Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2012.číslo 1

Editorial

GORYCZKOVÁ Naďa, Editorial. ZPP 2012/72, č. 1, str. 1 [DETAIL]

Obnovy památek

KUČOVÁ Věra, Národní kulturní památky v agendě odborné organizace státní památkové péče. ZPP 2012/72, č. 1, str. 3–7.
Zatím proběhly tři etapy předání památkového dohledu k NKP z ústředního do územních odborných pracovišť NPÚ - první od července 2009 (skupina NKP prohlášená v roce 2008), od 1.... [DETAIL]
SVOBODA Petr, Projekty Národního památkového ústavu financované z Integrovaného operačního programu. ZPP 2012/72, č. 1, str. 8–10.
Integrovaný operační program je jedním z tematických operačních programů, jejichž prostřednictvím lze získat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Obnova památek je... [DETAIL]
ZEMANOVÁ Irena, Péče o historické zahrady a parky s využitím Operačního programu Životní prostředí. ZPP 2012/72, č. 1, str. 11–14.
Národní památkový ústav (NPÚ) využívá při správě svěřených historických zahrad a parků intenzivně i možností finančních zdrojů Operačního programu Životní prostředí... [DETAIL]
KOŇÁKOVÁ-HELINGEROVÁ Alena, Finanční mechanismy EHP/Norska jako jeden z možných zdrojů financování obnovy objektů. ZPP 2012/72, č. 1, str. 15–19.
Národní památkový ústav (NPÚ) spravuje a prezentuje více než sto památkových objektů pro jejichž údržbu a rozvoj je třeba průběžně vyhledávat vhodné doplňkové zdroje... [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel, Hradní muzeum v českokrumlovském Hrádku. ZPP 2012/72, č. 1, str. 20–23 [DETAIL]
CHUDÁREK Zdeněk, NEJEDLÝ Vratislav, PÁCAL Martin, Obnova fasád zámku v Lednici. ZPP 2012/72, č. 1, str. 24–28.
Zámek Lednice tvoří součást rozsáhlého Lednicko-valtického areálu. Poslední velikou přestavbou zámek prošel v polovině 19. století za vlády knížete Aloise II. Liechtensteina, kdy... [DETAIL]
KOLÁŘOVÁ Eva, ŠŤOVÍČKOVÁ Dagmar, Komplexní památková obnova reprezentativních interiérů Bílého zámku v Hradci nad Moravicí. ZPP 2012/72, č. 1, str. 29–34.
Zámecký areál v Hradci nad Moravicí, tvořený třemi samostatnými stavebními objekty, je situován na protáhlé ostrožně se strmými skalnatými srázy Nízkého Jeseníku. Klasicistní... [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, RYŠKOVÁ Michaela, Důl Michal / Petr Cingr, Ostrava-Michálkovice – obnova vstupní budovy. ZPP 2012/72, č. 1, str. 35–38.
Nejmladší stavbou areálu NKP je budova nové vrátnice a administrativy, jejíž obnova proběhla byla dokončena v roce 2010. Objekt, půdorysně ve tvaru L, svými cihelnými fasádami dobře... [DETAIL]

Materiálie, studie

MICHÁLEK Jiří, SVĚTLÍK Jan, Vítkovice – pohled z druhé strany. ZPP 2012/72, č. 1, str. 39–43.
Zastavením výroby surového železa a přidružených technologií v roce 1998 v Dolní oblasti Vítkovic vyvolalo spoustu otázek na jejich další využití. Před tímto obdobím byla snaha... [DETAIL]
STORM Vojtěch, Zámecké zahrady Břietislava Štorma. ZPP 2012/72, č. 1, str. 44–48 [DETAIL]

Různé

MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela, Dobrodružství vápna a písku – vyhodnocení pilotního projektu komentovaných technologických prohlídek. ZPP 2012/72, č. 1, str. 49–51.
Článek informuje o nové, inovativní formě prezentace stavebních památek ve správě Národního památkového ústavu, kterou koncepčně připravila a realizovala technologická laboratoř... [DETAIL]
JELÍNKOVÁ Jiřina, Kuks – Granátové jablko. ZPP 2012/72, č. 1, str. 51–53 [DETAIL]
TUPÝ Michal, ZÍDEK Martin, Právní novinky z památkové péče. ZPP 2012/72, č. 1, str. 53–56 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

