Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ŠTULC, Josef
Padesát let Benátské charty


Zprávy památkové péče 2014/74, číslo: 3, str: 171–174
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6989

Benátská charta je mezinárodní dokument kodifikující základní principy konzervace a obnovy památek a sídel. Po všestranných diskusích k nim dospěli účastníci mezinárodního kongresu památkových architektů, konzervátorů a techniků, konaného v Benátkách ve dnech 25.–31. května 1964.


Návrat zpět