Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

VÁCHA, Petr
Rekvizice zvonů v Čechách v 1. světové válce


Zprávy památkové péče 2014/74, číslo: 4, str: 310–313
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7014

Nedostatek barevných kovů pro válečné účely byl řešen zprvu sbírkami, následovaly rekvizice. Zvony představovaly ohromné množství potřebného materiálu.
První rekvizice začala v druhé polovině roku 1916
a pokračovala v r. 1917. Docházelo k snímání hodnotných zvonů, které měly být zachovány, protože seznamy nesouhlasily se skutečností. Některé již sňaté cenné zvony se podařilo zachránit, jiné byly zničeny dříve, než bylo rozhodnuto o jejich ochraně, či dokonce bez jakékoliv dokumentace. Zvony byly snímány buď vcelku, nebo rozbíjeny, a to přímo na věžích, některé byly vyhozeny z okna.
První rekvizicí se sledovalo získání dvou třetin hmotnosti zvonoviny. Druhá rekvizice požadovala všechny zvony o průměru od 25 cm s výjimkou zvonů signálních na železnici a lodích a zvonů „zvláštní umělecké nebo historické ceny“. Měly být chráněny zvony ulité do roku 1600. Plánovanou třetí, velmi krutou rekvizici, zastavil konec války.
Během rekvizic byla prováděna dokumentace zvonů, okreslovány nápisy, pořizovány sádrové odlity výzdoby i zvonů celých, prováděna fotodokumentace. Byly podnikány kroky pro záchranu cenných zvonů a díky výměnám zvonů, se podařilo uchovat jejich souvislou vývojovou řadu.
Rekvizice I. světové války zničily 3/5 celkového počtu zvonů a hodinových cimbálů, což v Čechách představuje asi 10000 kusů.


Klíčová slova: 1. světová válka; zvony; rekvizice; dokumentace; záchrana zvonů


Návrat zpět