BUKAVIČOVÁ Olga, VLČKOVÁ Jitka, Česko-saský projekt Středoevropská kulturní krajina Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge – cesta ke světovému dědictví UNESCO. ZPP 2012/72, č. 1, str. 56–59 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Pracovní setkávání ve vile Stiassni – Brno, Pisárky. ZPP 2012/72, č. 1, str. 60 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Celostátní semináfie na hradû Bítov a na státním zámku v Třeboni. ZPP 2012/72, č. 1, str. 60–61 [DETAIL]
ŠIMEK Rudolf, Mezinárodní seminář Vodní mlýny IV. ZPP 2012/72, č. 1, str. 62–63 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ Pavla, Bienále Industriální stropy. ZPP 2012/72, č. 1, str. 63–65 [DETAIL]
KALOVÁ Zdeňka, Konference Nové ve starém. ZPP 2012/72, č. 1, str. 65–66 [DETAIL]
STUCHLÍKOVÁ Alice, Triáda pracovníků NPÚ na kolokviu Muzea pro všechny. ZPP 2012/72, č. 1, str. 66–67 [DETAIL]
MACHAČKO Luboš, Konference Restaurování a ochrana uměleckých děl. ZPP 2012/72, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Mezinárodní společenství památkářů na rozcestí – 17. generální shromáždění ICOMOS ve znamení zásadních názorových rozporů. ZPP 2012/72, č. 1, str. 68–71 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Putování po zaniklých místech českého lesa. ZPP 2012/72, č. 1, str. 71 [DETAIL]
STUCHLÍKOVÁ Alice, Hrady a zámky knižně a hravě. ZPP 2012/72, č. 1, str. 72 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 1, str. 73–75 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

JERIE, Pavel, Editorial. ZPP 2012/72, č. 2, str. 81 [DETAIL]

In Medias Res

MACEK Petr, Stavební bohatství Prahy a jeho průzkum. ZPP 2012/72, č. 2, str. 83–87.
Tisíce návštěvníků láká denně hlavní město České republiky. Jeho přitažlivost je dána především zachovalým historickým prostředím provázaným s členitým terénem. Ochrana... [DETAIL]
GÁJA Robert, Malá Strana – Újezd, sledování stavebních proměn Pražské památkové rezervace na příkladu menšího území. ZPP 2012/72, č. 2, str. 88–93.
Článek sleduje urbanistický vývoj a stavební proměny vymezeného areálu Malé Strany do současnosti a zaměřuje se na srovnání staršího vývoje s dobou po roce 1989. Přináší také... [DETAIL]
MLADÁ Zdeňka, Problematika historických zahrad a parků v Pražské památkové rezervaci. ZPP 2012/72, č. 2, str. 94–99.
Pražská památková rezervace (dále jen PPR), památka UNESCO, má ve svých hranicích historicky vysoký podíl zeleně. Na Malé Straně a Hradčanech je to vrch Petřín s převážně... [DETAIL]
PODLISKA Jaroslav, TRYML Michal, Ochrana archeologickch památek v Pražské památkové rezervaci. ZPP 2012/72, č. 2, str. 100–105.
Čtyřicáté výročí od vyhlášení Pražské památkové rezervace (1971) představuje vhodnou příležitostí pro hodnocení situace v ochraně archeologických památek. Na počátku 70.... [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Současné trendy ohrožující Pražskou památkovou rezervaci. Pohled z pozice památkového aktivisty. ZPP 2012/72, č. 2, str. 106–108.
Text se zamýšlí nad současnými společensko-kulturními příčinami ohrožení celistvosti a kvality Pražské památkové rezervace z pozice památkového aktivisty. Důraz v kritice... [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Pražská památková rezervace – bilance. ZPP 2012/72, č. 2, str. 109–110.
Dr. Dobroslav Líbal říkal, že Praha je nejkrásnější město na světě. Vyhlášení Pražské památkové rezervace významně přispělo k tomu, že je to ještě pravda. Největším... [DETAIL]

Materiálie, studie

PAVLÍK Milan, PAVLÍKOVÁ Markéta, Významné dílo architekta J. B. Santiniho – kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra. ZPP 2012/72, č. 2, str. 111–116.
Trojosá centrální kompozice architekta J. B. Santiniho byla původně zdůrazněna dvěma vstupy v bočních osách stavby. Všechny tři čelní fasády měly stejný rozvrh i členění. Kapli... [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Ostrov u Stříbra – stavba, zařizování a výzdoba filiální kaple sv. Václava a Vojtěcha. ZPP 2012/72, č. 2, str. 117–121.
Kaple byla vysvěcena na svátek sv. Václava 1720, věž byla ale přistavěna dodatečně až v letech 1733-1734. Horní patro věže přistavěno až v roce. 1867. Štukový oltář vznikl v roce... [DETAIL]
MACHAČKO Luboš, Konsolidace historických omítkových vrstev v druhém NP ambitu bývalého kláštera Coeli Rosa v Dolních Kounicích pomocí vápenné nanosuspenze CaLoSiL. ZPP 2012/72, č. 2, str. 122–128.
Text pojednává o konsolidaci historických vápenných omítek v objektu bývalého kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích pomocí nanosuspenze hydroxidu vápenatého v ethanolu. V roce 2011... [DETAIL]

