Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SLAVÍČEK, Lubomír
Karel Josef Adoplh refecit. Kroměřížský malíř jako restaurátor obrazů ve službách Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 6, str: 500–503
Rubrika: Příloha
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6786

Karel Josef Adolph (1715–1771), člen rozvětvené malířské rodiny Adolphů je dosud znám především jako zručný autor zátiší s loveckými trofejemi. Nová zjištění k jeho životu a dílu zřetelně ukazují, že jako komorník a dvorní malíř olomouckých biskupů byl patrně správcem jejich obrazové sbírky a v této své funkci se věnoval též restaurování obrazů. Přesvědčivý doklad o této dosud neznámé umělcově činnosti poskytuje korespondence zemského hejtmana nejprve v pruské a posléze rakouské části Slezska, proslulého milovníka a podporovatele hudebního a výtvarného umění Dominika Ignáce hraběte Chorynského z Ledské (1729–1792), který Adolpha mezi léty 1768 až 1771 pověřil restaurováním řady obrazů ze své proslulé obrazárny umístěné na zámku ve Velkých Hošticích. Stručné popisy použitých restaurátorských postupů prozrazují, že malíř byl dobře obeznámen s nejnovějšími soudobými restaurátorskými metodami, tak jak byly kupříkladu v roce 1764 popsány ve vlivném lexikonu výtvarných umění (Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure) vzdělaného benediktina Antoina-Josepha Pernetyho (1716–1796).

Klíčová slova: Karel Josef Adolph, hrabě Dominik Ignác Chorynský z Ledské, zámecká obrazárna ve Velkých Hošticích, restaurování obrazů v 18. století


Návrat zpět