Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2009, obsah čísla Příloha.Příloha

HÁJEK Pavel, Metodika minimálního katalogizačního záznamu. ZPP 2009/69, č. Příloha, str. 1–16.
zpracování historických knižních fondů ve správě Národního památkového ústavu pro účely zákona o účetnictví a základní principy pořizování fotodokumentace knižních sbírek [DETAIL]