Různé

NOVÁKOVÁ Alena, Problematika reklamních plachet v památkově chráněných územích. ZPP 2012/72, č. 2, str. 129–130 [DETAIL]
STUCHLÍKOVÁ Alena, Hradní a zámecký pedagog – utopie nebo příležitost. ZPP 2012/72, č. 2, str. 130–132 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KAŠPAR Vojtěch, Dobroslav Líbal – vědec, pedagog, památkář (1911–2002). ZPP 2012/72, č. 2, str. 132–133 [DETAIL]
SKALICKÝ Petr, Italská lekce aneb restaurátorský seminář Historické techniky malby. ZPP 2012/72, č. 2, str. 134–135 [DETAIL]
BRYCHTOVÁ Jitka, Metody památkové ochrany urbanistických celků na území ČR. ZPP 2012/72, č. 2, str. 135–137 [DETAIL]
JANČO Milan, Výstava Naumburský mistr. ZPP 2012/72, č. 2, str. 137–140 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

HLOBIL Ivo, Nová kniha o Pražské katedrále. ZPP 2012/72, č. 2, str. 140–142 [DETAIL]
KUČA Karel, Průvodce architekturou Opavy. ZPP 2012/72, č. 2, str. 142 [DETAIL]
JANČO Milan, Inspirace muzejní pedagogiky. ZPP 2012/72, č. 2, str. 143–144 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 2, str. 144–146 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 2, str. 146–147 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

BEČKOVÁ, Kateřina, Editorial. ZPP 2012/72, č. 3, str. 153 [DETAIL]

In Medias Res

KIBIC Karel, K životnímu jubileu architekta Pavla Janáka. ZPP 2012/72, č. 3, str. 155–158 [DETAIL]

Obnovy památek

MATĚJKOVÁ Kristýna, Soubor novověkých květníků z Valdštejnského casina u Jičína. Příspěvek k poznání zahradní keramiky v Čechách. ZPP 2012/72, č. 3, str. 159–165.
V roce 2004 se z areálu tzv. casina, budovaného na popud Albrechta z Valdštejna (1583-1634) ve 20. a 30. letech 17. století nedaleko Jičína, podařilo zachránit soubor keramických zlomků... [DETAIL]

Materiálie, studie

KONEČNÝ Michal, Nová prohlídková trasa na zámku v Rájci nad Svitavou. ZPP 2012/72, č. 3, str. 166–169.
Zámek v Rájci nad Svitavou patřil od poválečných konfiskací k nejvýznamnějším zpřístupněným památkovým objektům na Moravě. Od roku 1955 byla v prvním patře, v někdejších... [DETAIL]
MEZIHORÁKOVÁ Klára, Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek. ZPP 2012/72, č. 3, str. 170–175.
Řádová statuta dominikánek obsahují stavební předpisy, které se věnují především opatřením k zajištění klausury jeptišek. Chrámová stavba musela být upravena tak, aby... [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Kostel sv. Prokopa a trinitářský klášter ve Štěnovicích. ZPP 2012/72, č. 3, str. 176–181.
Budovu malého trinitářského kláštera s kostelem ve Štěnovicích nechala přestavět ze starší sýpky majitelka panství Štěnovice, hraběnka Terezie Pöttingová. Plán přestavby vznikl... [DETAIL]
ULIČNÝ Petr, Zámecká grotta v Teplicích. ZPP 2012/72, č. 3, str. 182–186.
Článek představuje prakticky neznámou, ale relativně dobře dochovanou grottu, vybudovanou v křídle teplického zámku, pojícího se dříve s horní části rozlehlé zámecké zahrady. Je... [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Telči. ZPP 2012/72, č. 3, str. 187–193.
Příspěvek je založen na poznatcích, získaných na základě podrobného průzkumu a dokumentace starého a nového telčského židovského hřbitova, které provádí společnost Matana, a. s.... [DETAIL]
AKRMAN Jiří, BAYER Karol, DOUBRAVOVÁ Kateřina, HORÁLEK Jiří, KOTLÍK Petr, KUBÁČ Lubomír, Akrylátové kopolymery jako možná ochrana proti UV záření. ZPP 2012/72, č. 3, str. 194–198.
Akrylátové kopolymery jsou velice často používány jako ochranné nátěry povrchu materiálů památkových objektů. Účinně omezují přístup vlhkosti k povrchu kovů, dřeva atd. Běžně... [DETAIL]
DUŠKOVÁ Eva, Nenahraditelný buxus je ohrožen. ZPP 2012/72, č. 3, str. 199–200 [DETAIL]
DUŠKOVÁ Eva, Terénní prezentace archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Bystřece. ZPP 2012/72, č. 3, str. 201–204.
Archeologický výzkum zaniklých středověkých vsí (ZSV) je poměrně mladým odvětvím archeologie. V Moravském muzeu se tento obor začal rozvíjet na konci 50. let 20. století, po... [DETAIL]

