Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

OTTOMANSKÁ, Stanislava; SPĚVÁKOVÁ, Eva; VAIDA, Pavel
Možnosti využití archivních zdrojů Národního zemědělského muzea v Praze (osobní fond Josef Kumpán) pro účely aplikovaného výzkumu


Zprávy památkové péče 2016/76, číslo: 5, str: 535–541
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7245

Zahradní architekt Josef Kumpán patří mezi výrazné osobnosti svého oboru na našem území v období první poloviny 20. století. Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti využití archivních zdrojů v rámci osobního fondu, který je součástí archivního fondu Národního zemědělského muzea, pro účely aplikovaného výzkumu. Jednalo se především o analýzu archivní dokumentace se zaměřením na Kumpánovu projekční činnost; roztřídění, vypracování přehledu objektů, následné dohledání objektů v rámci území České republiky a Slovenské republiky, pro které byly projekty vypracovány, atd. Příprava, provedení a vyhodnocení terénního šetření u vybraných objektů, jehož nezbytnou součástí byla též dokumentace daného objektu. Získané výsledky se staly dílčími podklady pro vytvoření přehledu a hodnocení projekční činnosti Josefa Kumpána.

Klíčová slova: zahradní architektura – metodika vyhledávání – Josef Kumpán – První republikaCizojazyčné anotace:

Anglicky
The garden architect Josef Kumpán was one of the leading figures in his field in the Czech Republic during the first half of the 20th century. The aim of this article is to demonstrate the possibility of using archival sources within the context of a personal fund which is part of the archival fund of the National Agriculture Museum for the purpose of applied research. This was mainly the analysis of archival documentation focusing on Kumpán’s design activity; sorting, drawing up a list of structures, subsequent search for structures within the Czech and Slovak Republics for which the projects were developed, etc. The preparation, execution, and evaluation of field surveys at selected structures, an essential part of which was also the documentation of the given structure. The results obtained became a partial basis for creating a review and evaluation of the design activity of Josef Kumpán.Návrat zpět