Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ŠNEJD Daniel
Dvacet let Českého Krumlova na Seznamu památek světového dědictví


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 4, str: 240–245
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6716

Na počátku 90. let vstoupil Český Krumlov do období politických změn ve stavu, kdy si převážná část stavebního fondu historického centra ještě uchovávala vysokou míru autenticity, ovšem jejich technický stav byl nezřídka havarijní. Politický převrat znamenal šanci na záchranu města, na druhou stranu nově se rodící politické a hospodářské klima neslo řadu rizik, který znamenaly reálné ohrožení památkové podstaty historických domů. Vysoký počet probíhajících obnov, někdy až 15 významných objektů najednou, vedl k tomu, že v mnoha případech nebylo v silách pracovníků památkové péče zvládnout dohled nad stavebními úpravami do úrovně umělecko řemeslného detailu.
Za posledních deset let došlo na území městské památkové rezervace k výrazné konsolidaci poměrů. K zásadním změnám ve vlastnických poměrech již nedochází a počet stavebních zásahů se ustálil na hladině, kdy během jednoho roku zaznamenáváme jednu nebo dvě větší stavební obnovy. Současný vývoj památky je dnes srovnatelný s mnoha jinými destinacemi podobného významu. Nastavený systém monitoringu má za úkol ohlídat, aby probíhající změny nepřesáhly mez, za kterou dochází ke ztrátě hodnot, pro které bylo místo zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví. Zásahy takového charakteru v Českém Krumlove zatím nestaly. Město, jako správce památky, si uvědomuje rizika která faktory přinášejí. Od roku 2009 je za finanční podpory Ministerstva Kultury České Republiky Management pořizován plán historického centra města. Základním cílem tohoto dokumentu je udržet mimořádnou univerzální hodnotu historického dědictví Českého Krumlova pro současnost i budoucí generace. Nemalé finanční prostředky jsou také vynakládány na osvětu a vzdělávání, především u mladé generace. Jediným nebezpečím, které dnes reálně ohrožuje setrvání Českého Krumlova na Seznamu památek světového kulturního dědictví tak prozatím zůstává nevyřešená otázka otáčivého hlediště v zámecké zahradě.


Klíčová slova: Český Krumlov, Management plán, Mimořádná universální hodnota, Monitoring, UNESCO


Návrat zpět