Různé

KUČOVÁ Věra, Metodické vyjádření k protipožárním nátěrům. ZPP 2012/72, č. 3, str. 205 [DETAIL]
BLAŽKOVÁ Irena, Evropský projekt CARARE a informační systémy památkového ústavu. ZPP 2012/72, č. 3, str. 205–208.
Příspěvek představuje cíle, způsob řešení a dosavadní výsledky evropského projektu CARARE, zaměřeného na poskytování metadat z informačních systémů Národního památkového... [DETAIL]
MAGROT Miroslav, Ochrana portugalského nemovitého kulturního dědictví. ZPP 2012/72, č. 3, str. 208–211 [DETAIL]
Vratislav NEJEDLÝ, Připomenutí 10. výročí úmrtí restaurátora Zdeňka Šejnosty. ZPP 2012/72, č. 3, str. 211–212 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KRUSOVÁ, Alena , Obnova památek 2012. Tradiční řemesla v památkové péči. Konference AXIS. ZPP 2012/72, č. 3, str. 212–214 [DETAIL]
KALOVÁ Zdeňka, MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela, Mediálním tématem NPÚ jsou pro rok 2012 tradiční materiály a postupy v péči o památky. ZPP 2012/72, č. 3, str. 214–215 [DETAIL]
Memorandum konference Tradiční řemesla v památkové péči. ZPP 2012/72, č. 3, str. 215 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

JANČO Milan, Nebaví nás Vás nudit – opomenutá Metodika muzejního projektu řetězového provádění. ZPP 2012/72, č. 3, str. 215–217 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 3, str. 217–219 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2012/72, č. 3, str. 219 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

GORYCZKOVÁ, Naďa, Editorial. ZPP 2012/72, č. 4, str. 225 [DETAIL]

In Medias Res

VLČKOVÁ Jitka, KUČOVÁ Věra, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její významné výročí. ZPP 2012/72, č. 4, str. 227–234.
Článek se při příležitosti 40. výročí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví zabývá posláním a významem tohoto mezinárodního dokumentu, souvislostmi... [DETAIL]
VAJČNER Jiří, SVOBODOVÁ Petra, Program podpory pro památky světového dědictví Ministerstva kultury. ZPP 2012/72, č. 4, str. 235–239.
Uvedený příspěvek se zevrubně zabývá programem Ministerstva kultury Podpora pro památky UNESCO, který byl zřízen v roce 2008. Hlavním cílem programu je dostát závazkům, které České... [DETAIL]
ŠNEJD Daniel, Dvacet let Českého Krumlova na Seznamu památek světového dědictví. ZPP 2012/72, č. 4, str. 240–245.
Na počátku 90. let vstoupil Český Krumlov do období politických změn ve stavu, kdy si převážná část stavebního fondu historického centra ještě uchovávala vysokou míru autenticity,... [DETAIL]
KŘESADLOVÁ Lenka, Zahrady a zámek v Kroměříži. Obnova památky UNESCO – Národního centra zahradní kultury v Kroměříži a další projekty. ZPP 2012/72, č. 4, str. 240–245.
Areál zahrad a zámku v Kroměříži, památky UNESCO, představuje autenticky dochovaný příklad barokního rezidenčního komplexu. Zámecká budova v sobě mimo jiné ukrývá prostor sala... [DETAIL]
ŠPINAROVÁ Michaela, Holašovice památkou UNESCO – živá vesnice, ne skanzen. ZPP 2012/72, č. 4, str. 246–250.
Jihočeská ves Holašovice byla v roce 1998 zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO pro svou mimořádnou univerzální hodnotu. Při zvažování zřejmých památkových kvalit vsi byla... [DETAIL]
MACH Pavel, SALAVA Jan, Renesanční sídlo Zachariáše z Hradce na Telči v druhé polovině 16. století. ZPP 2012/72, č. 4, str. 258–264.
Sídla české a moravské nobility byla odedávna symbolem moci, reprezentativnosti a bohatství. Tak tomu bylo i v případě zámeckého objektu pánů z Hradce na Telči. Nejen na toto místo... [DETAIL]

Materiálie, studie

HOŘEJŠ Miloš, Automobily na fotografiích ve správě NPÚ. ZPP 2012/72, č. 4, str. 265–271.
Na rodinných fotografiích a albech z fondů NPÚ zobrazujících vedle jiných objektů i techniku a to nejen automobilovou, se střetávají zájmy památkářů i nás muzejníků a díky této... [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Místo posledního odpočinku Albrechta z Valdštejna na zámku Mnichovo Hradiště. Historie osobních a funerálních památek vévody z Frýdlantu.. ZPP 2012/72, č. 4, str. 272–279.
Roku 1785 bylo z rozhodnutí nejvyšších míst monarchie, prostřednictvím přípisu Pražského gubernia, povoleno hraběti Vincenci Ferrerovi z Valdštejna převézt tělesné pozůstatky jeho... [DETAIL]
KRÁTKÝ Jiří, Přenosný positiv z Hradce nad Moravicí – pozapomenuté torso barokní hudební minulosti. ZPP 2012/72, č. 4, str. 280–284.
Státní zámek Hradec je veřejnosti znám i díky hudebním nástrojům, na které hráli skladatelé klasicismu a romantismu, jako byli W. A. Mozart, L. v. Beethoven či F. Liszt. Na základě... [DETAIL]
SVOBODOVÁ Ljuba, Restaurování souboru zahradní keramiky z Libosadu u Jičína. ZPP 2012/72, č. 4, str. 285–288.
Příspěvek prezentuje poznatky získané při restaurování novověké zahradní keramiky, objednané pravděpodobně Albrechtem z Valdštejna, a metodiku restaurátorské práce (odstranění... [DETAIL]

