Součástí veletrhu byl i rozsáhlý odborný program, kterého se svými vystoupeními zúšastnili i zástupci Národního památkového ústavu. Zde jsou krátké anotace jejich příspěvků:


Dr. Zdeněk Vácha: Kámen a jeho povrchové úpravy – téměř 2 století diskursu v památkové péči
Nebylo by patrně lehké najít v ČR oblast památkové péče – ve sféře stavebních a uměleckých památek, jež v poslední době vyvolává takový zájem, jakou je prezentace kamene a jeho povrchové úpravy. Zvýšený zájem souvisí se třemi trendy, které dnes profil památkové péče formují. Prvním je aktualizace tématu autenticity, jemuž se mj. dostalo docenění a současně potvrzení j v podobě dokumentu z Nara (1994). Druhým je zvýšení senzitivity vůči historickým úpravám povrchů památek, související patrně též s intenzitou zkoumání i aplikace historických technologií; již Benátská charta (1964) postuluje respekt k původním materiálům. Třetím momentem je aktualizace otázek preventivní péče, s nimiž úpravy kamene souvisejí. Překrytí nátěrem či tzv. obětovanou vrstvou je i aktuálně považováno za historicky osvědčený způsob ochrany kamene.


Doc. Ing. Karol Bayer: Specifická koroze kamenných prvků vnějšího pláště katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
Grossteil der heutigen Steinzierelemente der ursprünglich gotischen Kathedrale St. Peter und Paul in Brno stammt aus dem umfangreichen Umbau im neugotischen Stil Anfang des 20. Jahrhunderts. Dabei wurden zwei verschiedene Gesteine verwendet – für die meisten Steinelemente ein feinkörniger silikatischer Sandstein und für die fein modellierten Spitzenelemente wie Fialen oder Krabben ein biodetritischer Kalksandstein. Nach weiniger als hundert Jahren Exposition im Außenbereich haben sich erhebliche Schäden unterhalb der Spitzenelemente gebildet. Die spezifische Hauptursache dieser Schäden wurde erst im Rahmen einer späteren Restaurierung am Ende des 20. Jahrhunderts entdeckt.


Mgr. Roman Lavička, Ph.D.: Restaurování kostela sv. Jana Křtitele v Zátoni
Die Restaurierung der Kirche des hl. Johannes des Täufers in Zátoň (Ottau) bei Český Krumlov (Krumau) in Südböhmen brachte viele bedeutende Kenntnisse der Baugeschichte und der Ausstattung dieses spätgotischen Baus hervor. Um das Tabernakel wurde mit Malereien versehene Architektur freigelegt, die zusammen mit Steinmetzarbeiten ein ursprünglich einheitliches illusionistisches Werk einer großen gemalten Monstranz für die Ausstellung des Allerheiligsten bildete. Die scheinbar schlichte Dorfkirche verbarg jedoch nicht nur eine Reihe von weiteren interessanten Überraschungen; ihre Erneuerung bedeutete auch viele restauratorische Herausforderungen.


Ing. arch. Karel Kibic ml.: K restaurování portálu kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem
Jižní portál v Záboří nad Labem patří k předním dílům českého románského umění. Kostel v Záboří je zároveň složitou stavbou s ne zcela jasnou historií. Uvažuje se, že byl patrovou románskou kaplí, v polovině 20. století zaujal nález bohatých románských hlavic v lodi. V rámci restaurování se prokázalo, že portál byl ve dnešní poloze druhotně sestaven. Kostel zřejmě prošel renesanční historizující úpravou, při níž byl portál osazen v arkádové přístavbě nové lodi spolu s dalšími románskými články


Květa Jordánová a Eva Neprašová: Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky
NPÚ řeší od roku 2012 výzkumný projekt Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky. Projekt má prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností napomáhat k hlubšímu vnímání národní a evropské kulturní identity a ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR. Jeho výsledky přispějí k vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost. Jeho výstupy poskytnou metodickou podporu státní i nestátní památkové péči, uplatní se na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání a v činnosti neziskového sektoru... (celá prezentae ve formátu pptx –> zde).


Zástupci NPÚ Karel Kibic, Zdeněk Vácha a Eva Neprašová se zúčastnili také kulatého stolu na téma spolupráce státní památkové péče s Wikipedií.