Kámen v památkové péči
v České republice


Monumento 2014
Salzburg 16.–18. ledna 2014

NPÚ