Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

VYBÍRAL, Jindřich
„Česká“ versus „italská“ neorenesanční vila. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius a jejich mecenáši


Zprávy památkové péče 2014/74, číslo: 2, str: 83–90
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6969

Studie je věnována analýze a interpretaci dvou významných neorenesančních vil – Lippmannovy vily v Praze-Bubenči (Antonín Barvitius, 1870-1870) a Daubkovy vily v Brněnci (Antonín Wiehl, 1887). Ačkoliv jsou obě příkladem „naturalismu“, panujícího ve vilové architektuře té doby, reprezentují dvě různé vizuální ideologie. První je navržena ve stylu italské, druhá ve formách české neorenesance. V závěru studie připomíná okolnosti demolice obou vil.

Klíčová slova: novorenesance, Čechy, Antonín Wiehl, Antonín BarvitiusCizojazyčné resumé:

VYBÍRAL, Jindřich
The "Czech" vs. "Italian" Neo-Renaissance Villa. Antonín Wiehl, Antonín Barvitius, and their patrons
The study is devoted to an analysis and interpretation of two important Neo-Renaissance villas – the Lippmann villa in Prague-Bubeneč (Antonín Barvitius, 1870-1870) and the Daubek villa in Brněnec (Antonín Wiehl, 1887). Although both are examples of "naturalism", the reigning style in residential architecture of the time, they represent two different visual ideologies. The first is designed in Italian style while the second is in the Czech Neo-Renaissance form. The study concludes by recalling the circumstances of the demolition of both villas.Návrat zpět