Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ŠVÁCHA, Rostislav
Stará města, panelová sídliště a denní tisk, 1960–1989


Zprávy památkové péče 2015/75, číslo: 4, str: 350–356
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7114

Stať sleduje, jak denní tisk měst Kutné Hory (Úder), Olomouce (Stráž lidu) a Liberce (Vpřed) reflektoval v letech 1960–1989 kolize dvou ambiciózních a nakonec nenaplněných programů socialistického státu: regeneraci historických měst a vyřešení bytové otázky nástroji industrializovaného stavebnictví. Stať upozorňuje na zřejmý fakt, že mezi oběma programy existovala vzájemná vazba, která měla nepříznivý dopad na program regenerace. Denní tisk 60. a hlavně 80. let 20. století tuto situaci vcelku realisticky zobrazoval.

Klíčová slova: panelová sídlišťě, denní tisk, Kutná Hora, Olomouc, regenerace historických městPřílohy:

Stará města, panelová sídliště a denní tisk, 1960–1989
Typ souboru: pdf, velikost: 764 KB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/199.pdfCizojazyčné resumé:

ŠVÁCHA, Rostislav
Old cities, housing estates, and the daily press, 1960-1989
The article examines how the daily newspapers of the cities of Kutná Hora (Úder), Olomouc (Stráž lidu), and Liberce (Vpřed) during the period from 1960 to 1989 reflected a collision of two ambitious and ultimately unfulfilled programs of the socialist state: the regeneration of historic towns and solving housing problems through the tools of industrialized construction. The paper draws attention to the obvious fact that there existed a mutual bond between the two programs which had a negative impact on the regeneration program. Newspapers from the 1960's and especially the 1980's depicted this situation quite realistically.Návrat zpět