Různé

MICHALÍK Tomáš, Nová trestnoprávna úprava ochrany kultúrnych pamiatok na Slovensku. ZPP 2012/72, č. 4, str. 289–290 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Otevření Zahrady ticha v Doubravníku. ZPP 2012/72, č. 4, str. 291 [DETAIL]
MUCHKA Ivan, Replika královské rezidence v Postupimi. ZPP 2012/72, č. 4, str. 291–293 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

POLATOVÁ Eva, Seminář zaměřený na požární bezpečnost staveb pořádaný ve spolupráci HZS ČR a NPÚ pro památkové garanty a hasiče. ZPP 2012/72, č. 4, str. 293–294 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER Ladislav, Pracovní setkání na téma Historické zahrady, parky, zahradní stavby a jejich potenciál. ZPP 2012/72, č. 4, str. 294–295 [DETAIL]
SZALAY Peter, „Arteterapia“ pre Trenčiansko-teplické pamiatky modernizmu v ohrození. ZPP 2012/72, č. 4, str. 295–297 [DETAIL]
Pozvánka na IV. sjezd historiků umění. ZPP 2012/72, č. 4, str. 297 [DETAIL]
ZÍDEK Martin, Několik poznámek k právní úpravě demolice stavby v památkově chráněném území na žádost jejího vlastníka. ZPP 2012/72, č. 4, str. 297–301 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Modernistická perla v Jaroměři. ZPP 2012/72, č. 4, str. 301 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2012/72, č. 4, str. 302 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis společnosti přátel starožitností. ZPP 2012/72, č. 4, str. 302–303 [DETAIL]
JANČO Milan, Pamiatky a múzea. ZPP 2012/72, č. 4, str. 303–304 [DETAIL]
TRYML Michal, Staletá Praha. ZPP 2012/72, č. 4, str. 305 [DETAIL]
TRYML Michal, Památky západních Čech I –2011. ZPP 2012/72, č. 4, str. 305 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

ŠTULC, Josef, VAVŘINOVÁ, Valburga, Editorial. ZPP 2012/72, č. 5, str. 313.
Věda a výzkum jsou neodmyslitelnou součástí památkové péče. Výzkum, který měla v názvu u nás již první státní památková instituce – v roce 1850 ve Vídni založená Centrální... [DETAIL]

