Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SOKOL, Petr; WALDMANNOVÁ, Marcela; FOSTER, Linda
Archeologické atlasy památkových objektů. Prostorová identifikace terénních zásahů v památkových areálech


Zprávy památkové péče 2018/78, číslo: 6, str: 657–665
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7524

Archeologické atlasy představují v rámci památkové péče a archeologie evidenční systém a oborový zdroj informací k jednotlivým památkovým objektům/areálům. Vycházejí z dlouhodobě vnímaných potřeb ucelení a syntézy prostorových a časových dat v prostředí GIS týkajících se zásahů do terénu. Účelem atlasů je především prostorová identifikace veškerých dohledatelných zásahů zpětně do minulosti a jejich charakteristika. Výsledkem je přehled z pohledu archeologie narušených, zničených a zachovaných ploch historických terénů v rámci jednotlivých památkových objektů včetně časových a dalších základních údajů k těmto zásahům, tedy zmapování archeologického potenciálu terénu. Atlasy se skládají ze dvou částí: textové, jejímž jádrem je katalog zásahů, a mapové. Atlasy lze využívat jako podklad při přípravě projektů týkajících se památkového objektu a k plánování archeologických výzkumů jak záchranného, tak i badatelského charakteru na daném území. Od roku 2013 zpracovalo oddělení archeologie NPÚ ÚOP v Plzni doposud pět archeologických atlasů objektů, spravovaných NPÚ na území Plzeňského kraje. Jde o hrady Švihov a Velhartice (obojí okres Klatovy), hradní zříceniny Přimda a Gutštejn (obě okres Tachov) a klášter Plasy (okres Plzeň-sever). Pro Švihov bylo do formy soupisu a atlasu zpracováno 90 zásahů do terénu uskutečněných v rámci 36 akcí v letech 1948 – 2012, pro Velhartice 90 zásahů do terénu v rámci 37 akcí v letech 1980 – 2017, pro Přimdu 30 zásahů do terénu v rámci 10 akcí v období 1879 – 2012, pro Gutštejn pak 23 zásahů do terénu v rámci 5 akcí v období 1997 – 2001 a pro Plasy 392 zásahů v rámci 43 akcí v období 1920 - 2016. Při jejich zpracování byla uplatněna vždy částečně odlišná kritéria, daná charakterem objektu i zásahů, která se promítla i do částečně odlišné struktury mapových listů. Atlasy jsou přístupné v Metainformačním systému (MIS) NPÚ, jejich mapová složka i na ArcGIS Online.

Klíčová slova: památkové objekty – archeologické výzkumy – úpravy terénu – prostorová data – specializovaná mapa – evidence dat – projekty obnovy – archeologické atlasy


Návrat zpět