokončena v roce 2010. Objekt, půdorysně ve tvaru L, svými cihelnými fasádami dobře... [DETAIL]

Materiálie, studie

MICHÁLEK Jiří, SVĚTLÍK Jan, Vítkovice – pohled z druhé strany. ZPP 2012/72, č. 1, str. 39–43.
Zastavením výroby surového železa a přidružených technologií v roce 1998 v Dolní oblasti Vítkovic vyvolalo spoustu otázek na jejich další využití. Před tímto obdobím byla snaha... [DETAIL]
STORM Vojtěch, Zámecké zahrady Břietislava Štorma. ZPP 2012/72, č. 1, str. 44–48 [DETAIL]

Různé

MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela, Dobrodružství vápna a písku – vyhodnocení pilotního projektu komentovaných technologických prohlídek. ZPP 2012/72, č. 1, str. 49–51.
Článek informuje o nové, inovativní formě prezentace stavebních památek ve správě Národního památkového ústavu, kterou koncepčně připravila a realizovala technologická laboratoř... [DETAIL]
JELÍNKOVÁ Jiřina, Kuks – Granátové jablko. ZPP 2012/72, č. 1, str. 51–53 [DETAIL]
TUPÝ Michal, ZÍDEK Martin, Právní novinky z památkové péče. ZPP 2012/72, č. 1, str. 53–56 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

BUKAVIČOVÁ Olga, VLČKOVÁ Jitka, Česko-saský projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému dědictví UNESCO. ZPP 2012/72, č. 1, str. 56–59 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Pracovní setkávání ve vile Stiassni – Brno, Pisárky. ZPP 2012/72, č. 1, str. 60 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Celostátní semináfie na hradû Bítov a na státním zámku v Třeboni. ZPP 2012/72, č. 1, str. 60–61 [DETAIL]
ŠIMEK Rudolf, Mezinárodní seminář Vodní mlýny IV. ZPP 2012/72, č. 1, str. 62–63 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ Pavla, Bienále Industriální stropy. ZPP 2012/72, č. 1, str. 63–65 [DETAIL]
KALOVÁ Zdeňka, Konference Nové ve starém. ZPP 2012/72, č. 1, str. 65–66 [DETAIL]
STUCHLÍKOVÁ Alice, Triáda pracovníků NPÚ na kolokviu Muzea pro všechny. ZPP 2012/72, č. 1, str. 66–67 [DETAIL]
MACHAČKO Luboš, Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl. ZPP 2012/72, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Mezinárodní společenství památkářů na rozcestí – 17. generální shromáždění ICOMOS ve znamení zásadních názorových rozporů. ZPP 2012/72, č. 1, str. 68–71 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Putování po zaniklých místech českého lesa. ZPP 2012/72, č. 1, str. 71 [DETAIL]
STUCHLÍKOVÁ Alice, Hrady a zámky knižně a hravě. ZPP 2012/72, č. 1, str. 72 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 1, str. 73–75 [DETAIL]