In Medias Res

GROSSOVÁ, Anna, Skvosty hodovních tabulí 19. století. Stříbrné dekorativní nástolce. ZPP 2012/72, č. 5, str. 315–320.
Kolekce užitkových předmětů v mobiliárních fondech státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu jsou často výjimečné nejen svým předmětným a materiálovým... [DETAIL]
VAVŘINOVÁ, Valburga, Příbory ve stolování šlechtického domu. ZPP 2012/72, č. 5, str. 321–326.
V roce 2010 byl v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) přijat Ministerstvem kultury ČR k financování pro léta 2011 až 2015 projekt... [DETAIL]
BALÍK, Lukáš, NEJEZCHLEBOVÁ, Táňa, Průzkum kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem – Krásném Březně z hlediska vlhkosti. ZPP 2012/72, č. 5, str. 327–332.
Článek se zabývá výsledky průzkumu stávajícího vlhkostního stavu a výsledky kvantitativní analýzy přítomnosti solí ve zdivu spodní partie kostela sv. Floriána v Ústí nad Labem –... [DETAIL]
VÁCHA, Petr, Zvony ve Žlebech a v Markovicích. ZPP 2012/72, č. 5, str. 333–337.
Na zvonici ve Žlebech jsou dnes zavěšeny tři zvony. Největší renesanční zvon z r. 1550 s nápisy gotickou minuskulí a humanistickou majuskulí ulil Jiřík Klabal v Kutné Hoře. Zvon má... [DETAIL]
HOLÍKOVÁ, Petra, Knihovní fondy liechtensteinské primogenitury a zámecká knihovna v Lednici. ZPP 2012/72, č. 5, str. 338–343.
Zámecká knihovna v Lednici patřila jednomu z nejstarších a nejbohatších šlechtických rodů na Moravě. Veškeré knihovní fondy liechtensteinské primogenitury čítaly koncem 19. století... [DETAIL]
ČEŠKOVÁ, Lenka, Umělecké památky z doby kolem roku 1600 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. ZPP 2012/72, č. 5, str. 344–355.
Většina nejstaršího zachovaného mobiliáře jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie pochází z doby krátce po vysvěcení novostavby chrámu 22. září 1602. Hlavní mecenáš... [DETAIL]
MICHOINOVÁ, Dagmar, Zpevňování omítek vápennou vodou II - výsledky experimentů a několik praktických zkušeností s využitím vápenné vody při záchraně historických omítaných fasád. ZPP 2012/72, č. 5, str. 356–361.
Hledání prostředků, které by šetrně zpevnily strukturu a tím prodloužily trvanlivost historických malt a omítek je náročný úkol. S ohledem na hodnoty historických omítek je navíc... [DETAIL]
JORDÁNOVÁ, Květa, J. Volman, továrna na obráběcí stroje v Čelákovicích. ZPP 2012/72, č. 5, str. 362–373.
Článek se zabývá historickým a stavebně-technickým vývojem firmy J. Volman, továrna na obráběcí stroje v Čelákovicích. Na základě informací získaných při terénním a archivním... [DETAIL]
SOKOL, Petr, Archeologické památky v extravilánech – specifika ochrany a prezentace. ZPP 2012/72, č. 5, str. 366–373.
Absence nápadnosti a s ní spojená i nižší bezprostřední pozornost věnovaná terénním archeologickým památkám má ambivalentní důsledky. Jejich nenápadnost je sice na jedné straně... [DETAIL]
SOKOL, Petr, Rozhledny na hradních zříceninách – využití nebo zneužití torzální architektury? Příklady z Plzeňského kraje. ZPP 2012/72, č. 5, str. 374–380.
V poslední době se v souvislosti s hradními zříceninami ve větší míře objevují snahy o zbudování rozhledny nebo vyhlídky. Návštěvnost, zvýšení turistické atraktivity a... [DETAIL]
HUBRTOVÁ, Kateřina, Umění ve veřejném prostoru – srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni. ZPP 2012/72, č. 5, str. 381–388.
Článek nazvaný Umění ve veřejném prostoru – srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni se zaměřuje na období 60. – 80. let 20. století v tehdejším... [DETAIL]

Materiálie, studie

PAUKRT, Václav, Gotické malby v kostele sv. Jakuba Většího v Přelouči. ZPP 2012/72, č. 5, str. 389–392.
V roce 2003 byl publikován příspěvek o nálezu gotických maleb v sakristii kostela sv. Jakuba Většího v Přelouči. V sondách byly zjištěny postavy dvou světců, které po dokončení... [DETAIL]

In Medias Res

KUNEŠ, Petr, Možnosti in situ hodnocení zpevnění historických omítek. ZPP 2012/72, č. 5, str. 393–396.
Příspěvek shrnuje možnosti a omezení in situ hodnocení zpevnění omítek a podává přehled o dostupných metodách použitelných v terénu. Stručně jsou probrány charakteristiky... [DETAIL]

Různé

ROZINKOVÁ, Kateřina, WIZOVSKÝ, Tomáš, Příběh stolu, aneb odhalené souvislosti. ZPP 2012/72, č. 5, str. 396–397 [DETAIL]
JANČO, Milan, Úspěšná certifikace pěti metodik NPÚ. ZPP 2012/72, č. 5, str. 398 [DETAIL]
MATĚJ, Miloš, Odešel Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. (1941–2012). ZPP 2012/72, č. 5, str. 398 [DETAIL]
KALOVÁ, Zdena, Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. (1951–2012). ZPP 2012/72, č. 5, str. 399 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ZIKMUND, Jan, Architektura 1945–1979. ZPP 2012/72, č. 5, str. 399–400 [DETAIL]
ZIKMUND-LENDER, Ladislav, Památkářská sekce na IV. sjezdu historiků umění. ZPP 2012/72, č. 5, str. 400 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KOŠÁTKOVÁ, Iva, Hrad Džbán. ZPP 2012/72, č. 5, str. 400 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

DURDÍK, Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2012/72, č. 5, str. 401 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

KYZOUROVÁ, Ivana, Editorial. ZPP 2012/72, č. 6, str. 409.
Vážení čtenáři, vážené čtenářky, jsem ráda, že po dvou letech opět může vyjít monotematické číslo Zpráv památkové péče věnované opravám a restaurování na Pražském... [DETAIL]

