Monumento 2014

Národní památkový ústav se ve dnech 16.–18. ledna 2014 zúčastnil mezinárodního veletrhu památkové péče Monumento v Salzburgu. Ústředním tématem letošního ročníku byl kámen v památkové péči.

O veletrhu samotném podrobněji zde na jeho oficiálních stránkách.


Národní památkový ústav patří mezi několik spolupořádajících národních institutů památkové péče. Proto se zde prezentuje rozsáhlou expozicí, která mapuje téma kamene v české památkové péči v širokých souvislostech.
V expozici, která se věnovala téměř třiceti tématům z práce s kamenem, obnovy a péče o kámen a kamenné prvky, se návštěvník mohl seznámit s průběhem obnovy dlažby v historickém centru Kutné Hory, s výměnou kamenných prvků na exteriéru chrámu sv. Barbory, s drobnými obnovami v městské památkové rezervaci Kutné Hory, s obnovou průčelí unikátního románského kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory, s obnovou unikátních světeckých, mariánských a trojičních sloupů v severních a severozápadních Čechách, s restaurováním rozsáhlé barokní kašny v zámeckém parku v Českém Krumlově a průzkumy, konzervací a obnovou zřícenin, jako je hrad Rabí, Kamýk nad Vltavou, Pořešín, Hamrštejn a další. Podrobněji zde.
Návštěvníci veletrhu se také mohli seznámit s bohatou publikační činností NPÚ v cizojazyčných verzích. Především jsou zde představeny nový Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu, dále publikace o zámku v Náměšti, série publikací o industriálním dědictví z ostravského pracoviště NPÚ, publikace Jindřicha Vybírala Die Gebort einer Großstadt: Architektur im Bild von Mährisch-Ostrau 1890–1938, průvodce po arcibiskupských zahradách v Kroměříži a v neposlední řadě nejvýznamnější periodika vydávaná NPÚ: Zprávy památkové péče, Staletá Praha, Průzkumy památek, Památky západních Čech a další.
Samostatný prostor dostal ke své prezentaci projekt Národního památkového ústavu zpracovávající zintenzivnění edukačních programů na památkách po děti, který na veletrhu prezentují model mlýnice, modely božích muk, historické kostýmy, písařská dílna nebo výtvarná tvorba vitrážových vzorů.
Národní památkový ústav zde také prezentoval formou cizojazyčných propagačních materiálů řadu objektů ve své správě (zámek Mnichovo Hradiště, Důl Michal, Karlštejn, Bezděz, Grabštejn a další památky) i další nejvýznamnější přístupné památky z národního památkového fondu včetně vily Tugendhat, která byla zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Pracovníci Národního památkového ústavu si připravili sérii přednášek a účastnili několika kulatých stolů a workshopů. Národní památkový ústav připravil pro návštěvníky dokument o obnově exteriéru chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, ukázky restaurování kamene na pardubické Fakultě restaurování, záběry 3D modelu rekonstrukce hradu Hamrštejn. Poutavá video smyčka také představila nejvýznamnější přístupné objekty ve správě NPÚ a jejich bohaté historické interiéry.
V sobotu 18. ledna 2014 byla účast na veletrhu ukončena, NPÚ zaznamenal obrovský zájem o nabízené publikace i o téma kamene v památkové péči; řada návštěvníků podrobně studovala vystavené panely a zahrnovala obsluhu stánku řadou odborných dotazů. Zástupci NPÚ během veletrhu navázali nebo prohloubili slibnou spolupráci se zahraničními památkovými úřady a ústavy a prostřednictvím výměny publikací rozšířili knihovnu generálního ředitelství o zajímavé zahraniční tituly a periodika.O přípravách i samotném průběhu veletrhu informoval několika zprávami i web NPÚ:

NPÚ se účastní mezinárodního odborného veletrhu památkové péče Monumento v Salzburku
Ve dnech 16.–18. ledna 2014 se Národní památkový ústav zúčastní prestižního mezinárodního veletrhu Monumento v rakouském Salzburku. Tématem letošního odborného veletrhu památkové péče je kámen. Národní památkový ústav otevře na veletrhu vlastní stánek s prezentací své široké činnosti, především představí vydávané publikace a časopisy... Celá zpráva zde.

NPÚ na mezinárodním památkovém veletrhu Monumento 2014 v Salzburku – pohledy do zákulisí
Reportáž z přípravy expozice... Celá zpráva zde.

Národní památkový ústav zahájil svou prezentaci a expozici o kameni v památkové péči na veletrhu Monumento 2014
Ve čtvrtek 16.1.2014 v 11.00 zahájil Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., náměstek generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči, spolu se zástupci rakouského Bundesdenkmalamt, Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Beyerisches Landesamt für Denkmalpflege a dalších institucí, mezinárodní odborný veletrh památkové péče Monumento v Salzburku... Celá zpráva zde.

Série přednášek uzavřela českou účast na veletrhu Monumento v Rakousku
V rámci účasti Národního památkového ústavu na mezinárodním veletrhu Monumento v Salzburku přednesli pracovníci NPÚ 18. ledna 2014 sérii přednášek k tématu celého veletrhu, které pro letošní ročník zní "Kámen v památkové péči".... Celá zpráva zde.