Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ARIJČUK, Petr
Zapomenuté obrazy římského malíře Ludovica Sterna ve východních Čechách


Zprávy památkové péče 2018/78, číslo: 6, str: 639–649
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-7522

Jedním z nejobdivovanějších a nejčastěji citovaných barokních obrazů Čech se stal zcela jistě obraz Krista na kříži od význačného římského malíře Francesca Trevisaniho, převezený na počátku roku 1722 z Říma do Litomyšle a umístěný na hlavním oltáři tamního nově vystavěného kostela piaristů. V blízkosti Litomyšle a tohoto obdivovaného obrazu zůstával až do nedávné doby opomenutý a odborně nezhodnocený jiný římský import, dva barokní obrazy namalované římským malířem Ludovicem Sternem (1709–1777). Oba tyto obrazy – Apoteóza sv. Mikuláše z Bari a Apoteóza sv. Vojtěcha – přivezené do kostela sv. Mikuláše v obci Čistá na někdejším litomyšlském panství Valdštejnů měl v Římě dle starších zpráv objednat páter Vojtěch Kliczka, tehdejší farář v Čisté. Dle soudobých pramenných záznamů tak učinil během svého pobytu v Římě v jarních měsících roku 1764. Obraz s postavou sv. Mikuláše byl přitom vyhotoven pro tehdy pořizovaný nový hlavní oltář čisteckého kostela. K tomuto dosud opomíjenému dílu si lze v malířově oeuvru povšimnout již v minulosti zjištěného obrazu stejného námětu, který byl určen a dodnes se nachází – společně se třemi dalšími obrazy Ludovica Sterna – na bočních oltářích kostela sv. Jana Evangelisty v Monteceliu u Říma. Stern jej namaloval roku 1766 a jen dílčím způsobem v něm doplnil kompozici vytvořenou o dva roky dříve v obraze vyhotoveném pro pátera Kliczku. Ve východních Čechách patrně přetrvávalo povědomí o určité výjimečnosti obou obrazů z kostela v Čisté coby římských importů ještě po celé 19. století. Svědčí pro to existence přinejmenším čtyř v průběhu 19. století namalovaných a dodnes dochovaných oltářních obrazů v kostelích východních Čech a přilehlého moravského pomezí, které jsou replikami Sternova obrazu Apoteózy sv. Mikuláše z Bari.

Klíčová slova: Ludovico Stern – Vojtěch Kliczka – Valdštejnové – římské malířství – barokní malířství ve východních Čechách – kostel sv. Mikuláše v Čisté – kostel piaristů v Litomyšli – Ignaz Stern – Francesco Trevisani


Návrat zpět