In Medias Res

KYZOUROVÁ, Ivana, Nová zjištění k renesančním nástěnným malbám ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v Praze. ZPP 2012/72, č. 6, str. 411–419.
Nástěnné malby svatováclavského cyklu ve stejnojmenné kapli v katedrále sv. Víta byly poprvé restaurovány před sto lety. Od té doby o nich vyšlo množství literatury, k jednoznačnému... [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ, Milena, Restaurování a průzkum nástěnných maleb ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 420–424.
Součástí restaurování maleb Svatováclavské kaple chrámu sv. Víta byl restaurátorský průzkum, zaměřený na otázky, týkající se zejména existence neznámých skrytých maleb pod... [DETAIL]
KYZOUROVÁ, Ivana, Královský letohrádek na Pražském hradě a jeho restaurování. ZPP 2012/72, č. 6, str. 425–431.
Studie přináší zprávu o komplexním restaurování Královského letohrádku, který český král a římský císař Ferdinand I. zbudoval v letech 1538–1564 v zahradě Pražského hradu.... [DETAIL]
MĚCHURA, Petr, Oprava střechy a průčelí Královského letohrádku na Pražském hradě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 432–438.
Oprava měděné krytiny střechy Královského letohrádku, zahájená v roce 2012, je zakončením několika etap restaurování vnějšího pláště architektonicky cenného objektu. Renesanční... [DETAIL]
LUKEŠ, Zdeněk, Menší architektonické úpravy a restaurátorské zásahy v areálu Pražského hradu a Lán. ZPP 2012/72, č. 6, str. 439–443.
Článek se zabývá několika rekonstrukcemi v areálu pražského hradu a letní rezidence prezidenta republiky v Lánech. Přibližuje projekt a realizaci nové stezky, která umožňuje... [DETAIL]
MĚCHURA, Petr; CHOTĚBOR, Petr, Tři příklady systematické údržby objektů v areálu Pražského hradu. ZPP 2012/72, č. 6, str. 444–450.
Vrcholně barokní přestavba, která dala domu Mladotovu domu č.p. 37/IV jeho dnešní podobu, je připisována J. B. Santinimu-Aichlovi. Oprava střechy a průčelí objektu v r. 2011 byla... [DETAIL]

Materiálie, studie

PATEROVÁ, Vladimíra, Moderní architektura 60.–80. let 20. století ve východních Krkonoších. ZPP 2012/72, č. 6, str. 451–455.
Článek se zabývá popisem tří horských hotelů vyprojektovaných v 60. letech 20. století a jejich významem pro českou moderní architekturu druhé poloviny 20. století. Labská bouda od... [DETAIL]

Různé

SVOBODA, Antonín Marián, Atlas grafických listů Zahrady Pražského hradu. K životnímu jubileu Otakara Kuči. ZPP 2012/72, č. 6, str. 456–457 [DETAIL]
KIBIC, Karel, Za architektem a urbanistou Jiřím Hrůzou. ZPP 2012/72, č. 6, str. 458–459 [DETAIL]
MERGER, Martin, Informace o nálezu (a zániku) historického mostu pod silnicí Třeboň – Branná. ZPP 2012/72, č. 6, str. 459–461 [DETAIL]
ZÁMEČNÍK, Roman, Zahrada poslance JUDr. J. Černého v Kaníně. ZPP 2012/72, č. 6, str. 461–462 [DETAIL]
MĚCHURA, Petr, Oprava Plečnikovy lávky na Pražském hradě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 463–464 [DETAIL]
CHOTĚBOR, Petr, Oprava Zlaté uličky. ZPP 2012/72, č. 6, str. 465–467 [DETAIL]
VÍCHA, Ondřej, K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě. ZPP 2012/72, č. 6, str. 467–470 [DETAIL]
STRAKOŠ, Martin, Fascinace průmyslovou krajinou a objektivní fotografie. ZPP 2012/72, č. 6, str. 471–472 [DETAIL]
JERIE, Pavel; ŠTULC, Josef, Sté výročí narození Hugova Rokyty. ZPP 2012/72, č. 6, str. 472 [DETAIL]
JANČO, Milan, Metodické pokyny SÚPPOP Praha 1959–1964. Opomenutý metodický pokyn Břetislava Štorma Jak se vyvarovat chybám při konsolidaci a obnově památek. ZPP 2012/72, č. 6, str. 473–476 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KUNEŠ, Petr, Mezioborový kurs péče o kamenné památky v portugalském LNEC. ZPP 2012/72, č. 6, str. 476–477 [DETAIL]

Není určeno

Obsah ročníku. ZPP 2012/72, č. 6, str. 484–486 [DETAIL]
Rejstřík jmenný, věcný, místní. ZPP 2012/72, č. 6, str. 486–495 [DETAIL]

