Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2011, obsah čísla 5.Editorial

GORYCZKOVÁ Naďa, Editorial. ZPP 2011/71, č. 5, str. 313 [DETAIL]

In Medias Res

KIBIC Karel, Účelově financovaný výzkum a jeho přínos oboru památkové péče. ZPP 2011/71, č. 5, str. 315–322.
Příspěvek pojednává o vzniku a rozvoji účelově financovaného výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR, způsobu vypisování programových projektů v rámci veřejné soutěže, jejich... [DETAIL]
URBAN Jaroslav, Účelově financovaný výzkum Národního památkového ústavu. ZPP 2011/71, č. 5, str. 323–325.
Hlavním cílem účelově financovaných úkolů Národního památkového ústavu bylo zdokumentování a případné prezentování kulturního dědictví České republiky, tedy movitých (zde se... [DETAIL]
VAVŘINOVÁ Valburga, Počátky koncepčního zpracování historického fotografického materiálu a nejstarší zobrazovací fotografické techniky. ZPP 2011/71, č. 5, str. 326–331.
V roce 2004 započalo v rámci Programových projektů výzkumu a vývoje MK ČR řešení dvouletého účelově financovaného výzkumného úkolu Evidence a odborné zhodnocení dochovaných... [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy v českých zemích. ZPP 2011/71, č. 5, str. 332–339.
Příspěvek představuje projekt dokumentující mariánské, trojiční a další světecké sloupy v Čechách, který probíhal v letech 1995-2011. Původně se památky mapovaly podle okresů,... [DETAIL]
SVĚTLÍK Ivo, VARADZIN Ladislav, Příspěvek k datování raně středověkých příkopů na Vyšehradě. ZPP 2011/71, č. 5, str. 340–344.
Pro představu o vnitřním uspořádání raně středověkého Vyšehradu hrají významnou roli archeologická zjištění, ať už ve formě nových výzkumů nebo zpracování starších fondů.... [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Projekt České hrady – záchrana pramenů. ZPP 2011/71, č. 5, str. 345–349.
Článek sumarizuje dosavadní výsledky Ministerstvem kultury ČR podporovaného projektu České hrady - záchrana pramenů (DB06P01OPP004), řešeného v letech 2006–2011. V rámci projektu se... [DETAIL]
KUČA Karel, Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice. ZPP 2011/71, č. 5, str. 350–355.
Autor v letech 1996–2011 vytvořil osmisvazkovou encyklopedii mapující všechna města a městečka v České republice, která mají nebo kdykoli v minulosti měla statut města či městečka... [DETAIL]
BERAN Lukáš, Funkce a tvar: architektura televizních věží. ZPP 2011/71, č. 5, str. 356–360.
Nominační dokumentace věže na Ještědu pro její zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO si vyžádala typologické srovnání, které prokázalo, že coby... [DETAIL]

Není určeno

WAISSEROVÁ Jana, Restaurování interiéru jičínské synagogy. ZPP 2011/71, č. 5, str. 361–366.
Jičínská synagoga je jednolodní budova na nepravidelném obdélníkovém půdoryse, ejstarší zmínka o objektu pochází z roku 1773. Významnými stavebními mezníky pro výzdobu interiéru... [DETAIL]

Materiálie, studie

ROSOVÁ Romana, Obchodní a průmyslová banka v Moravské Ostravě – památka v ohrožení. ZPP 2011/71, č. 5, str. 367–376.
V roce 1904 si Moravsko-ostravská obchodní a průmyslová banka nechala postavit své sídlo podle návrhu vídeňských architektů Julia a Wunibalda Deiningerových. Multifunkční stavba... [DETAIL]

Různé

DUŠKOVÁ Kateřina, KLUSOŇ Jiří, Výběr projektů pro řešení v rámci účelově financovaného výzkumu a vývoje v oblasti památkové péče v roce 2005. ZPP 2011/71, č. 5, str. 377–378 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Udělení Ceny Ministerstva kultury za památkovou péči Karlu Kibicovi. ZPP 2011/71, č. 5, str. 379 [DETAIL]
BÁRTA Jan, Jiří Rathouský devadesátiletý. ZPP 2011/71, č. 5, str. 379–380 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ Dagmar, Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích. ZPP 2011/71, č. 5, str. 380–381 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Sympozium o nástěnné malbě v exteriéru. ZPP 2011/71, č. 5, str. 381–383 [DETAIL]
POLATOVÁ Eva, Mezinárodní konference Požární ochrana hmotného kulturního dědictví. ZPP 2011/71, č. 5, str. 383 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ Pavla, První středoevropské fórum ke kulturnímu dědictví. ZPP 2011/71, č. 5, str. 383–385 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ Pavla, Letní škola UNESCO. ZPP 2011/71, č. 5, str. 385–386 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KROUPA Pavel, Recenze Komentáře zákona o státní památkové péči. ZPP 2011/71, č. 5, str. 386–387 [DETAIL]