Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2011, obsah čísla 1.Editorial

MACEK Petr, Editorial. ZPP 2011/71, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

FIDLER Petr, Rezidence říšského knížete Albrechta z Valdštejna v Praze a Jičíně. ZPP 2011/71, č. 1, str. 3–7.
Formu a strukturu jičínské rezidence frýdlantského vévody nelze pochopit bez přihlédnutí k dispozici, funkci a ideologii vévodova paláce v Praze. Ten se zakrátko stává reprezentativní... [DETAIL]
KYNCL Josef, KYNCL Tomáš, ULIČNÝ Petr, Nová data ze stavby Valdštejnského paláce v Praze. ZPP 2011/71, č. 1, str. 8–13.
Článek prezentuje výsledky dendrochronologického průzkumu krovů Valdštejnského paláce v Praze, které významně přispívají k dosavadním znalostem o jeho stavebním vývoji. Vedle... [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ Jarmila, MUCHKA, Ivan, Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze. ZPP 2011/71, č. 1, str. 14–20.
Článek se skládá ze dvou relativně samostatných částí, pojednávacích ovšem o stejném objektu, o bývalé umělé jeskyni – grottě – v zahradě Valdštejnského paláce v Praze.... [DETAIL]
ULIČNÝ Petr, Zahrady Albrechta z Valdštejna. Nové poznatky. ZPP 2011/71, č. 1, str. 21–28.
Článek v první části shrnuje nejnovější poznatky o zahradě Albrechta z Valdštejna při Valdické oboře u Jičína. Archeologický průzkum v roce 2007 odkryl pozůstatky několika... [DETAIL]
DOBALOVÁ Sylva, Jičínská alej Albrechta z Valdštejna, pražská Stromovka a Vincenzo Scamozzi. ZPP 2011/71, č. 1, str. 29–33.
Čtyřřadá lipová alej spojující Jičín s Valdicemi, založáná roku 1630 Albrechtem z Valdštejna, je považována za nejstarší takto založenou alej na našem území. Obecně se udává,... [DETAIL]
PEŠTA Jan, Valdštejnova přestavba zámku v Bělé pod Bezdězem. ZPP 2011/71, č. 1, str. 34–38.
Zámek v Bělé pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) patří mezi málo známé stavební realizace Albrechta z Valdštejna. Původně nepříliš významný hrad či tvrz byl na přelomu 16. a 17.... [DETAIL]
PANOCHOVÁ Ivana, Vztah dietrichsteinského chóru Dómu sv. Václava v Olomouci a Valdštejnského paláce v Praze. ZPP 2011/71, č. 1, str. 39–42.
Petr Fidler nedávno upozornil na potřebu ověřit nejasnou stavební historii olomouckého chóru ve vztahu ke „kritické formě“ architektury Valdštejnského paláce, za níž považuje... [DETAIL]

Různé

ŠTOGROVÁ Jarmila, Trojzvuk Stech – Aleš – Bosáček. ZPP 2011/71, č. 1, str. 41–42 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Významná ocenění obnovy zahrady Müllerovy vily. ZPP 2011/71, č. 1, str. 42 [DETAIL]

Materiálie, studie

MACHAČKO Luboš, Průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. ZPP 2011/71, č. 1, str. 43–45.
Na podzim roku 2009 byl proveden nedestruktivní a laboratorní průzkum středověkých nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v bývalém městysu Zahrádka u Ledče nad Sázavou.... [DETAIL]
MUROVEC Barbara, ZAPLETALOVÁ Jana, Ukřižování od Johanna Andrease Strausse. ZPP 2011/71, č. 1, str. 46–48.
Roku 1994 zmínil Bohumil Samek v Uměleckých památkách Moravy ve výčtu mobiliáře kostela sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem oltářní obraz Ukřižování od slovinského malíře Johanna... [DETAIL]

Různé

ŠTULC Josef, Zemřel Andrzej Tomaszewski. ZPP 2011/71, č. 1, str. 50–51 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

CHUPÍK František, Kulturní dědictví – společná úloha. Společný projekt Opolského vojvodství a Olomouckého kraje. ZPP 2011/71, č. 1, str. 51–52 [DETAIL]
POLATOVÁ Eva, Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví. ZPP 2011/71, č. 1, str. 52–53 [DETAIL]
GLOS Peter, Zastrešenie Manského paláca na Státním hradě Bezděz. ZPP 2011/71, č. 1, str. 53–54 [DETAIL]
PANÁČEK Michal, Bezdězská doporučení. ZPP 2011/71, č. 1, str. 54 [DETAIL]
KIBIC Karel ml., PÁCAL Martin, Konference Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries v Krakově a navazující letní škola památkové péče. ZPP 2011/71, č. 1, str. 55–56 [DETAIL]
LESNIAKOVÁ, Petra, Konference konzervátorů-restaurátorů v Uherském Hradišti. ZPP 2011/71, č. 1, str. 56–57 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Seminář Restaurování historických kočárů a saní. ZPP 2011/71, č. 1, str. 57–58 [DETAIL]
EFLER Tomáš, KRATOCHVÍLOVÁ Alžběta, Konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří. ZPP 2011/71, č. 1, str. 58–59 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Seminář Funerální architektura. ZPP 2011/71, č. 1, str. 59 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Konference Výskum a obnova hradnej architektúry. ZPP 2011/71, č. 1, str. 60 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KONVALINKOVÁ Tereza, Lidové stavby v Podještědí. ZPP 2011/71, č. 1, str. 61–62 [DETAIL]
JAKUBEC Ondřej, Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479–1516) v širších souvislostech. ZPP 2011/71, č. 1, str. 62–63 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, Přemyslovské Křivoklátsko. ZPP 2011/71, č. 1, str. 63 [DETAIL]
HLOŽEK Josef, Přemyslovské Křivoklátsko. ZPP 2011/71, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
JANČO Milan, Publikace Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2. ZPP 2011/71, č. 1, str. 64–65 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

MARTINKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 1, str. 65 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 1, str. 65 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, En Scientific Bulletin. ZPP 2011/71, č. 1, str. 65–66 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2011/71, č. 1, str. 66 [DETAIL]

Různé

DURDÍK Tomáš, Bürgen und Schlösser. ZPP 2011/71, č. 1, str. 67 [DETAIL]