Příloha

HORYNOVÁ, Alena, Přátelská vzpomínka na dlouholetou spolupráci s Vratislavem Nejedlým. ZPP 2012/72, č. 6, str. 499 [DETAIL]
SLAVÍČEK, Lubomír, Karel Josef Adoplh refecit. Kroměřížský malíř jako restaurátor obrazů ve službách Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské. ZPP 2012/72, č. 6, str. 500–503.
Karel Josef Adolph (1715–1771), člen rozvětvené malířské rodiny Adolphů je dosud znám především jako zručný autor zátiší s loveckými trofejemi. Nová zjištění k jeho životu a... [DETAIL]
ZAHRADNÍK, Pavel, Tři kapitoly z dějin sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze. ZPP 2012/72, č. 6, str. 504–506.
Článek pojednává o třech dosud neznámých momentech z dějin sochy sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze, pocházející z roku 1683, jež je dílem sochařů Matthiase Rauchmüllera... [DETAIL]
KOTLÍK, Petr, Některé povrchové úpravy kamene památkových objektů a rizika s nimi spojená. ZPP 2012/72, č. 6, str. 506–510.
Povrchové úpravy kamene mají dlouhou historii. Byly prováděny již v antice, u nás dosáhly velkého rozšíření především v baroku. Jejich cílem byla jednak ochrana kamene před... [DETAIL]
BUKAČOVÁ, Irena, Mariánský sloup v Úterý. Obraz vzniku památky ve světle archivních dokumentů. ZPP 2012/72, č. 6, str. 511–513.
Příspěvek popisuje vznik mariánského sloupu v městečku Úterý (Plzeňský kraj) na základě archivního průzkumu, zachycujícího proces výstavby sloupu (1728-1731), náklady na... [DETAIL]
ADAMCOVÁ, Kateřina, Spletité osudy sochy sv. Františka Na Františku v Lysé nad Labem. ZPP 2012/72, č. 6, str. 514–517.
Na malém trojúhelném prostranství v Lysé nad Labem zvaném Na Františku stojí jednoduchý hranolový sokl nesoucí sochu sv. Františka Serafínského klečícího na kamenných oblacích a... [DETAIL]
ADAMEC, Vojtěch, Hlavní vstupní portál kostela Nejsvětější Trojice a Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem a barokní kamenická praxe. ZPP 2012/72, č. 6, str. 518–520.
Restaurování vybraných kamenných architektonických článků, jež jsou součástí hlavního průčelí kostela narození Panny Marie v Roudnici nad Labem, přineslo pozoruhodné poznatky,... [DETAIL]
KOVAŘÍK, Viktor, Sousoší sv. Benedikta z Nurie v Přešticích a jeho odus jako memento nedávných dob péče o památky. ZPP 2012/72, č. 6, str. 520–525.
Článek se věnuje dosud poněkud pozapomenutému baroknímu sousoší sv. Benedikta z Nursie, které stávalo na náměstí v Přešticích na jižním Plzeňsku. Kvalitativně i ikonograficky... [DETAIL]
HONYS, Vít, K výtvarným reflexím baroka v koncepcích středoevropských varhanních prospektů přelomu 19. a 20. století. ZPP 2012/72, č. 6, str. 526–527.
Příspěvek je upozorněním na skupinu varhanních prospektů poslední třetiny 19. a počátku 20. století, které se vedle dobově rozšířených neoslohových a eklektických rysů snažily... [DETAIL]
RADOSTOVÁ, Šárka, Peripetie památkové péče aneb znovuobjevení oltářního obrazů z Valkeřic. ZPP 2012/72, č. 6, str. 528–530.
Příspěvek na základě archivních dokumentů sleduje dramatické osudy oltářního obrazu a kostela sv. Barbory ve Valkeřicích. Barokní stavbu kostela sv. Barbory ve Valkeřicích i její... [DETAIL]
PÁCAL, Martin, František Xaver Mangold a jeho cesta z chrámu sv. Víta do Karolina. ZPP 2012/72, č. 6, str. 531–533.
Příspěvek přibližuje opomíjenou osobnost Františka Xavera Margolda, stavitele, umělce a památkáře působícího zejména v období první republiky a válečném období. Margold své... [DETAIL]
GLÁSEROVÁ LEBEDOVÁ, Zdeňka, Techniky nástěnných maleb v zápisnících Josefa Navrátila. ZPP 2012/72, č. 6, str. 534–536.
Malíř Josef Navrátil si zapisoval poznámky s nejrůznějšími malířskými technikami a recepty na jejich přípravu pravděpodobně po celou dobu svých malířských realizací. Dochovaný... [DETAIL]
SKALICKÝ, Petr, Nové nebo staré? Restaurování nástěnné malby a inovace liturgického prostoru v hostivařském kostele. ZPP 2012/72, č. 6, str. 537–541.
Druhý vatikánský koncil (1962-1965) znamenal pro římsko-katolickou církev zásadní změnu paradigmatu. Starou liturgii, slouženou do té doby celebrantem zády k lidu a čelem ke... [DETAIL]
KUNEŠ, Petr, Jak si přírodovědci přivlastnili materiál a s ním i památky. ZPP 2012/72, č. 6, str. 541–543.
Článek se zabývá možnými výklady pojmu materiál jakožto jednoho z ústředních pojmů památkové technologie a všímá si skryté vágnosti spojení jako materiál památky, autentický... [DETAIL]
Bibliografie V. Nejedlého 2010–2012. ZPP 2012/72, č. 6, str. 543 [DETAIL]